Determinanty tworzenia wartości projektu w organizacjach
Okładka tom 43
PDF (English)

Słowa kluczowe

wartość projektu
zarządzanie wartością projektu
determinanty wartości projektu
sukces projektu

Jak cytować

Walas-TrębaczJ., & BartusikK. (2019). Determinanty tworzenia wartości projektu w organizacjach. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 43(3), 87-100. https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.03.87100

Abstrakt

W artykule omówiono zagadnienia związane z wartością projektu oraz z czynnikami wpływającymi na tworzenie wartości projektu. Na podstawie pogłębionej analizy literatury przedstawiono podejścia do definiowania wartości projektu oraz zarządzania wartością projektu. Zaprezentowano wyniki badań empirycznych przeprowadzonych na podstawie opracowanej metodyki oraz dobranych instrumentów badawczych wykorzystanych w badaniu 80 organizacji. Analiza wyników badań prowadzi do stwierdzenia, że na wartość projektu ma wpływ bardzo wiele determinant wewnętrznych i zewnętrznych. Diagnoza poziomu występujących determinant w organizacji pozwala kierownikom projektu prawidłowo i rzetelnie zaplanować wartość projektu oraz sprawnie i efektywnie realizować poszczególne fazy zarządzania wartością projektu, a także podejmować decyzje w zakresie podnoszenia tej wartości w przyszłości.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.03.87100
PDF (English)

Bibliografia

Bowman, C., Ambrosini, V. (2000). Value creation versus value capture: Towards a coherent definition of value. British Journal of Management, 11 (1), 1–15.
Zobacz w Google Scholar

Grzeszczyk, T. (2009). Ocena Projektów Europejskich 2007–2013. Warszawa: Placet. ISBN 9788374881326.
Zobacz w Google Scholar

Ika, L. (2009). Project success as a topic in project management journal. Project Management Journal, 40 (40), 6–19.
Zobacz w Google Scholar

Kelly, J., Male, S., Graham, D. (2014). Value management of construction projects. Hoboken: Wiley Blackwell. ISBN 978111831239.
Zobacz w Google Scholar

Kerzner, H., Saladis, F. P. (2009). Value-driven project management. New York: Wiley, International Institute for Learning Inc. ISBN 9780470500804.
Zobacz w Google Scholar

Kozarkiewicz, A. (2014). Kontrola tworzenia i apropriacji wartości w sieciach międzyorganizacyjnych. In: E. Nowak, M. Nieplowicz (eds.). Rachunkowość a controlling (pp. 286–294). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego. ISBN 9788376954691.
Zobacz w Google Scholar

Kozarkiewicz, A. (2016). Zarządzanie wartością projektów – aktualne kierunki badań i nowe wyzwania. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 444, 252–261.
Zobacz w Google Scholar

Laursen, M., Svejvig, P. (2016). Taking stock of project value creation: A structured literature review with future directions for research and practice. International Journal of Project Management, 34 (4), 736–747.
Zobacz w Google Scholar

Lepak, D. P., Smith K. G., Taylor M. S. (2007). Value creation and value capture: A multilevel perspective. Academy of Management Review, 32 (1), 180–194.
Zobacz w Google Scholar

Linman, D. (2012). Zarządzanie wartością w projektach – definicja i cele [online, accessed: 2019-06-12]. Published August 18, 2010, updated December 21, 2012. Retrieved from: https://mymanagementguide.com/value-management-in-projects-definition-and-goals/.
Zobacz w Google Scholar

Łada, M., Kozarkiewicz, A. (2010). Zarządzanie wartością projektów. Warszawa: C. H. Beck. ISBN 9788325512033.
Zobacz w Google Scholar

Male, S., Kelly. J., Gronqvist. M., Graham. D. (2007). Managing value as a management style for projects. International Journal of Project Management, 25 (2), 107–114.
Zobacz w Google Scholar

Michel, S. (2015). Przechwycić więcej wartości. Harvard Business Review Polska, 7–8, 136–147.
Zobacz w Google Scholar

Mills, R. (1999). Shareholder value analysis—its use in measuring value creation. In: The role of management accounting in creating value. New York: International Federation of Accountants. ISBN 1887464360.
Zobacz w Google Scholar

Montequin, V. R., Cousillas, S., Ortega, F., Villanueva, J. (2014). Analysis of the success factors and failure causes in Information and Communication Technology (ICT) Projects in Spain. Procedia Technology, 16, 992–999.
Zobacz w Google Scholar

Podgórska, M. (2016). Sukces w zarządzaniu projektami – zagadnienie definicji i jego oceny w świetle wyników badań empirycznych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, 89, 409–419.
Zobacz w Google Scholar

Schryen, G. (2013). Revisiting is business value research: What we already know, what we still need to know, and how we can get there. European Journal of Information Systems, 22 (2), 139–169.
Zobacz w Google Scholar

Sońta-Drączkowska, E. (2012). Zarządzanie wieloma projektami. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 9788320819939.
Zobacz w Google Scholar

Spałek, S. (2004). Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. ISBN 8373352031.
Zobacz w Google Scholar

Szymura-Tyc, M. (2003). Wartość dla klienta jako źródło przewagi konkurencyjnej. Organizacja i Kierowanie, 4, 17–32.
Zobacz w Google Scholar

Trocki, M. (2012). Kompleksowa ocena projektów. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 113, 7–23.
Zobacz w Google Scholar

Ulaga, W. (2001). Customer value in business markets. Industrial Marketing Management, 30, 315–319.
Zobacz w Google Scholar

Ulaga, W., Chacour, S. (2001). Measuring customer-perceived value in business markets. Industrial Marketing Management, 30, 525–540.
Zobacz w Google Scholar

Urbanelis, R. (2014). Sukces projektu: kryteria pomiaru i definicje. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 1, 18–26.
Zobacz w Google Scholar

Walas-Trębacz, J. (2012). Znaczenie analizy łańcucha wartości dla organizacji. In: A. Stabryła, S. Wawak (eds.). Metody badania i modele rozwoju organizacji (pp. 209–224), Kraków: MFiles.pl. ISBN 9788393112890.
Zobacz w Google Scholar

Walczak, W. (2010). Uwarunkowania i czynniki wpływające na sukces projektu. E-mentor, 3 (35), 17–24.
Zobacz w Google Scholar

Wirkus, M., Tubielewicz, K. (2018). Kluczowe czynniki sukcesu projektu i przedsiębiorstwa w sieci tymczasowej. Quarterly Journal, 3 (26), 75–87.
Zobacz w Google Scholar

Young, T. L., (2006). Skuteczne zarządzanie projektami. Gliwice: Helion. ISBN 8324605010
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne