Determinanty tworzenia wartości projektu w organizacjach
Okładka tom 43
PDF (English)

Słowa kluczowe

wartość projektu
zarządzanie wartością projektu
determinanty wartości projektu
sukces projektu

Jak cytować

Walas-TrębaczJ, & Bartusik, K. (2019). Determinanty tworzenia wartości projektu w organizacjach. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 43(3), 87-100. https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.03.87100

Abstrakt

W artykule omówiono zagadnienia związane z wartością projektu oraz z czynnikami wpływającymi na tworzenie wartości projektu. Na podstawie pogłębionej analizy literatury przedstawiono podejścia do definiowania wartości projektu oraz zarządzania wartością projektu. Zaprezentowano wyniki badań empirycznych przeprowadzonych na podstawie opracowanej metodyki oraz dobranych instrumentów badawczych wykorzystanych w badaniu 80 organizacji. Analiza wyników badań prowadzi do stwierdzenia, że na wartość projektu ma wpływ bardzo wiele determinant wewnętrznych i zewnętrznych. Diagnoza poziomu występujących determinant w organizacji pozwala kierownikom projektu prawidłowo i rzetelnie zaplanować wartość projektu oraz sprawnie i efektywnie realizować poszczególne fazy zarządzania wartością projektu, a także podejmować decyzje w zakresie podnoszenia tej wartości w przyszłości.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.03.87100
PDF (English)

Bibliografia

Bowman, C., Ambrosini, V. (2000). Value creation versus value capture: Towards a coherent definition of value. British Journal of Management, 11 (1), 1–15.

Grzeszczyk, T. (2009). Ocena Projektów Europejskich 2007–2013. Warszawa: Placet. ISBN 9788374881326.

Ika, L. (2009). Project success as a topic in project management journal. Project Management Journal, 40 (40), 6–19.

Kelly, J., Male, S., Graham, D. (2014). Value management of construction projects. Hoboken: Wiley Blackwell. ISBN 978111831239.

Kerzner, H., Saladis, F. P. (2009). Value-driven project management. New York: Wiley, International Institute for Learning Inc. ISBN 9780470500804.

Kozarkiewicz, A. (2014). Kontrola tworzenia i apropriacji wartości w sieciach międzyorganizacyjnych. In: E. Nowak, M. Nieplowicz (eds.). Rachunkowość a controlling (pp. 286–294). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego. ISBN 9788376954691.

Kozarkiewicz, A. (2016). Zarządzanie wartością projektów – aktualne kierunki badań i nowe wyzwania. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 444, 252–261.

Laursen, M., Svejvig, P. (2016). Taking stock of project value creation: A structured literature review with future directions for research and practice. International Journal of Project Management, 34 (4), 736–747.

Lepak, D. P., Smith K. G., Taylor M. S. (2007). Value creation and value capture: A multilevel perspective. Academy of Management Review, 32 (1), 180–194.

Linman, D. (2012). Zarządzanie wartością w projektach – definicja i cele [online, accessed: 2019-06-12]. Published August 18, 2010, updated December 21, 2012. Retrieved from: https://mymanagementguide.com/value-management-in-projects-definition-and-goals/.

Łada, M., Kozarkiewicz, A. (2010). Zarządzanie wartością projektów. Warszawa: C. H. Beck. ISBN 9788325512033.

Male, S., Kelly. J., Gronqvist. M., Graham. D. (2007). Managing value as a management style for projects. International Journal of Project Management, 25 (2), 107–114.

Michel, S. (2015). Przechwycić więcej wartości. Harvard Business Review Polska, 7–8, 136–147.

Mills, R. (1999). Shareholder value analysis—its use in measuring value creation. In: The role of management accounting in creating value. New York: International Federation of Accountants. ISBN 1887464360.

Montequin, V. R., Cousillas, S., Ortega, F., Villanueva, J. (2014). Analysis of the success factors and failure causes in Information and Communication Technology (ICT) Projects in Spain. Procedia Technology, 16, 992–999.

Podgórska, M. (2016). Sukces w zarządzaniu projektami – zagadnienie definicji i jego oceny w świetle wyników badań empirycznych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, 89, 409–419.

Schryen, G. (2013). Revisiting is business value research: What we already know, what we still need to know, and how we can get there. European Journal of Information Systems, 22 (2), 139–169.

Sońta-Drączkowska, E. (2012). Zarządzanie wieloma projektami. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 9788320819939.

Spałek, S. (2004). Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. ISBN 8373352031.

Szymura-Tyc, M. (2003). Wartość dla klienta jako źródło przewagi konkurencyjnej. Organizacja i Kierowanie, 4, 17–32.

Trocki, M. (2012). Kompleksowa ocena projektów. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 113, 7–23.

Ulaga, W. (2001). Customer value in business markets. Industrial Marketing Management, 30, 315–319.

Ulaga, W., Chacour, S. (2001). Measuring customer-perceived value in business markets. Industrial Marketing Management, 30, 525–540.

Urbanelis, R. (2014). Sukces projektu: kryteria pomiaru i definicje. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 1, 18–26.

Walas-Trębacz, J. (2012). Znaczenie analizy łańcucha wartości dla organizacji. In: A. Stabryła, S. Wawak (eds.). Metody badania i modele rozwoju organizacji (pp. 209–224), Kraków: MFiles.pl. ISBN 9788393112890.

Walczak, W. (2010). Uwarunkowania i czynniki wpływające na sukces projektu. E-mentor, 3 (35), 17–24.

Wirkus, M., Tubielewicz, K. (2018). Kluczowe czynniki sukcesu projektu i przedsiębiorstwa w sieci tymczasowej. Quarterly Journal, 3 (26), 75–87.

Young, T. L., (2006). Skuteczne zarządzanie projektami. Gliwice: Helion. ISBN 8324605010

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

 

Pobrania artykułu

Brak informacji o pobraniach.