Globalizacja a Bliski Wschód – wymiar ekonomiczny
Okładka tom 23
PDF (English)

Słowa kluczowe

globalizacja
Bliski Wschód
ekonomia

Jak cytować

GulecC. (2013). Globalizacja a Bliski Wschód – wymiar ekonomiczny. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 23(2), 85-100. https://doi.org/10.25944/znmwse.2013.02.85100

Abstrakt

Pod koniec XX oraz na początku XXI wieku odnotowano rozpowszechnione i w równym stopniu kontrowersyjne zjawisko, które wywarło ogromny wpływ na społeczeństwa, nazywane globalizacją. Zjawisko to stało się tematem do dyskusji na temat bieżącej gospodarki światowej, światowej polityki, lokalnych problemów i reakcji na nie. Globalizacja zwiększyła kontakty między narodami, nasiliła gwałtowną ekspansję wzajemnej zależności; staliśmy się także świadkami eksplozji nowych aktorów w sprawach międzynarodowych. Istnieje wiele definicji, opinii i wymiarów globalizacji. Jednakże dla celów niniejszego studium podjęto próbę dokonania raczej analizy domeny gospodarczej niż wymiaru politycznego i kulturowego tego popularnego zjawiska, ze szczególnym odniesieniem do krajów bliskowschodnich. Globalizacja ekonomiczna i finansowa, a także ekspansja handlu światowego przyniosły krajom świata zasadnicze korzyści, ale także spowodowały nierówności. W świetle tego argumentu praca analizuje koncepcję globalizacji i procesów globalizacji, szczególnie koncentrując się na perspektywie ekonomicznej. Zajmuje się następnie skutkami globalizacji ekonomicznej w regionie Bliskiego Wschodu oraz prowadzi dyskusję nad głównymi przeszkodami na drodze do większej integracji z gospodarką światową.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2013.02.85100
PDF (English)

Bibliografia

Abed G.T. “Unfulfilled promise”. IMF: Finance and Development, 2003, vol. 40, no. 1 (March).
Zobacz w Google Scholar

Ali A.J. “Middle East competitiveness in 21st century’s global market”. Academy of Management Executive, 1999, vol. 13, no. 1.
Zobacz w Google Scholar

Baylis J., Smith S. The globalization of world politics. New York: Oxford University Press, 2006. ISBN 0199271186.
Zobacz w Google Scholar

Ehteshami A. Globalization and geopolitics in the Middle East: Old games, new rules. New York: Routledge, 2007. ISBN 9780415426329.
Zobacz w Google Scholar

El-Said H., Harrigan J. “Globalization, international finance, and political Islam in the Arab world”. Middle East Journal, 2006, vol. 60, no. 3.
Zobacz w Google Scholar

Ghai D. Economic globalization, institutional change and human security. Geneva: United Nations Research Institute for Social Development Discussion Papers, 1997. ISSN 1012-6511.
Zobacz w Google Scholar

Gorgan C., Gorgan V., Diaconu P., Coman N. “Globalization impact on the development of new directions as related to accounting” [online, accessed: 2010-12-27]. Annals of the University of Oradea: Economic Science Series, 2008, vol. 17, iss. 3, pp. 1245–1249. Available online: http://steconomice.uoradea.ro/anale/volume/2008/v3-finances-banks-accountancy/225.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Henry C.M., Sprinsbord R. Globalization and the politics of development in the Middle East. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. ISBN 0521626315.
Zobacz w Google Scholar

Hinnebusch R. The international politics of the Middle East. Manchester and New York: Manchester University Press, 2003. ISBN 0719053463.
Zobacz w Google Scholar

Iqbal F., Nabli M.K. Trade, foreign direct investment and development in the Middle East and North Africa, paper prepared for a conference entitled “The Middle East and North Africa Region. The Challenges of Growth and Globalization”, organized by the International Monetary Fund, Washington 2004.
Zobacz w Google Scholar

Kingston P. “Avoiding globalization? The political economy of development in the Middle East and North Africa”. International Journal, 2002/2003, vol. 58, no. 1.
Zobacz w Google Scholar

Krasner S.D. “The Middle East and the end of the Cold War”. In: Guazzone L. (ed.), The Middle East in global change: The politics and economics of interdependence versus fragmentation. Basingstoke: Macmillan, 1997. ISBN 0333670795.
Zobacz w Google Scholar

Lowrance S. “Globalization in the Middle East: The politics of development and dissent from Marrakech to Mecca” [online, accessed: 2011-01-05]. In: Wiarda H. J (ed.), Globalization, Boston: Northeastern University Press, 2007. ISBN 9781555536686. Available online: http://academia. edu.documents.s3.amazonaws.com/99168/Globalization_MidEast_with_tables.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Siddiqi M. “Business and Finance” [online, accessed: 2010-12-27]. The Middle East, 2007, Dec 1. Available online: http://www.highbeam.com/doc/1G1-172329848.html.
Zobacz w Google Scholar

United Nations. The Arab Human Development Report 2002: Creating opportunities for future generations. New York: United Nations Development Programme, 2002. ISBN 9211261473.
Zobacz w Google Scholar

World Bank, World Bank Indicators [online, accessed: 2010-12-22]. Available online: http://data. worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD.
Zobacz w Google Scholar

World Bank. World Development Report 2009: Reshaping Economic Geography. Washington: World Bank, 2009. ISBN 9780821376072
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne