Wyzwania związane z ryzykiem biznesowym, przed którymi stoją przedsiębiorcy z branży przetwórstwa owocowo-warzywnego – region Stara Zagora
Okładka tom 23
PDF (English)

Słowa kluczowe

ryzyko biznesowe
analiza progu rentowności
przychody ze sprzedaży

Jak cytować

AngelovaR., & MilevO. (2013). Wyzwania związane z ryzykiem biznesowym, przed którymi stoją przedsiębiorcy z branży przetwórstwa owocowo-warzywnego – region Stara Zagora. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 23(2), 11-20. https://doi.org/10.25944/znmwse.2013.02.1120

Abstrakt

Celem badań jest omówienie niektórych wyzwań związanych z ryzykiem biznesowym, przed którym stoją przedsiębiorcy prowadzący działalność w branży przetwórstwa i konserwowania owoców i warzyw w regionie Stara Zagora (Bułgaria). Autorzy wskazują środki służące ograniczeniu ryzyka biznesowego związanego z tą branżą, oparte o dane uzyskane za pomocą nowoczesnych metod analizy ryzyka biznesowego: analizy progu rentowności oraz procentu wariancji. Obliczono kilka wskaźników dla trzech głównych grup struktury asortymentu: soków owocowych i warzywnych, konserwowych owoców i warzyw oraz orzechów i nasion. Wiedza oraz zastosowanie różnych metod do analizy ryzyka biznesowego są dla przedsiębiorców warunkiem zasadniczym właściwego zarządzania. Ich wykorzystanie pomoże wychwycić sygnały świadczące o ewentualnym ryzyku i podjąć stosowne działania, aby mu zapobiec.

 

https://doi.org/10.25944/znmwse.2013.02.1120
PDF (English)

Bibliografia

Ivanova R.L., Todorov A. Financial and economic analysis. Sofia: Тrakia М, 2008.
Zobacz w Google Scholar

Kirev L. “The economic nature of entrepreneurship”. Business Management, 1997, no. 2.
Zobacz w Google Scholar

Polovinkin P.D., Savchenko V.E. “The problem of determining the substance and content of entrepreneurship”. Bulletin of Moscow University, iss. 6, Economy, 1996, no 2.
Zobacz w Google Scholar

Williams C.A., Heins R.M. Risk management and insurance. New York: McGraw-Hill Book, 1971. ISBN 0070705569.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne