Program wymiany Erasmus jako edukacyjna współpraca międzykulturowa
Okładka tom 25
PDF (English)

Słowa kluczowe

Erasmus
edukacja wielokulturowa
edukacja międzykulturowa

Jak cytować

SerkanD. (2014). Program wymiany Erasmus jako edukacyjna współpraca międzykulturowa. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 25(2), 63-69. https://doi.org/10.25944/znmwse.2014.02.6369

Abstrakt

We współczesnym podejściu do koncepcji edukacyjnych uwzględnia się różnorodne aspekty interdyscyplinarne. Naukowcy działający w różnych dziedzinach rozważają koncepcje edukacyjne na wielu płaszczyznach, współpracując w ramach swojej dziedziny nauki. Pedagogika, podobnie jak inne obszary nauki, również dostosowuje się do tych trendów. Edukacja międzykulturowa jest jednym z najlepszych rozwiązań w ramach interdyscyplinarnego podejścia do edukacji, a program wymiany studentów Erasmus  szczególnie przyczynia się do jej rozwoju. W artykule zaprezentowano badania wpływu wymiany międzynarodowej w ramach programu Erasmus na edukację. Badania obejmowały różne kraje uczestniczące w programie, co miało ukazać rzetelny obraz badanej dziedziny. W tym celu analizie poddano dostępną literaturę, stosując odpowiednie techniki badania jakości, zinterpretowano wyniki oraz sformułowano wnioski i sugestie odnośnie do dalszych badań. Rezultat końcowy potwierdził, że programy wymiany studentów mają ogromny wpływ na edukację międzykulturową oraz dają możliwość międzynarodowej komunikacji interkulturowej studentów z różnych krajów.

 

https://doi.org/10.25944/znmwse.2014.02.6369
PDF (English)

Bibliografia

Altbach, P. G., Teichler, U. (2001). Internationalization and exchanges in a globalized university. Journal of Studies in International Education, 5 (1), 5–25.
Zobacz w Google Scholar

Altınbaş, D. (2009). Avrupa Birliği’nin başarısız girişimi: Avrupa yurttaşlığı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11 (3), 93–112.
Zobacz w Google Scholar

Başbay, A., Bektaş, Y. (2009). Çokkültürlülük bağlamında öğretim ortamı ve öğretmen yeterlikleri. Eğitim ve Bilim, 34 (152), 30–43.
Zobacz w Google Scholar

Bozkaya, M., Aydın, İ. A. (2010). Kültürlerarası iletişim kaygısı: Anadolu Üniversitesi Erasmus öğrencileri değişim programı örneği. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2 (39), 29–42.
Zobacz w Google Scholar

Bracht, O., Engel, C., Janson, K., Over, A., Schomburg, A., Teichler, U. (2006). The professional value of Erasmus mobility. Kassel, Germany: International Centre for Higher Education Research, University of Kassel.
Zobacz w Google Scholar

Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. (2007). Research methods in education. 6th ed. New York: Routledge.
Zobacz w Google Scholar

Corbett, A. (2003). Ideas, institutions and policy entrepreneurs: Towards a new history of higher education in the European Community, European Journal of Education, 33, 315–330.
Zobacz w Google Scholar

Demir, A., Demir, S. (2009). Erasmus programının kültürlerarası diyalog ve etkileşim açısından değerlendirmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2 (9), 96–105.
Zobacz w Google Scholar

Ersoy, A. (2013). Türk öğretmen adaylarinin kültürlerarasi deneyimlerinde karşilaştiklari sorunlar: Erasmus değişim programi örneği. Eğitim ve Bilim, 38 (168), 154–166.
Zobacz w Google Scholar

Ersoy, A., Günel, E. (2011). Cross-cultural experiences through Erasmus: Pre-service teachers’ individual and professional development. Eurasian Journal of Educational Research, 42, 63–78.
Zobacz w Google Scholar

Eßer, R. (2006). Die deutschen Lehrer reden weniger und fragen mehr… Zur Relevanz des Kulturfaktors im DaF-Unterricht. Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht, 11 (3), 1–24.
Zobacz w Google Scholar

European Commission. (2013). European Commision – Lifelong Learning Programme [online, accessed: 2014-04-12]. Retrieved from: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning programme/erasmus_en.htm.
Zobacz w Google Scholar

Figlewicz, R., Williams, J. (2005). How satisfied are Erasmus Students? 27th Annual Fair Forum, 28–31 August, Riga, Latvia.
Zobacz w Google Scholar

González, C. R., Mesanza, R. B., Mariel, P. (2011). The determinants of international student mobility flows: An empirical study on the Erasmus programme. Higher Education, 62 (4), 413–430.
Zobacz w Google Scholar

Guo, Y., Arthur, N., Lund, D. (2009). Intercultural inquiry with pre-service teachers. Intercultural Education, 20, 565–577.
Zobacz w Google Scholar

Hammer, M. R., Bennett, M. J., Wiseman, R. (2003). Measuring intercultural sensitivity: The intercultural development inventory. International Journal of Intercultural Relations, 27 (4), 421–443.
Zobacz w Google Scholar

Kasapoğlu-Önder, R., Balcı, A. (2010). Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği programinin 2007 yilinda programdan yararlanan türk öğrenciler üzerindeki etkileri. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 9 (2), 93–116.
Zobacz w Google Scholar

Keogh, J., Roberts E. R. (2009). Exchange programmes and student mobility: Meeting students expectations or an expensive holiday? Nurse Education Today, 29, 108–116.
Zobacz w Google Scholar

Magos, K. (2007). The contribution of action-research to training teachers in intercultural education: A research in the field of Greek minority. Teaching & Teacher Education, 23, 1102–1112.
Zobacz w Google Scholar

Malewski, E., Phillion, J. (2009). International field experiences: The impact of class, gender and race on the perceptions and experiences of preservice teachers. Teaching & Teacher Education, 25, 52–60.
Zobacz w Google Scholar

Mazzarol, T. W., Soutar, G. N. (2002). Push-pull factors influencing international student destination choice. The International Journal of Education Management, 16, 82–90.
Zobacz w Google Scholar

McKenzie, L. R., Purdy, N. (2010). The impact of diversity visits for student teachers in Northern Ireland. Intercultural Education, 21, 415–427.
Zobacz w Google Scholar

Mızıkacı, F. (2005). Prospects for European integration: Turkish higher education. Higher Education in Europe, 30 (1), 67–80.
Zobacz w Google Scholar

Norberg, K. (2000). Intercultural education and teacher education in Sweden. Teaching & Teacher Education, 16, 511–519.
Zobacz w Google Scholar

Pedersen, P. B. (1991). Multiculturalism as a generic approach to counseling. Journal of Counseling & Development, 70 (1), 6–12.
Zobacz w Google Scholar

Rego, S. M. A., Nieto, S. (2000). Multicultural/ intercultural teacher education in two contexts: Lessons from the United States and Spain. Teaching and Teacher Education, 16 (4), 413–427.
Zobacz w Google Scholar

Rodriguez, G. C., Bustillo, M. R., Mariel, P. (2011). The determinants of international student mobility flows: An empirical study on the Erasmus programme. Higher Education, 62 (4), 413–430.
Zobacz w Google Scholar

Sancak, A. (2009). Kültürlerarası diyalog açısından öğrenci değişim programları. Erasmus örneği. Unpublished master’s thesis. Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
Zobacz w Google Scholar

Sigalas, E. (2010). The role of personal benefits in public support for the EU: Learning from the Erasmus students. West Europan Politics, 33 (6), 1341–1361.
Zobacz w Google Scholar

Şahin, B. B. (2008). Students’ and coordinators’ views on the effectiveness of the Erasmus student exchange program at Middle East Technical University. Unpublished master’s thesis. Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
Zobacz w Google Scholar

Tauch, C. (2004). Almost half-time in the Bologna Process: Where do we stand? European Journal of Education, 39, 275–288.
Zobacz w Google Scholar

Teichler, U., Janson, K. (2007). The professional values of temporary study in another European country: Employment and work of former Erasmus students. Journal of Studies in International Education, 11(3), 486–495.
Zobacz w Google Scholar

Valentiin, S. (2006). Addressing diversity in teacher education programs. Education, 127 (2), 196–202.
Zobacz w Google Scholar

Yuen, C. Y. M. (2010). Dimensions of diversity: Challenges to secondary school teachers with implications for intercultural teacher education. Teaching & Teacher Education, 26, 732–741.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne