Tom 25 Nr 2 (2014): Innowacje w nowoczesnych organizacjach. Aspekty ekonomiczne i społeczne
Innowacje w nowoczesnych organizacjach. Aspekty ekonomiczne i społeczne

Artykuły

Rumyana Angelova
11-16
Wspieranie przedsiębiorczości młodzieży w Bułgarii – programy i inicjatywy
PDF (English)
Paweł Antonowicz
17-25
Innowacyjne wykorzystanie informacji z systemów CRM do kreowania działań strategicznych przedsiębiorstw na rynku – katalog dobrych i złych praktyk biznesowych
PDF (English)
Ekaterina Arabska , Ivanka Shopova, Vihra Dimitrova
27-35
„Żywe laboratoria” w zintegrowanych działaniach agroturystycznych. Siła napędowa innowacji dla zrownoważonego rozwoju obszarów wiejskich
PDF (English)
Elsa Maria Nunes Barbosa
37-45
Kultura organizacyjna zorientowana na innowacje. Determinanty
PDF (English)
Élvio José Sousa Camacho, Maria Manuela M.S. Sarmento Coelho
47-61
Wskaźnik rentowności promocji turystyki na Maderze. Model finansowy
PDF (English)
Dinçer Serkan
63-69
Program wymiany Erasmus jako edukacyjna współpraca międzykulturowa
PDF (English)
Memet Karakuş
71-87
Model interdyscyplinarnego programu edukacyjnego oraz ewaluacja jego wprowadzania do procesu nauczania
PDF (English)
Violeta Karcelianska-Stancheva
89-96
Relacje między dziećmi a rodzicami determinantą statusu społecznego w grupie dzieci
PDF (English)
Androniki Kavoura
97-106
Działalność reklamowa w mediach społecznościowych a tworzenie społeczności należącej do ery cyfrowej
PDF (English)
Leszek Kozioł, Anna Wojtowicz, Anna Karaś
107-116
Identyfikacja determinant zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw
PDF (English)
Yaroslav D. Krupka , Vasiliy Bachinskiy
117-125
Ocena atrakcyjności inwestycyjnej przedsiębiorstw na Ukrainie
PDF (English)
Mariyana Evgenieva Lyubenova
127-134
Odpowiedzialność społeczna biznesu w Bułgarii. Korzyści i wyzwania
PDF (English)
Anna Mikos, Radosław Pyrek
135-144
Dylematy kooperacji małych i średnich przedsiębiorstw
PDF (English)
Rumyana Neminska
145-151
Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie edukacji wczesnoszkolnej. Problemy metodologiczne
PDF (English)
Natalia Pavlikha, Iryna Skorokhod , Iryna Kytsyuk, Iuliia Marchuk
153-161
Innowacyjne formy międzynarodowej działalności gospodarczej
PDF (English)
Elisabete Rodrigues
163-173
Znaczenie zasobów kultury w rozwoju turystyki wiejskiej na Maderze
PDF (English)
Wasilij Rudnicki, Irina Vagner
175-184
Metody analizy strategicznej – propozycja metody pomiaru produktywności przedsiębiorstwa
PDF (English)
Alexandros G. Sahinidis, Androniki Kavoura
185-193
Społeczna odpowiedzialność biznesu w praktyce greckich przedsiębiorstw
PDF (English)
Konstantin Stankov
195-201
Wpływ kulawizn u krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej na parametry ekonomiczne
PDF (English)
Paloma Taltavull de La Paz
203-210
Wpływ podaży na kształtowanie się cen nowych mieszkań. Wyniki badań empirycznych
PDF (English)
Ivana Varičak
211-219
Społeczna odpowiedzialność biznesu w dużych firmach w Karlovacu
PDF (English)
Wioletta Sylwia Wereda, Ilídio Tomás Lopes
221-232
Innowacje w gminie inteligentnej – model teoretyczny i perspektywy na przyszłość
PDF (English)
Tülay Yıldırım
233-240
Rola organizacji pozarządowych w Turcji w procesie akcesji do Unii Europejskiej
PDF (English)
Michał Kozioł, Ewa Zych
241-251
Wykorzystanie e-learningu w procesie tworzenia zdolności innowacyjnej przedsiębiorstwa
PDF (English)