Społeczna odpowiedzialność biznesu w praktyce greckich przedsiębiorstw
Okładka tom 25
PDF (English)

Słowa kluczowe

społeczna odpowiedzialność biznesu
kategorie CSR
komunikacja CSR
Grecja

Jak cytować

SahinidisA. G., & KavouraA. (2014). Społeczna odpowiedzialność biznesu w praktyce greckich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 25(2), 185-193. https://doi.org/10.25944/znmwse.2014.02.185193

Abstrakt

Autorzy artykułu dokonują analizy zakresu wykorzystania społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) wśród 27 firm z 9 największych gałęzi przemysłu w Grecji na podstawie ich rocznych przychodów. Zastosowane rodzaje badanych praktyk zostały ujęte w pięciu różnych kategoriach takich jak: środowisko, społeczeństwo, rynek, wizja i wartości oraz miejsce pracy, przedstawiając priorytety i akcenty wcześniej wspomnianych przedsiębiorstw. Dane, zebrane na podstawie informacji dostępnych w internecie, zostały poddane analizie pod względem treści, a następnie dokonano kategoryzacji opartej na CSR, tak aby odpowiednio dostrzec wzorce i odmienności występujące w różnych gałęziach przemysłu. Wyniki badań klarownie pokazują rodzaj praktyk CSR, jakie są podejmowane w dużych firmach działających w Grecji w odniesieniu do ich treści, różnorodności i liczby występowania. Wnioski zawarte w niniejszej pracy pozwalają zrozumieć dobór działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu podejmowanych przez duże greckie firmy w okresie kryzysu gospodarczego. Biorąc pod uwagę stale rosnącą wagę praktyk w zakresie CSR, sposób ich adaptacji przyjęty przez poszczególne przedsiębiorstwa oraz rosnącą tendencję do stosowania takich działań, jak również przekazywanie informacji na ich temat zainteresowanym stronom, wiedza w ten sposób uzyskana może pomóc w tworzeniu i wzbogacaniu najlepszych działań, które w dalszej kolejności mogą być propagowane wśród większej liczby przedsiębiorstw w kraju.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2014.02.185193
PDF (English)

Bibliografia

Aras, G., Aybars, A., Kutlu, O. (2010). Managing corporate performance: Investigating the relationship between corporate social responsibility and financial performance in emerging markets. International Journal of Productivity and Performance Management, 59, 229‒254.
Zobacz w Google Scholar

Carroll, A. B. (1979). A three-dimensional conceptual model of corporate performance. Academy of Management Review, 4, 497‒505.
Zobacz w Google Scholar

Carroll, A. B. (1991). Corporate social responsibility: Evolution of a definitional construct. Business and Society, 38, 268‒295.
Zobacz w Google Scholar

Chen, C. H. (2011). The major components of Corporate Social Responsibility. Journal of Global Responsibility, 2, 85‒99.
Zobacz w Google Scholar

Chen, H., Wang, X. (2011). Corporate social responsibility and corporate financial performance in China: An empirical research from Chinese firms. Corporate Governance, 11, 361‒370.
Zobacz w Google Scholar

Du, S., Bhattacharya, C. B., Sen, S. (2010). Maximizing business returns to Corporate Social Responsibility (CSR): The role of CSR communication. International Journal of Management Reviews, 12, 8‒19.
Zobacz w Google Scholar

El Ghoul, S., Guedhami, O., Kwok, C .C. Y., Mishra, D. (2011). Does corporate social responsibility affect the cost of capital? Journal of Banking & Finance, 35 (9), 2388‒2406.
Zobacz w Google Scholar

Ernst and Young (2002). Corporate social responsibility [online, accessed 2014-05-01]. Retrieved from: www.ey.nl/download/publicatie/doemload/c0rporate_social_responsibility.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Ferreira, D. A., Avila, M. G., de Faria, M. D. (2010). Corporate social responsibility and consumers’ perception of price. Social Responsibility Journal, 6, 208‒221.
Zobacz w Google Scholar

Freeman, R. E. (1984). Strategic management: A stakeholder approach. Boston: Pitman. ISBN 978-0273019138.
Zobacz w Google Scholar

Friedman, M. (1970). The social responsibility of business is to increase its profits. The New York Times Magazine, 13 September.
Zobacz w Google Scholar

Galbreath, J. (2010). How does corporate social responsibility benefit firms? Evidence from Australia. European Business Review, 22, 411‒431.
Zobacz w Google Scholar

Griffin, J. J., Mahon, J. F. (1997). The corporate social performance and corporate financial performance debate: Twenty-five years of incomparable research. Business and Society, 36, 5‒31.
Zobacz w Google Scholar

Hellenic Statistical Authority (2014). Unemployment rate Q4, 2013 [online, accessed: 2014-05-01]. Retrieved from: http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE.
Zobacz w Google Scholar

Hildebrand, D., Sen, S., Bhattacharya, C. B. (2011). Corporate social responsibility: A corporate marketing perspective. European Journal of Marketing, 45, 1353‒1364.
Zobacz w Google Scholar

Holcomb, J., Upchurch, R., Okumus, F. (2007). Corporate social responsibility: What are top hotel companies reporting? International Journal of Contemporary Hospitality Management, 19, 461‒475.
Zobacz w Google Scholar

Holstein, J., Gubrium, J. (1998). Phenomenology, ethnomethodology, and interpretive practice. In: N. Denzin, Y. Lincoln (eds.). Strategies of qualitative inquiry (pp. 135‒157). Thousand Oaks: Sage. ISBN 0761914358.
Zobacz w Google Scholar

Hopkins, M. (2007). Corporate Social Responsibility & international development. Is business the solution? London: Earthscan. ISBN 978-1-84407-610-9.
Zobacz w Google Scholar

Jones, P., Comfort, D., Hillier, D. (2006). Corporate social responsibility and the UK construction industry. Journal of Corporate Real Estate, 8, 134‒150.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł, L., Wojtowicz, A., Pyrek, R. (2013). Development οf pro-innovative culture as self: Improvement οf an organization. 3rd International Conference on Quantitative and Qualitative Research on Administration Sciences, 23‒24 May.
Zobacz w Google Scholar

Leiss, W., Kline, S., Jhally, S., Botterill, J. (2005). Social communication in advertising. New York: Routledge. ISBN 0415966760.
Zobacz w Google Scholar

Levitt, T. (1958). The dangers of social responsibility. Harvard Business Review, September–October, 41‒50.
Zobacz w Google Scholar

Margolis, J. D., Walsh, J. P. (2003). Misery loves companies: Rethinking social initiatives by business. Administrative Science Quarterly, 48, 268‒305.
Zobacz w Google Scholar

McWilliams, A., Siegel, D. (2001). Corporate social responsibility: A theory of the firm perspective. Academy of Management Review, 26, 117–127.
Zobacz w Google Scholar

Mozes, M., Josman, Z., Yaniv, E. (2011). Corporate social responsibility organizational identification and motivation. Social Responsibility Journal, 7, 310‒325.
Zobacz w Google Scholar

Munilla, L. S., Miles M. (2005). The Corporate Social Responsibility continuum as a component of stakeholder theory. Business and Society Review, 110, 371–387.
Zobacz w Google Scholar

Neuman, W. (2003). Social research methods: Qualitative and quantitative approaches. Boston: Allyn and Bacon. ISBN 0205353118.
Zobacz w Google Scholar

Orlitzky, M., Schmidt, F. L., Rynes, S. L. (2003). Corporate social and financial performance: A meta-analysis. Organization Studies, 24, 403‒441.
Zobacz w Google Scholar

Rakotomavo, M.T.J. (2012). Corporate investment in social responsibility versus dividends? Social Responsibility Journal, 8 (2), 199–207.
Zobacz w Google Scholar

Robins, F. (2008). Why corporate social responsibility should be popularised but not imposed. Corporate Governance, 8, 330‒341.
Zobacz w Google Scholar

Robson, C. (2010). H έρευνα του πραγματικού κόσμου [Real world research]. 2nd ed. Athens: Gutenberg. ISBN 978-960-01-1132-3.
Zobacz w Google Scholar

Russo, M., Fouts, P. (1997). A resource-based perspective on corporate environmental performance and profitability. Academy of Management Journal, 40, 534–559.
Zobacz w Google Scholar

Scott, S. (2007). Corporate Social Responsibility and the Fetter of Profitability. Social Responsibility Journal, 3, 31‒39.
Zobacz w Google Scholar

Skudiene, V., Auruskeviciene, V. (2012). The contribution of corporate social responsibility to internal employee motivation. Baltic Journal of Management, 7, 49‒67.
Zobacz w Google Scholar

Tuan, L. T. (2012). Corporate social responsibility, ethics, and corporate governance. Social Responsibility Journal, 8, 547‒560.
Zobacz w Google Scholar

Vaaland, T., Heide, M. (2008). Managing Corporate Social Responsibility: Lessons from the oil industry. Corporate Communications: An International Journal, 13, 212‒225.
Zobacz w Google Scholar

Vitaliano, D. F. (2010). Corporate social responsibility and labor turnover. Corporate Governance, 10,
Zobacz w Google Scholar

‒573.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne