Model kompetencyjny w sektorze usług turystycznych – implikacje dla zarządzania zasobami ludzkimi
Okładka tom 43
PDF (English)

Słowa kluczowe

model kompetencyjny
hotelarstwo
turystyka
zarządzanie zasobami ludzkimi

Jak cytować

FriedmanB. A. (2019). Model kompetencyjny w sektorze usług turystycznych – implikacje dla zarządzania zasobami ludzkimi. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 43(3), 101-116. https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.03.101116

Abstrakt

W artykule poruszono problem wpływu modelowania kompetencji w branżach: hotelarskiej, turystycznej i eventowej, na zarządzanie zasobami ludzkimi na poziomie organizacji i jej pracowników. Aby zwiększyć efektywność organizacyjną, modele kompetencji muszą wyraźnie określać umiejętności i możliwości w zakresie kluczowych zadań, łączyć się z ogólną strategią organizacyjną i dostosowywać zarządzanie zasobami ludzkimi do celów biznesowych. W artykule przedstawiono kompleksowy model kompetencyjny dla branż: hotelarskiej, turystycznej i eventowej, opracowany przez Urząd ds. Zatrudnienia i Szkoleń działający przy Departamencie Pracy USA. Model ten pozwala regulować działania związane z rekrutacją, selekcją, szkoleniem i rozwojem nowych pracowników, zarządzaniem ich efektywnością, nagradzaniem, planowaniem rozwoju zasobów ludzkich, a nawet przechodzeniem na emeryturę osób zatrudnionych w wymienionych branżach. Wskazano ograniczenia tego modelu i podano propozycje dalszych badań w tym zakresie.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.03.101116
PDF (English)

Bibliografia

Aamodt, M. G. (2016). Industrial/ organizational psychology: An applied approach. 8th ed. Boston, MA: Cengage Learning. ISBN 9781305118423.
Zobacz w Google Scholar

Abby, S. K., Schumacher, E. J., Dellifraine, J., Clement, D., Hall, R., O’Connor, S., Stefl, M. (2016). Competency development and validation: An update of the collaborative leadership model. The Journal of Health Administration Education, 33 (1), 73–93.
Zobacz w Google Scholar

Al Jahwari, D. S., Sirakaya-Turk, E., Altintas, V. (2016). Evaluating communication competency of tour guides using a modified importance-performance analysis (MIPA). International Journal of Contemporary Hospitality Management, 28 (1), 195–218.
Zobacz w Google Scholar

Asame, M. E., Wakrim, M. (2018). Towards a competency model: A review of the literature and the competency standards. Education and Information Technologies, 23 (1), 225–236.
Zobacz w Google Scholar

Auker, T. V. (2018). Wegmans customers donate $1.8 million to hunger relief in Fall 2017 [online, accessed: 2018-05-17]. Wegmans Food Markets News Media. Retrieved from: https://www.wegmans.com/news-media/press-releases/2018/wegmans-customers-donate--1-8-million-to-hunger-relief-in-fall-2.html.
Zobacz w Google Scholar

Bharwani, S., Talib, P. (2017). Competencies of hotel general managers: A conceptual framework. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 29 (1), 393–418.
Zobacz w Google Scholar

Boyatzis, R. (1982). The competent manager: A model for effective performance. New York: John Wiley & Sons. ISBN 047109031X.
Zobacz w Google Scholar

Campion, M. A., Fink, A. A., Ruggeberg, B. J., Carr, L., Phillips, G. M., Odman, R. B. (2011). Doing competencies well: Best practices in competency modeling. Personnel Psychology, 64, 225–262.
Zobacz w Google Scholar

Careeronestep. (2017). Hospitality, Tourism, and Events Industry Model [online, accessed: 2018-05-16]. Employment and Training Administration, United States Department of Labor. Retrieved from: https://www.careeronestop.org/CompetencyModel/competency-models/hospitality.aspx.
Zobacz w Google Scholar

Chuang, S. H., Lin, H. N. (2015). Co-creating e-service innovations: Theory, practice, and impact on firm performance. International Journal of Information Management, 35, 277–291.
Zobacz w Google Scholar

Competency models and culture (2015). Human Resource Management International Digest, 23 (6), 27–29.
Zobacz w Google Scholar

De Vos, A., De Hauw, S., Willemse, I. (2015). An integrative model for competency development in organizations: The Flemish case. The International Journal of Human Resource Management, 26 (20), 2543.
Zobacz w Google Scholar

Destler, D. (2017). The SuperSkills model: A supervisory microskill competency training model. The Professional Counselor, 7(3), 272–284.
Zobacz w Google Scholar

Demirciftci, T., Cetin, G., Bilgihan, A. (2017). Coping with RM challenges in hospitality education. Journal of Revenue and Pricing Management, 16 (5), 499–512.
Zobacz w Google Scholar

Fortune (2018). Fortune 100 Best [online, accessed: 2018-05-17]. Retrieved from: http://fortune.com/worlds-most-admired-companies/marriott-international/.
Zobacz w Google Scholar

Goldman, E., Scott, A. R. (2016). Competency models for assessing strategic thinking. Journal of Strategy and Management, 9 (3), 258–280.
Zobacz w Google Scholar

Hanna, S. D., Zhang, L., Kim, K. T. (2017). Do worker expectations of never retiring indicate a preference or an inability to plan? Journal of Financial Counseling and Planning, 28 (2), 268–284.
Zobacz w Google Scholar

Knight, B., Paterson, F. (2018). Behavioral competencies of sustainability leaders: An empirical investigation. Journal of Organizational Change Management, 31 (3), 557–580.
Zobacz w Google Scholar

Larionova, A. A., Dzhandzhugazova, E. A., Minervin, I. G., Yakimenko, R. V., Balitskaya, I. V. (2015). Shaping financial and economic competencies in the process of training personnel for the hospitality industry. Journal of Environmental Management and Tourism, 6 (2), 402–405.
Zobacz w Google Scholar

Marneros, S., Gibbs, P. (2015). An evaluation of the link between subjects studied in hospitality courses in Cyprus and career success. Higher Education, Skills and Work-Based Learning, 5 (3), 228–241.
Zobacz w Google Scholar

Marriott International (2018a). 2025 Sustainability & social impact goals [online, accessed: 2018-05-18]. Retrieved from: http://serve360.marriott.com/sustainable-goals/.
Zobacz w Google Scholar

Marriott International (2018b). Careers [online, accessed: 2018-05-18]. Retrieved from: https://jobs.marriott.com/thehosts/jobs/18001D9B?lang=en-us.
Zobacz w Google Scholar

Martilla, J. A., James, J. C. (1977). Importance-performance analysis. Journal of Marketing, 41 (1), 77–79.
Zobacz w Google Scholar

Mathis, R. L., Jackson, J. H., Valentine, S. R. (2014). Human resource management. 14th ed. Stamford, CT: Cengage Learning. ISBN 9781133953104.
Zobacz w Google Scholar

Muizu, W. O. Z., Hilmiana, H. (2016). Competency development of culinary creative industries. Academy of Strategic Management Journal, 15 (3), 67–72.
Zobacz w Google Scholar

Shariff, N. M., Abidin, A. Z. (2015). Developing an index of the Malaysian tourism and hospitality graduates’ competencies. International Journal of Business and Society, 16 (3), 422–435.
Zobacz w Google Scholar

Spencer, L. M. J., Spencer, S. M. (1993). Competence at work: Models for superior performance. New York, NY: John Wiley & Sons. ISBN 047154809X.
Zobacz w Google Scholar

Tas, R. F. (1988). Teaching future managers. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 29 (2), 41–43.
Zobacz w Google Scholar

Uniform Guidelines for Employee Selection Procedures. (1978). Section 60–3: Uniform Guidelines on Employee Selection Procedures (1978); 43 FR 38295 (August 25, 1978).
Zobacz w Google Scholar

Vakola, M., Soderquist, K. E., Prastacos, G. P. (2007). Competency management in support of organizational change. International Journal of Manpower, 28, 260–275.
Zobacz w Google Scholar

Vickers, D. (2013). A comparative study of UK and Taiwanese chemical plant managers. Cross Cultural Management: An International Journal, 20 (3), 386–401.
Zobacz w Google Scholar

Wan, T., Hsu, Y., Wong, J., Liu, S. (2017). Sustainable international tourist hotels: The role of the executive chef. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 29 (7), 1873–1891.
Zobacz w Google Scholar

Wessels, W., Engelina, D. P., Slabbert, E. (2017). Key competencies and characteristics of accommodation managers. SA Journal of Human Resource Management, 15.
Zobacz w Google Scholar

Woodruffe, C. (1993). What is meant by a competency? Leadership and Organization Development Journal, 14 (1), 29–36.
Zobacz w Google Scholar

Wroblowská, Z., Ruda, T. (2015). The identification and comparison of the requirements placed on product managers during the recruitment process. Journal of Competitiveness, 7 (3), 110–125.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne