Innowacje w gminie inteligentnej – model teoretyczny i perspektywy na przyszłość
Okładka tom 25
PDF (English)

Słowa kluczowe

innowacje
sektor publiczny
inteligentna gmina

Jak cytować

WeredaW. S., & LopesI. T. (2014). Innowacje w gminie inteligentnej – model teoretyczny i perspektywy na przyszłość. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 25(2), 221-232. https://doi.org/10.25944/znmwse.2014.02.221232

Abstrakt

W ostatnich latach rozwój gospodarki rynkowej w Polsce spowodował, że zwykła administracja w społecznościach lokalnych przestała być skuteczna. Wdrożenie procesu zarządzania gminami stało się bardzo przydatne. Działania będące częścią procesu zarządzania jednostką samorządu terytorialnego można podzielić na kilka rodzajów. Najważniejsze z nich to: określenie zasad polityki gminy, koordynacja realizacji polityki lokalnej i monitorowania wykorzystywanych źródeł i środków przekazanych do gminy, weryfikacja i kontrola efektów realizacji polityki lokalnej, jak również wdrożenie marketingu terytorialnego, który ma za zadanie po pierwsze – kreowanie wizerunku danej jednostki, a po drugie – pomoc w jej rozwoju w określonym regionie. Niestety elementy zarządzania w nowoczesnej gospodarce coraz częściej są niewystarczające, dlatego specjaliści szukają nowych instrumentów wspierających działalność gmin w regionie poprzez wprowadzanie innowacji, aby stworzyć jednostki bardziej inteligentne. W wielu zatem jednostkach samorządu terytorialnego wdrażanie innowacji jest przymusem, a nie tylko koniecznością. Co więcej, innowacje nieuchronnie wiążą się z pewnym ryzykiem, ponieważ zmieniają status quo lub przyczyniają się do alternatywnej przyszłości. W takim wypadku „apetyt” na ryzyko i zarządzanie ryzykiem są niezbędne, a unikanie ryzyka jest przeszkodą dla innowacji. W związku z tym wiele urzędów i agencji rządowych przykłada coraz większą wagę do budowania i utrzymywania pewnych umiejętności, w tym rozwoju kapitału ludzkiego, koniecznych do podjęcia długoterminowej perspektywy i lepszego przewidywania i reagowania na potrzeby rządu i zainteresowanych grup / interesariuszy (Report innovation in the public sector, 2009). Dlatego głównym celem artykułu jest określenie modelu inteligentnej jednostki samorządu terytorialnego w ujęciu teoretycznym.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2014.02.221232
PDF (English)

Bibliografia

Arnold, E., Bell, M., Bessant, J., Brimble, P. (2000). Enhancing policy and institutional support for industrial technology development in Thailand. Vol 1: The overall policy framework and the development of the industrial innovation system [online, accessed: 2014-05-20]. Science and Technology Policy Research. Retrieved from: http://siteresources.worldbank.org.
Zobacz w Google Scholar

Bell, R., Jung, J., Zacharilla, L. (2008). Broadband economies. Creating the community of the 21st century. New York: Intelligent Community Forum (pp. 22‒32). ISBN 9780615272115.
Zobacz w Google Scholar

Christensen, C. M. (1997). The innovator´s dilemma: When new technologies cause great firms to fail. Boston, MA: Harvard Business School Press. ISBN 0-87584-585-1.
Zobacz w Google Scholar

Damanpour, F., Evan, W. M. (1984). Organizational innovation and performance: The problem of organizational lag. Administrative Science Quarterly, 29, 392‒409.
Zobacz w Google Scholar

Davenport, T. H., Prusak, L. (1998). Working knowledge: How organizations manage what they know. Boston, MA: Harvard Business School Press. ISBN 0-87584-655-6.
Zobacz w Google Scholar

Dosi, G. (1988). Sources, procedures, and microeconomic effects of innovation. Journal of Economic Literature, 26, 1120‒1171.
Zobacz w Google Scholar

Hage, J. T. (1999). Organizational innovation and organizational change. Annual Review of Sociology, 25, 597‒622.
Zobacz w Google Scholar

Halvorsen, T., Hauknes, J., Miles, I., Røste, R. (2005). Publin report D9 on the differences between public and private sector innovation. Oslo: NIFU STEP. Retrieved from: http://www.step.no/publin/reports.html.
Zobacz w Google Scholar

Hendersen, R. M., Clark, K. B. (1990). Architectural innovation: The reconfiguration of existing product technologies and the failure of established firms. Administrative Science Quarterly, 35 (1), 9‒30.
Zobacz w Google Scholar

Kline, S. J., Rosenberg, N. (1986). An overview of innovation. In: R. Landau, N. Rosenberg (eds.). The positive sum strategy: Harnessing technology for economic growth (pp. 275‒305). Washington: National Academy Press. ISBN 0-309-03630-5.
Zobacz w Google Scholar

Knight, K. E. (1967). A descriptive model of the intra-firm innovation process. The Journal of Business, 40(4), 478‒496.
Zobacz w Google Scholar

Lall, S. (1992). Technological capabilities and industrialization. World Development, 20 (2) 165‒186.
Zobacz w Google Scholar

Lundvall, B. A. (1988). Innovation as an interactive process: From user-producer interaction to the national system of innovation. In: G. Dosi, C. Freeman, R. Nelson, G. Silverberg, L. Soete (eds.). Technical change and economic theory (pp. 14–34). London and New York: Printer Publishers. ISBN 0-861-87949-X.
Zobacz w Google Scholar

Mathews, M. (2009). Fostering creativity and innovation in cooperative federalism: The uncertainty and risk dimension. In: J. Wanna (ed.). Critical reflections on Australian public policy: Selected essays. Canberra: The Australian National University. ISBN 978-19-2153-67-7.
Zobacz w Google Scholar

Morris, L. (2009). Business model innovation: The strategy of business breakthroughs. International Journal of Innovation Science, 1 (4), 191‒204.
Zobacz w Google Scholar

Nieto, M. (2003). From R&D management to knowledge management: An overview of studies of innovation management. Technological Forecasting & Social Change, 70, 135‒161.
Zobacz w Google Scholar

Nonaka, I., Takeuchi, H. (1995). The knowledge: Creating company. New York: Oxford University Press. ISBN 0-19-509269-4.
Zobacz w Google Scholar

OECD (1997). Oslo Manual. Proposed guidelines for collecting and interpreting innovation data: The measurement of scientific and technological activities. 2nd ed. Paris: European Commission; Eurostat.
Zobacz w Google Scholar

OECD. (2002). Frascati Manual. Proposed standard practice for surveys on research and experimental Department: The measurement of scientific and technological activities. Paris: Organisation for Economic Co-Operation and Development. ISBN ISBN 92-64-19903-9.
Zobacz w Google Scholar

OECD (2005). Oslo Manual. Guidelines for collecting and interpreting innovation data: The measurement of scientific and technological activities. 3rd ed. Paris: Organisation for Economic Co-Operation and Development; Statistical Office of the European Communities.
Zobacz w Google Scholar

Report innovation in the public sector: Enabling better performance, driving new directions (2009). Canberra: Australian National Audit Office. ISBN 0-642-81099-0.
Zobacz w Google Scholar

Roberts, E. B. (2007). Managing invention and innovation. Industrial Research Institute, January‒February, 35‒54.
Zobacz w Google Scholar

Shumpeter, J. A. (1952). Capitalism, socialism, and democracy. London: G. Allen & Unwin.
Zobacz w Google Scholar

Thenint, H. (2010). Mini study 10: Innovation in the public sector [online, accessed: 2014-06-02]. Retrieved from: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/proinno/inno-grips-mini-study-10_en.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Wereda, W. (2010). Gmina inteligentna – podstawowa charakterystyka i perspektywy rozwoju. In: A. Adamik, M. Matejun, A. Zakrzewska-Bielawska (eds.). Problemy i wyzwania w zarządzaniu organizacjami publicznymi (pp. 13‒18). Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. ISBN 978-83-7283-351-8.
Zobacz w Google Scholar

Wereda, W., Raczkowski K. (2012). Role of co-opetition and inter-organizational relations in image’s creation of intelligent municipality—modern challenges. In: B. Domańska-Szaruga, M. Wójcik-Augustyniak (eds.). Contemporary challenges in the process of management in organization of the future. Warszawa: Publishing Company EMKA. ISBN 978-83-62304-59-2.
Zobacz w Google Scholar

Xu, J., Houssin, R., Caillaud, E., Gardoni, M. (2010). Macro process of knowledge of management for continuous innovation. Journal of Knowledge Management, 14 (4), 573‒591.
Zobacz w Google Scholar

Yusuf, S. (2009). From creativity to innovation. Technology in Society, 31 (1), 1‒8.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne