Badanie możliwości przedsiębiorczych ery cyfrowej
ZN MWSE 2-2019 okładka
PDF (English)

Słowa kluczowe

przedsiębiorczość
technologie cyfrowe
przedsięwzięcia biznesowe

Jak cytować

FouskasK. (2019). Badanie możliwości przedsiębiorczych ery cyfrowej. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 42(2), 101-114. https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.02.101114

Abstrakt

W niniejszym artykule skupiamy się na prześledzeniu części procesu przedsiębiorczego oraz na zbadaniu, czy przedsiębiorcy zorientowani na technologie cyfrowe różnią się od tych, którzy nie są cyfrowo ukierunkowani. Analizie podlegały sposoby poszukiwania informacji i ich wykorzystanie, umiejętności i doświadczenia oraz motywacja. W tym celu przeprowadziliśmy 52 częściowo ustrukturyzowane wywiady w nowych greckich przedsiębiorstwach, wyłonionych równomiernie z grup o przeciwnym podejściu do wykorzystywania technologii. Wyniki wskazują, że chociaż istnieją znaczne różnice w zakresie wyszukiwania i wykorzystania informacji, zarówno przedsiębiorcy ukierunkowani na technologię, jak i ci niechętnie ją stosujący mają podobne umiejętności i doświadczenia oraz odpowiednią motywację do badania i wykorzystywania możliwości. Wierzymy, że należy przeprowadzić dalsze badania dotyczące procesu przedsiębiorczego, aby zbadać wpływ technologii cyfrowych i stworzyć fundament dla czynników, które mogą zapewnić sukces w tworzeniu nowych przedsięwzięć z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.02.101114
PDF (English)

Bibliografia

Allinson, C. W., Chell, E., Hayes, J. (2000). Intuition and entrepreneurial behaviour. European Journal of Work and Organizational Psychology, 9 (1), 31–43.
Zobacz w Google Scholar

Bygrave, W. D., Hofer, C. W. (1992). Theorizing about entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice, 16 (2), 13–22.
Zobacz w Google Scholar

Campbell, C. A. (1992). A decision theory model for entrepreneurial acts. Entrepreneurship Theory and Practice, 17 (1), 21–27.
Zobacz w Google Scholar

Davidsson, P., Honig, B. (2003). The role of social and human capital among nascent entrepreneurs. Journal of Business Venturing, 18 (3), 301–331.
Zobacz w Google Scholar

Eckhardt, J. T., Shane, S. A. (2003). Opportunities and entrepreneurship. Journal of Management, 29 (3), 333–349.
Zobacz w Google Scholar

Elfving, J., Brännback, M., Carsrud, A. (2009). Toward a contextual model of entrepreneurial intentions. In: A. L. Carsrud, M. Brännback (eds.). Understanding the entrepreneurial mind. New York: Springer Verlag. ISBN 9781441904423.
Zobacz w Google Scholar

Evans, D. S., Hagiu, A., Schmalensee, R. (2006). Invisible engines: How software platforms drive innovation and transform industries. Cambridge, MA: MIT Press. ISBN 9780262050852.
Zobacz w Google Scholar

Gaglio, C. M., Katz, J. A. (2001). The psychological basis of opportunity identification: Entrepreneurial alertness. Small Business Economics, 16 (2), 95–111.
Zobacz w Google Scholar

Gimeno, J., Folta, T. B., Cooper, A. C., Woo, C. Y. (1997). Survival of the fittest? Entrepreneurial human capital and the persistence of underperforming firms. Administrative Science Quarterly, 42 (4), 750.
Zobacz w Google Scholar

Hisrich, R. D., Peters, M. P., Shepherd, D. A. (2005). Entrepreneurship. Boston, MA and London: McGraw-Hill/Irwin. ISBN 0072971851.
Zobacz w Google Scholar

Hull, C. E., Hung, Y. T. C., Hair, N., Perotti, V., DeMartino, R. (2007). Taking advantage of digital opportunities: A typology of digital entrepreneurship. International Journal of Networking and Virtual Organisations, 4 (3), 290.
Zobacz w Google Scholar

Kaish, S., Gilad, B. (1991). Characteristics of opportunities search of entrepreneurs versus executives: Sources, interests, general alertness. Journal of Business Venturing, 6 (1), 45–61.
Zobacz w Google Scholar

Keh, H. T., Der Foo, M., Lim, B. C. (2002). Opportunity evaluation under risky conditions: The cognitive processes of entrepreneurs. Entrepreneurship Theory and Practice, 27 (2), 125–148.
Zobacz w Google Scholar

Kirzner, I. M. (1973). Competition and entrepreneurship [online, accessed: 2019-04-03]. Retrieved from: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1496174.
Zobacz w Google Scholar

Kirzner, I. M. (1999). Creativity and/ or alertness: A reconsideration of the Schumpeterian entrepreneur. The Review of Austrian Economics, 11 (1/2), 5–17.
Zobacz w Google Scholar

Kvale, S. (1996). InterViews: An introduction to qualitative research interviewing. Thousand Oaks and London: Sage Publications. ISBN 080395820X.
Zobacz w Google Scholar

Matlay, H., Westhead, P. (2007). Innovation and collaboration in virtual teams of e-entrepreneurs. The International Journal of Entrepreneurship and Innovation, 8 (1), 29–36.
Zobacz w Google Scholar

Mitchell, R. K., Busenitz, L. W., Bird, B., Marie Gaglio, C., McMullen, J. S., Morse, E. A., Smith, J. B. (2007). The central question in entrepreneurial cognition research 2007. Entrepreneurship Theory and Practice, 31 (1), 1–27.
Zobacz w Google Scholar

Nuttin, J. (1984). Motivation, planning, and action: A relational theory of behavior dynamics. Leuven and Hillsdale, NY: Leuven University Press and Lawrence Erlbaum Associates. ISBN 0898593328; 9061861543.
Zobacz w Google Scholar

Nylén, D., Holmström, J. (2015). Digital innovation strategy: A framework for diagnosing and improving digital product and service innovation. Business Horizons, 58 (1), 57–67.
Zobacz w Google Scholar

Pervin, L. A. (2003). The science of personality. Oxford: Oxford University Press. ISBN 0195159713.
Zobacz w Google Scholar

Shalley, C. E. (1995). Effects of coaction, expected evaluation, and goal setting on creativity and productivity. Academy of Management Journal, 38 (2), 483–503.
Zobacz w Google Scholar

Shane, S. (2000). Prior knowledge and the discovery of entrepreneurial opportunities. Organization Science, 11 (4), 448–469.
Zobacz w Google Scholar

Shane, S. (2003). A general theory of entrepreneurship: The individual-opportunity nexus. Cheltenham: E. Elgar. ISBN 1843763826.
Zobacz w Google Scholar

Shane, S., Venkataraman, S. (2000). The promise of entrepreneurship as a field of research. Academy of Management Review, 25 (1), 217–226.
Zobacz w Google Scholar

Shepherd, D. A., Douglas, E. J. (1999). Attracting equity investors: Positioning, preparing, and presenting the business plan. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. ISBN 0761914773.
Zobacz w Google Scholar

Tang, J., Kacmar, K. M. M., Busenitz, L. (2012). Entrepreneurial alertness in the pursuit of new opportunities. Journal of Business Venturing, 27 (1), 77–94.
Zobacz w Google Scholar

Tripsas, M. (2008). Customer preference discontinuities: A trigger for radical technological change. Managerial and Decision Economics, 29 (2–3), 79–97.
Zobacz w Google Scholar

Urban, G. L., von Hippel, E. (1988). Lead user analyses for the development of new industrial products. Management Science, 34 (5), 569–582.
Zobacz w Google Scholar

Walker, E., Webster, B. (2006). Management competencies of women business owners. The International Entrepreneurship and Management Journal, 2 (4), 495–508.
Zobacz w Google Scholar

Warren, C. A. B. (2002). Qualitative Interviewing. In: Handbook of interview research. ISBN 9780761919513.
Zobacz w Google Scholar

Yoo, Y., Boland, R. J., Lyytinen, K., Majchrzak, A. (2012). Organizing for innovation in the digitized world. Organization Science, 23 (5), 1398–1408.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne