Wspieranie przedsiębiorczości młodzieży w Bułgarii – programy i inicjatywy
Okładka tom 25
PDF (English)

Słowa kluczowe

młodzież
biznes
polityka lokalna
przedsiębiorczość

Jak cytować

AngelovaR. (2014). Wspieranie przedsiębiorczości młodzieży w Bułgarii – programy i inicjatywy. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 25(2), 11-16. https://doi.org/10.25944/znmwse.2014.02.1116

Abstrakt

Wiele programów i inicjatyw, zarówno międzynarodowych, jak i krajowych, koncentruje się na wspieraniu przedsiębiorczości młodzieży w Bułgarii. Powodem tego jest fakt, że Unia Europejska uznaje znaczącą rolę przedsiębiorczości jako mechanizmu, który ogranicza negatywne skutki kryzysu finansowego. W związku z tym Komisja Europejska bada przedsiębiorczość wśród młodzieży, określając ją jako „konieczne i skuteczne narzędzie zmniejszenia bezrobocia”, które znajduje swoje miejsce w strategii „Europa 2020” przez inicjatywę przewodnią pod nazwą „Mobilna Młodzież”. Artykuł ma na celu przedstawienie niektórych krajowych i międzynarodowych programów i inicjatyw wspierających przedsiębiorczość młodzieży w Bułgarii oraz opis efektów ich realizacji. Celem autorki jest również zbadanie mechanizmu ich dystrybucji wśród młodych ludzi, a także przyczyn rozbieżności pomiędzy zakładanymi a uzyskanymi wynikami. W artykule opisano ponadto dobre praktyki międzynarodowe w odniesieniu do wspierania przedsiębiorczości, które mogłyby być dostosowane do warunków bułgarskich.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2014.02.1116
PDF (English)

Bibliografia

European Commission (2010). Еurope 2020: A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Brussels: Communication from the Commission.
Zobacz w Google Scholar

Еuropean Commission (2011). Flash Eurobarometer: Youth on the move, Analytical Report. Brussels: Communication from the Commission.
Zobacz w Google Scholar

European Commission (2012). Erasmus for young entrepreneurs: User’s guide. Brussels: Communication from the Commission.
Zobacz w Google Scholar

European Commission (2014). Erasmus+, Programme Guide. Version 3. Brussels: Communication from the Commission.
Zobacz w Google Scholar

Johnston, D. (1998). Fostering entrepreneurship. Paris: OECD.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł, L., Pyrek, R., Kozioł, W., Wojtowicz, A. (in press). Relationship marketing: A tool for supporting the company’s innovation process. Procedia. Elsevier.
Zobacz w Google Scholar

OECD (2012). Policy brief on youth entrepreneurship: Entrepreneurial activities in Europe. Luxemburg.
Zobacz w Google Scholar

Regulation (EU) N1287/2013 of the European Parliament and of the Council: Establishing a Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-Sized Enterprises (COSME) (2014–2020).
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne