„Żywe laboratoria” w zintegrowanych działaniach agroturystycznych. Siła napędowa innowacji dla zrownoważonego rozwoju obszarów wiejskich
Okładka tom 25
PDF (English)

Słowa kluczowe

żywe laboratoria
zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
innowacje

Jak cytować

Arabska E., ShopovaI., & Dimitrova V. (2014). „Żywe laboratoria” w zintegrowanych działaniach agroturystycznych. Siła napędowa innowacji dla zrownoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 25(2), 27-35. https://doi.org/10.25944/znmwse.2014.02.2735

Abstrakt

Spośród wielu metod i typów struktur proinnowacyjnych koncepcja żywego laboratorium nabrała w ostatnich latach rozpędu i jest jedną z najbardziej obiecujących w procesie rozwoju produktów i usług spełniających wymagania konsumentów. Aktywne zaangażowanie użytkowników końcowych w badania cyklu życia jest istotnym warunkiem podniesienia konkurencyjności i poprawy otoczenia biznesowego. Jest to również promocja przedsiębiorczości i sposób na pokonywanie trudności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, jakości i stabilności we wszystkich sferach życia ekonomicznego. Artykuł przedstawia koncepcję żywych laboratoriów oraz analizę SWOT użytkowego podejścia do koncepcji żywych laboratoriów i ich wkładu w rozwój zrównoważonego rolnictwa na obszarach wiejskich sektora turystycznego Bułgarii. Stawiane są kluczowe pytania w kwestii tworzenia i zarządzania takimi strukturami. W artykule rozważane jest stosowanie, w szerszym aspekcie, tej koncepcji poprzez jej rolę w pobudzaniu innowacyjności na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Ożywienie rozwoju wspomnianych obszarów jest tematem wielu dyskusji w Bułgarii, trudno jednak znaleźć odpowiednio efektywne sposoby jego osiągnięcia. Dlatego też artykuł prezentuje możliwości dotyczące stosowania koncepcji żywych laboratoriów i jej wykonalności w zintegrowanych działaniach na rzecz rozwoju rolnictwa i turystyki.

 

https://doi.org/10.25944/znmwse.2014.02.2735
PDF (English)

Bibliografia

Cosgrave, E., Arbuthnot, K., Tryfonas, T. (2013). Living labs, innovation districts and information marketplaces: A systems approach for smart cities. Procedia Computer Science, 16, 668–677.
Zobacz w Google Scholar

French, J. H., Cox, C., Murphy, M. A. (2013). A living lab approach for collaboration and innovative thinking in the CS curriculum. Proceedings of the Annual Southeast Conference 2013, article number 38.
Zobacz w Google Scholar

García-Guzmán, J., Fernández del Carpio, A., De Amescua, A., Velasco, M. (2013). A process reference model for managing living labs for ICT innovation: A proposal based on ISO/IEC 15504. Computer Standards & Interfaces, 36, 33–41.
Zobacz w Google Scholar

Katzy, B. R., Baltes, G. H., Gard, J. (2012). Concurrent process coordination of new product development by Living Lab: An exploratory case study. International Journal of Product Development, 17 (1–2), 23‒42.
Zobacz w Google Scholar

Mabrouki, O., Amirat, Y., Chibani, A., Fernandez, M. V., De La Cruz, M. N. (2010). Context-aware framework for rural living labs. 19th International conference on software engineering and data engineering 2010. SEDE 2010 (pp. 146–151).
Zobacz w Google Scholar

Schaffers, H., Runardotter, M., Lievens, B., Vandi, C. (2012). Collaboration support for cross-border networks of living labs. 18th International conference on engineering, technology and innovation, ICE 2012 – Conference proceedings, article number 6297647.
Zobacz w Google Scholar

Schuurman, D., De Moor, K., De Marez, L., Evens, T. (2011). A living lab research approach for mobile TV. Telematics and Informatics, 28, 271–282.
Zobacz w Google Scholar

Stanhlbrost, A. (2012). A set of key principles to assess the impact of living labs. International Journal of Product Development, 17 (1–2), 60‒75.
Zobacz w Google Scholar

Wolfert, J., Verdouw, C. N., Verloo, C. M., Beulens, A. J. M. (2010). Organizing information integration in agri-food: A method based on a service-oriented architecture and living lab approach. Computers and Electronics in Agriculture, 70, 389–405.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne