Współpraca międzyinstytucjonalna na rzecz godzenia życia zawodowego z rodzinnym w Polsce
ZN MWSE 1-2019 okładka
PDF

Słowa kluczowe

work–life balance
rodzina
praca
życie osobiste
życie zawodowe

Jak cytować

Szczygieł, E. (2019). Współpraca międzyinstytucjonalna na rzecz godzenia życia zawodowego z rodzinnym w Polsce: wyzwania work–life balance. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 41(1), 13-24. https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.01.1324

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest analiza współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz godzenia życia zawodowego z rodzinnym w Polsce. W artykule przedstawiono wyniki badania pilotażowego przeprowadzonego w oparciu o dane pozyskane z wywiadów pogłębionych i kwestionariusza ankiety wśród pracowników, pracodawców oraz przedstawicieli instytucji publicznych i trzeciego sektora. Celem artykułu jest zaprezentowanie specyfiki procesu godzenia życia zawodowego z rodzinnym w grupach pracowników i pracodawców oraz poznanie opinii na temat możliwej optymalizacji systemu współpracy między instytucjami różnego rodzaju, która pozwalałaby na utrzymanie balansu w tym zakresie. Uzyskane wyniki potwierdziły prawidłowość zakładanych tez o podobnych spostrzeżeniach w grupie pracowników i pracodawców prowadzących działalność na mniejszą skalę oraz konieczność skoordynowania współpracy międzyinstytucjonalnej, której jakość jest obecnie niezadowalająca.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.01.1324
PDF

Bibliografia

Balcerzak-Paradowska, B. (2007). Współczesne wyzwania dla polityki rodzinnej. Polityka Społeczna, 401(8), 2–7.
Zobacz w Google Scholar

Beauregard, A. (2014). Fairness perceptions of work–life balance initiatives: Effects on counterproductive work behaviour. British Journal of Management, 25(4), 772–789. DOI 10.1111/1467-8551.12052.
Zobacz w Google Scholar

Emslie, C., Hunt, K. (2009). ‘Live to work’ or ‘Work to live’? A qualitative study of gender and work–life balance among men and women in mid-life. Gender, Work and Organization, 16(1), 151–172.
Zobacz w Google Scholar

Głogosz, D. (2007). Godzenie obowiązków rodzinnych z zawodowymi wyzwaniem dla polityki rodzinnej. Polityka Społeczna, 401(8), 26–31.
Zobacz w Google Scholar

Gregory, A., Milner, S. (2009). Editorial: Work–life balance: A matter of choice? Gender, Work and Organization, 16(1), 1–13.
Zobacz w Google Scholar

Hildt-Ciupińska, K. (2014). Work–life balance a wiek pracowników. Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 10(520), 14–17.
Zobacz w Google Scholar

Hildt-Ciupińska, K. (2016). Temat równowagi pracy i życia pracowników widziany oczami pracodawców. Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 6, 8–11. DOI 10.5604/01377043/ 1204747.
Zobacz w Google Scholar

Hildt-Ciupińska, K. (2017). Model uwarunkowań postrzegania relacji praca–dom oraz jej związki z wybranymi zmiennymi wśród pracowników posiadających pod opieką osoby zależne. Hygeia Public Health, 52(3), 265–273.
Zobacz w Google Scholar

Hogeforster, J., Sadowska-Snarska, C. (red.). (2015). Działania na rzecz godzenia pracy z życiem rodzinnym – dobre praktyki z Niemiec. Białystok: Wydawnictwo Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr. ISBN 9788364438196.
Zobacz w Google Scholar

Richardson, J., McKenna, S. (2014). Reordering spatial and social relations: A case study of professional and managerial flexworkers. British Journal of Management, 25(4), 724–736. DOI 10.1111/1467-8551.12017.
Zobacz w Google Scholar

Sadowska-Snarska, C. (2012). Znaczenie kultury organizacyjnej w kształtowaniu równowagi praca–życie pracowników. Optimum. Studia Ekonomiczne, 6(60), 101–117.
Zobacz w Google Scholar

Sadowska-Snarska, C. (red.). (2008). Równowaga praca – życie – rodzina. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku. ISBN 9788387981730.
Zobacz w Google Scholar

Sadowska-Snarska, C. (red.). (2011). Godzenie życia zawodowego i rodzinnego w Polsce. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku. ISBN 9788361247333.
Zobacz w Google Scholar

Sok, J., Blomme, R., Tromp, D. (2014). Positive and negative spillover from work to home: The role of organizational culture and supportive arrangements. British Journal of Management, 25(3), 456–472. DOI 10.1111/1467-8551.12058.
Zobacz w Google Scholar

Szczygieł, E. (2014). Podsumowanie wyników badań nad bezdomnością wśród dzieci i młodzieży w Polsce [online, dostęp: 2017-12-19]. Rzeszów: Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości”. Dostępny w Internecie: https://cwep.eu/wp-content/uploads/2016/08/Problemy-dzieci-Nr-2014.1-3.pdf.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

 

Pobrania artykułu

Brak informacji o pobraniach.