Postrzegana strategiczna niepewność otoczenia i wczesne rozpoznanie zmian otoczenia organizacji. Studium wybranych polskich przedsiębiorstw innowacyjnych
Okładka tom 23
PDF (English)

Słowa kluczowe

niepewność strategiczna
otoczenie organizacji
polskie przedsiębiorstwa innowacyjne
system wczesnego rozpoznania
słabe sygnały

Jak cytować

BąkJ. (2013). Postrzegana strategiczna niepewność otoczenia i wczesne rozpoznanie zmian otoczenia organizacji. Studium wybranych polskich przedsiębiorstw innowacyjnych. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 23(2), 47-64. https://doi.org/10.25944/znmwse.2013.02.4764

Abstrakt

Współczesne organizacje funkcjonują w warunkach otoczenia turbulentnego, które charakteryzuje się dużą złożonością i zmiennością. Warunki te powodują, że przewidywanie zmian, jakie wyłaniają się z procesów nieciągłych, jest niezwykle trudne. Powszechna zgoda praktyków i teoretyków zarządzania co do wzrastającej turbulencji otoczenia organizacji wymaga poszukiwania nowych sposobów działania, które pozwolą menedżerom na choćby ograniczoną kontrolę nad otoczeniem. Ten nowy sposób działania to gromadzenie i przetwarzanie informacji niesionych przez tak zwane słabe sygnały w ramach systemów wczesnego rozpoznania. Przegląd badań z obszarów systemów wczesnego rozpoznania i niepewności otoczenia wskazuje, że im większa – w ocenie menedżerów – postrzegana strategiczna niepewność otoczenia, tym bardziej zaawansowany system. Zaawansowanie systemu rozumiane jest jako intensywność, z jaką realizowany jest cel wczesnego rozpoznania. Opierając się na istniejącej, głównie anglojęzycznej literaturze, jak również na badaniach własnych autora zrealizowanych na próbie polskich przedsiębiorstw innowacyjnych z sektora MiŚP, w artykule podejmowana jest próba empirycznej weryfikacji wpływu otoczenia postrzeganego jako niepewne na przedsiębiorstwa, ich skłonność do zaangażowania się we wczesne rozpoznanie, również intensywność działań związanych z percepcją i interpretacją słabych sygnałów. Według wiedzy autora prezentowane wyniki badania empirycznego są pierwszymi, które zajmują się problemem relacji pomiędzy postrzeganą strategiczną niepewnością a wczesnym rozpoznaniem w kontekście polskich przedsiębiorstw, i dostarczają dodatkowych dowodów prezentowanej teorii.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2013.02.4764
PDF (English)

Bibliografia

Ansoff I. Zarządzanie strategiczne. Transl. by K. Obłój, J. N. Sajkiewicz. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1985.
Zobacz w Google Scholar

Ansoff I., McDonnell E. Implanting strategic management. New York: Prentice Hall, 1990. ISBN 0-13-451915-9.
Zobacz w Google Scholar

Auster E., Choo Ch.W. “Environmental scanning by CEOs in two Canadian industries”. Journal of the American Society for Information Science, 1993, vol. 44, no. 4.
Zobacz w Google Scholar

Bielski M. Organizacje – istota, struktury, procesy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1996. ISBN 83-7016-925-2.
Zobacz w Google Scholar

Burns A.C., Bush R.F. Marketing research. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2009. ISBN 013-896606-0.
Zobacz w Google Scholar

Burns T., Stalker G.M. The management of innovation. Oxford: Oxford University Press, 1994.
Zobacz w Google Scholar

Choo Ch.W. Information management for the intelligent organization. Medford: ASIS, 1998. ISBN 1573870579.
Zobacz w Google Scholar

Choo Ch.W., Detlor B., Bergeron P., Heaton L. “Working with information: Information management and culture in a professional service organization”. Journal of Information Science, 2006, no. 32 (6).
Zobacz w Google Scholar

Czekaj J. Metody zarządzania informacją w przedsiębiorstwie. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. ISBN 83-7252-067-4.
Zobacz w Google Scholar

Daft R.L. Organization theory and design. Saint Paul, MN: West Publishing, 1989. ISBN 0-314-46341-0.
Zobacz w Google Scholar

Daft R.L., Sormunen J., Parks D. “Chief executive scanning, environmental characteristics and company performance: An empirical study”. Strategic Management Journal, 1988, vol. 9, no. 2.
Zobacz w Google Scholar

Daft R.L., Weick K.E. “Toward a model of organizations as interpretation systems”. Academy of Management Review, 1984, vol. 9, no. 2.
Zobacz w Google Scholar

Emery F.E., Trist W.L. “The casual texture of organizational environments”. Human Relations, 1965, vol. 18.
Zobacz w Google Scholar

Fahey L., Narayanan V.K. Macroenvironmental analysis for strategic management. Saint Paul, MN: West Publishing, 1986. ISBN 0314852336.
Zobacz w Google Scholar

Grote G. Management of uncertainty. Theory and application in the design of systems and organizations. London: Springer, 2009. ISBN 978-1-84882-373-0.
Zobacz w Google Scholar

Hambric D.C. “Environmental scanning and organizational strategy”. Strategic Management Journal, 1982, vol. 3, no. 2.
Zobacz w Google Scholar

Hamel G., Prahalad C.K. Przewaga konkurencyjna jutra. Transl. by M. Albigowski. Warszawa: Business Press, 1999. ISBN 83-87474-55-X.
Zobacz w Google Scholar

Hatch M.J. Teoria organizacji. Transl. by P. Łuków, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. ISBN 83-01-13541-7.
Zobacz w Google Scholar

Kaye D. “The nature of information”. Library Review, 1995, vol. 44, no. 8.
Zobacz w Google Scholar

King W.R., Cleland D.I. (eds.). Strategic planning and management handbook. New York: Van Nostrand Reinhold Company, 1987. ISBN 0442247311.
Zobacz w Google Scholar

Kirschkamp A. A contingency-based view of chief executive officers’ early warning behavior. Oestrich-Winkel: Deutscher Universität-Verlag, 2006.
Zobacz w Google Scholar

Lenz R.T., Engledow J.L. “Environmental analysis units and strategic decision-making: A field study of selected ‘leading-edge’ corporations”. Strategic Management Journal, 1986, vol. 7, no. 1.
Zobacz w Google Scholar

Lipshitz R., Strauss O. “Coping with uncertainty: A naturalistic decision making analysis”. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 1997, vol. 69, no. 2.
Zobacz w Google Scholar

Milliken F. “Three types of perceived uncertainty about the environment: State effect and response uncertainty”. Academy of Management Review, 1987, vol. 12, no. 1.
Zobacz w Google Scholar

Morgan G. Obrazy organizacji. Transl. by Z. Wiankowska-Ładyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. ISBN 83-01-12235-8.
Zobacz w Google Scholar

Narayanana V.K., Nath R. Organization theory. A strategic approach. Boston: Irwin, 1993. ISBN 0256087784.
Zobacz w Google Scholar

Nizard G. Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji. Transl. by Z. Podlesiak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. ISBN 83-01-12623-X.
Zobacz w Google Scholar

Penc-Pietrzak I. “Analiza otoczenia firmy”. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, 2002, no. 11.
Zobacz w Google Scholar

Sawyerr O.O. “Environmental uncertainty and environmental scanning activities of Nigerian manufacturing executives: A comparative analysis”. Strategic Management Journal, 1993, vol. 14, no. 4.
Zobacz w Google Scholar

Smircich L., Stubbart C. “Strategic management in an enacted world”. Academy of Management Review, 1985, vol. 10, no. 4.
Zobacz w Google Scholar

Starczewska-Krzysztoszek M. Ranking najbardziej innowacyjnych firmy w Polsce [online, accessed: 2010-06-01]. Warszawa 2008. Available online: www.innowacyjnefirmy.pl.
Zobacz w Google Scholar

Thomson J.D. Organization in action. New York: McGraw-Hill, 1967.
Zobacz w Google Scholar

Tushman M.L., Nadler D.A. “Information processing as an integrating concept in organizational design”. Academy of Management Review, 1978, vol. 3, no. 3.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne