Młoda przedsiębiorczość na Cyprze
ZN MWSE 2-2019 okładka
PDF (English)

Słowa kluczowe

przedsiębiorczość
młoda przedsiębiorczość
instytucje
zatrudnienie

Jak cytować

MasourasA. (2019). Młoda przedsiębiorczość na Cyprze: analiza instytucjonalna. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 42(2), 27-42. https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.02.2742

Abstrakt

W artykule dokonano przeglądu opinii na temat przedsiębiorczości dominujących wśród młodych Cypryjczyków, ze szczególnym uwzględnieniem postrzeganych przez nich przeszkód instytucjonalnych. Skupiono się na potencjale młodych ludzi i na możliwościach, jakie uzyskują oni jako przedsiębiorcy. Głównym celem artykułu jest obserwacja i analiza sposobu, w jaki młodzi ludzie rozpoczynają swoją „dziewiczą podróż” w kierunku przedsiębiorczości w połączeniu z czynnikami opisanymi jako przeszkody. Zastosowana metodologia to kwestionariusze i metoda grup fokusowych.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.02.2742
PDF (English)

Bibliografia

Apergis, N., Fafaliou, I. (2014). The determinants of business start-ups in tertiary education: Evidence for Greece through a panel data approach. Journal of Economics and Finance, 38 (2), 287–301.
Zobacz w Google Scholar

Cuckovic, N., Bartlett, W. (2007). Entrepreneurship and competitiveness: The Europeanisation of small and medium-sized enterprise policy in Croatia. Southeast European and Black Sea Studies, 7 (1), 37–56
Zobacz w Google Scholar

Dioneo-Adetayo, E. A. (2006). Factors influencing attitude of youth towards entrepreneurship. International Journal of Adolescence and Youth, 13 (1–2), 127–145.
Zobacz w Google Scholar

Eesley, C. (2016). Institutional barriers to growth: Entrepreneurship, human capital and institutional change. Organization Science, 27 (5), 1290–1306.
Zobacz w Google Scholar

Fafaliou, I. (2012). Students’ propensity to entrepreneurship: An exploratory study from Greece. International Journal of Innovation and Regional Development, 4 (3–4), 293–313.
Zobacz w Google Scholar

Hadjimanolis, A. (2007). Entrepreneurship education in Cyprus: From humble beginnings to a promising future? Journal of Business and Society, 20 (1–2), 46–59.
Zobacz w Google Scholar

Hadjimanolis, A. (2008). Entrepreneurship policy in Cyprus. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 6 (4), 562–582.
Zobacz w Google Scholar

Henrekson, M. (2007). Entrepreneurship and institutions. Comparative Labor Law and Policy Journal, 28 (4), 717–742.
Zobacz w Google Scholar

Hofstede, G., Noorderhaven, N. G., Thurik, A. R., Uhlaner, L. M., Wennekers, A. R., Wildeman, R. E. (2004). Culture’s role in entrepreneurship: Self-employment out of dissatisfaction. In: T. E. Brown, J. Ulijn (eds.). Innovation, entrepreneurship and culture: The interaction between technology, progress and economic growth (pp. 162–203). Cheltenham and Northampton: Edward Elgar. ISBN 9781843763468.
Zobacz w Google Scholar

Howells, K., Krivokapic-Skoko, B. (2009). The dilemma of the Turkish Cypriot entrepreneur: The view from the ‘Green Line’. International Journal of Business and Globalisation, 4 (1), 4–17.
Zobacz w Google Scholar

Kakouris, A. (2008). On initial implementations of innovation and entrepreneurship courses: A case study for undergraduates at the University of Athens. In: N. Marriot (ed.). 3rd European Conference on Entrepreneurship and Innovation, the University of Winchester, UK, 15–16 September 2008 (pp. 121–129). Reading: Academic Publishing. ISBN 9781906638146.
Zobacz w Google Scholar

Kourilsky, M. L., Walstad, W. B. (1998). Entrepreneurship and female youth: Knowledge, attitudes, gender differences, and educational practices. Journal of Business Venturing, 13 (1), 77–88.
Zobacz w Google Scholar

Kretsos, L. (2014). Youth policy in austerity Europe: The case of Greece. International Journal of Adolescence and Youth, 19 (Supplement 1), 35–47. DOI: 10.1080/02673843.2013.862730.
Zobacz w Google Scholar

Mariana-Cristina, G. (2014). Entrepreneurship, a solution to improve youth employment in the European Union. Management Strategies Journal, 26 (4), 580–588.
Zobacz w Google Scholar

Morris, M. H., Shirokova, G., Tsukanova, T. (2017). Student entrepreneurship and the university ecosystem: A multi-country empirical exploration. European Journal of International Management, 11 (1), 65–85.
Zobacz w Google Scholar

Panayiotopoulos, P. I. (1996). Challenging orthodoxies: Cypriot entrepreneurs in the London garment industry. Journal of Ethnic and Migration Studies, 22 (3), 437–460.
Zobacz w Google Scholar

Petkovic, S., Williamson, H. (2015). Youth policy in Greece: Council of Europe international review. Strasbourg: Council of Europe. ISBN 9789287180872.
Zobacz w Google Scholar

Sahinidis, A. G. (2015). Entrepreneurship education impact on entrepreneurial intention and its antecentents. In: Proceedings of the Conference ‘Science in Technology’ SCinTE 2015. Athens: TEI of Athens.
Zobacz w Google Scholar

Sahinidis, A. G., Vassiliou, E. E., Hyz, A. B. (2014). Factors affecting entrepreneurs’ intention to start a new venture: An empirical study. International Journal on Strategic Innovative Marketing, 1 (3), 148–162.
Zobacz w Google Scholar

Stamboulis, Y., Barlas, A. (2014). Entrepreneurship education impact on student attitudes. The International Journal of Management Education, 12 (3), 365–373.
Zobacz w Google Scholar

Vasiliadis, A., Poulios, T. (2007). Entrepreneurship among graduates: Reality and prospects in tertiary education. Proceedings of the Academy of Entrepreneurship, 13 (1), 75–82.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne