Innowacyjne formy międzynarodowej działalności gospodarczej
Okładka tom 25
PDF (English)

Słowa kluczowe

biznes
inkubator biznesu
parki technologiczne
technopolis
joint venture

Jak cytować

PavlikhaN., Skorokhod I., KytsyukI., & MarchukI. (2014). Innowacyjne formy międzynarodowej działalności gospodarczej. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 25(2), 153-161. https://doi.org/10.25944/znmwse.2014.02.153161

Abstrakt

Artykuł prezentuje różnorodne formy działalności międzynarodowej. Analizie poddano specyfikę funkcjonowania różnych form działalności biznesowej w poszczególnych krajach, a także dokonano porównania innowacyjnych struktur współpracy międzynarodowej. W artykule uwzględniono również wyniki analizy działań kilku państw w dziedzinie gospodarki krajowej dotyczących organizacji struktur biznesowych, jak również możliwość ich realizacji na Ukrainie. Firma międzynarodowa, jako sfera działalności ludzkiej, zapewnia wymianę towarów, usług oraz współpracy naukowej i technologicznej przemysłu zarówno na arenie międzynarodowej, jak i w kraju. Działalność gospodarcza prowadzona przez wielonarodowe przedsiębiorstwa oparta jest na międzynarodowych transakcjach handlowych. Jest to rodzaj przedsiębiorstwa, w którym firmy z różnych krajów wspólnie korzystają z kapitału międzynarodowego. Innowacyjne formy przedsiębiorczości zyskały istotne znaczenie dla rozwoju biznesu międzynarodowego. Przede wszystkim nowoczesne struktury firm odgrywają istotną rolę w sferze uaktywniania stosunków międzynarodowych wśród przedsiębiorców z różnych krajów, ułatwiają dostęp do wspólnego rynku oraz wpływają na zwiększenie intensywności, jak też międzynarodowego transferu technologii, usług i doświadczeń. Korzystanie z doświadczeń międzynarodowych w celu pomyślnego budowania innowacyjnych struktur biznesowych jest istotne dla Ukrainy, gdyż ta dziedzina przedsiębiorczości jest obecnie rozwijana na bazie funkcjonowania gospodarki krajowej, toteż artykuł prezentuje ciekawy i obiecujący zakres zagadnień.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2014.02.153161
PDF (English)

Bibliografia

Archibald, R., Finifter, D. (2000). Evaluation of the Department of Defense Small Business Innovation research program and the Fast Track Initiative: A balanced approach. In: Ch. W. Wessner (ed.). The Small Business Innovation research program: An assessment of the Department of Defense Fast Track Initiative. Washington: National Academy Press.
Zobacz w Google Scholar

Centre Régional d’Investissement. Un espace de croissance accélérée (2011) [online, accessed: 2014-01-23]. Retrieved from: www.rabatinvest.ma/. Council on Competitiveness (2005). Innovate America: Thriving in a world of challenge and change. Washington: Council on Competitiveness.
Zobacz w Google Scholar

Franklin, J., Titchmarsh, B. (2013). YD secures € 4.6 million in growth capital financing to accelerate rapid expansion [online, accessed: 2014-01-23]. Retrieved from: http://finance.yahoo.com/news/yd-secures-4-6-million-090000358.html.
Zobacz w Google Scholar

Goodnight, J. (2003). The Small Business Innovation Research Program: Identifying best practice. Presentation at National Research Council Symposium. Washington.
Zobacz w Google Scholar

The government portal (2009) [online, accessed: 2014-01-21]. Retrieved from: www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=218793011.
Zobacz w Google Scholar

The International Venture Club. Network of leading venture investors growing international investment in innovation (1998) [online, accessed: 2014-01-21]. Retrieved from: www.iventureclub.com/clubs/home.aspx?clubs_id=1.
Zobacz w Google Scholar

Kuznetsova, I. S. (2008). Institute of venture capital: State and prospects of development in Ukraine. Science and Innovation, 1, 87‒95.
Zobacz w Google Scholar

Lalkaka, R. (2001). “Best Practices” in Business Incubation: Lessons (yet to be) Learned [online, accessed: 2014-01-20]. Retrieved from: http://egatwip.usaidallnet.gov/sites/default/files/Best%20Practices%20in%20Business%20Incubation.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Moore D. (2004). Turning failure into success. In: Ch. W. Wessner (ed.). The Small Business Innovation research program: An assessment of the Department of Defense Fast Track Initiative. Washington: National Academy Press.
Zobacz w Google Scholar

Mykhailova, Turchina and Danko = Михайлова, Л. І., Турчіна, С. Г., Данько, Ю. І. (2009). Міжнародний бізнес [International business]. Sumy: Kossatskiy Val. ISBN 978-966-358-075-3.
Zobacz w Google Scholar

Sklarenko = Скляренко, Р. П. (2012). Что такое бизнес-инкубатор? [What is a business incubator] [online, accessed: 2014-01-16]. Retreived from: www.sciteclibrary.ru/texsts/rus/stat/st1253.htm.
Zobacz w Google Scholar

Tulchynska, S. A. (2010). Development of technopolises and science parks in the context of innovation economy. State and Regions. Series: Economics and Entrepreneurship, 2, 202–205.
Zobacz w Google Scholar

Wessner, Ch. W. (ed.). (2007). National Research Council. Innovation policies for the 21st century. Washington: The National Academies Press.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne