Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie edukacji wczesnoszkolnej. Problemy metodologiczne
Okładka tom 25
PDF (English)

Słowa kluczowe

technologia informacyjno-komunikacyjna
technologia Multipoint
metody nauczania
edukacja wczesnoszkolna

Jak cytować

NeminskaR. (2014). Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie edukacji wczesnoszkolnej. Problemy metodologiczne. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 25(2), 145-151. https://doi.org/10.25944/znmwse.2014.02.145151

Abstrakt

Jednym z głównych kierunków reformy edukacyjnej w Bułgarii jest wprowadzenie do procesu edukacyjnego technologii informacyjno-komunikacyjnych. W artykule omówiono zagadnienia związane z wykorzystaniem tych technologii w procesie nauczania w początkowych klasach szkoły podstawowej. Zarządzanie procesem dydaktycznym na pierwszym poziomie edukacyjnym ma swoją specyfikę, a praca z nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi daje nauczycielowi nowe narzędzia pozwalające na zwiększenie efektywności procesu dydaktycznego. Artykuł zawiera krótki przegląd niektórych z oferowanych nauczycielom szkół podstawowych nowoczesnych technologii, takich jak Multipoint z oprogramowaniem „Envision” i „Mysz Mischief”, a także kinekty umożliwiające nowy rodzaj interakcji człowieka z komputerem. Zwrócono też uwagę na konieczność stworzenia metodologii pracy z nowymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Technologia Multipoint ma ogromny wpływ na nabywanie przez dzieci umiejętności nietechnicznych. Kształcenie metodyczne nauczycieli powinno koncentrować się wokół właściwego doboru technologii informacyjno-komunikacyjnych, umożliwiającego rozwój tych właśnie umiejętności. Wypracowanie nowych rozwiązań metodologicznych stanowiłoby znaczące osiągnięcie w nowoczesnej edukacji w bułgarskich szkołach podstawowych.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2014.02.145151
PDF (English)

Bibliografia

Ellis, A. K., Fouts, J. T. (1993). Research on educational innovations. Princeton Junction, NJ: Eye on Education. ISBN 1883001056.
Zobacz w Google Scholar

Eurydice network (2012). Civic education in Europe. Executive Agency for Education. Audiovisual and Culture (EACEA P9 Eurydice and policy support). ISBN 978 92-9201-295-3.
Zobacz w Google Scholar

Marzano, R. J., Pickering, D. J., Pollock, J. E. (2001). Classroom instruction that works: Research-based strategies for increasing student achievement. Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development. ISBN 0871205041.
Zobacz w Google Scholar

McKeachie, W. J., Svinicki, M. (2006). McKeachie’s teaching tips: Strategies, research, and theory for college and university teachers. Boston: Houghton Mifflin. ISBN 0618515569.
Zobacz w Google Scholar

Petrova, Vasileva = Петрова, C., Василева, Н. (2013). Предизвикателства пред училищното образование. Резултати от участието на България в Програмата за международно оценяване на учениците PISA 2012 [Challenges to school]. Sofia: Ministry of Education and Science. Center for Control and Quality of School Education. ISBN 978-954-8973-16-8.
Zobacz w Google Scholar

Stefanova = Стефанова, M. (2005). Педагогическа иновация: За иновацията иновативно [The pedagogical innovation: Innovation innovative]. Sofia: Petekston. ISBN 954-457-028-4.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne