Zjawisko FinTech – ujęcie definicyjne, taksonomiczne oraz historyczne
Okładka tom 45
PDF (English)

Słowa kluczowe

definicja FinTech
historia FinTech
taksonomia FinTech

Jak cytować

RateckaP. (2020). Zjawisko FinTech – ujęcie definicyjne, taksonomiczne oraz historyczne. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 45(1), 53-67. https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.01.5367

Abstrakt

Od ponad dekady sektor finansowy doświadcza nieustannej ewolucji w zakresie usług z powodu digitalizacji. Technologia finansowa, potocznie nazywana FinTech, coraz bardziej zyskuje na znaczeniu. FinTech wprowadza nowy paradygmat, w którym przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii kreują innowacje w sektorze finansowym. Zjawisko FinTech, choć szeroko dyskutowane we współczesnej literaturze, posiada wiele luk badawczych. Szczególnie braki te uwidaczniają się w zakresie jego poprawnego, spójnego rozumienia. W związku z powyższym celem niniejszego artykułu jest podsumowanie zjawiska FinTech na gruncie definicyjnym, taksonomicznym oraz historycznym. Na podstawie przeglądu najnowszych, krajowych oraz zagranicznych publikacji naukowych, jak również na podstawie analizy wyników raportów największych firm consultingowych dokonano zestawienia podglądów różnych autorów dotyczących definiowania zjawiska FinTech. Dodatkowo opracowano i omówiono typologię zjawiska FinTech oraz wyodrębniono i opisano etapy jego rozwoju. Artykuł ma charakter przeglądowy.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.01.5367
PDF (English)

Bibliografia

Arner, D. W. (2016). FinTech and RegTech: Opportunities and challenges [PowerPoint presentation online, accessed: 2019-05-02]. University of Hong Kong, Asian Institute of International Financial Law. Retrieved from: http://www.law.hku.hk/aiifl/wp-content/uploads/ppt/JFR-Arner_Douglas_ppt.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Arner, D. W., Barberis, J., Buckley, R. P. (2015). The evolution of Fintech: A new post-crisis paradigm? University of Hong Kong Faculty of Law Research Paper No. 2015/047. DOI: 10.2139/ssrn.2676553.
Zobacz w Google Scholar

Big Picture. (2019a). Fintechs: Business model [online, accessed: 2019-12-06]. In: Fintechs by business model, area and sector. Berlin: Big Picture. Retrieved from: https://big-picture.com/fintechs-by-business-model-area-sector.php?PHPSESSID=r8ja292j74ddfhbno98fr0nokn.
Zobacz w Google Scholar

Big Picture. (2019b). Worldwide map [online, accessed: 2019-05-02]. In: Fintech map international. Berlin: Big Picture. Retrieved from: https://big-picture.com/fintech-map.php.
Zobacz w Google Scholar

BIS. (2018). Sound Practices: Implications of fintech developments for banks and bank supervisors [online, accessed: 2019-08-11]. Switzerland: Bank for International Settlements. ISBN 9789292591281. Retrieved from: https://www.bis.org/bcbs/publ/d431.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Cook, D. P., Goh, Ch. H., Chung, C. (1999). Service typologies: A state of the art survey. Production and Operations Management, 8(3), 318–338. DOI: 10.1111/j.1937-5956.1999.tb00311.x.
Zobacz w Google Scholar

Deloitte. (2016). Fintech in CEE: Charting the course for innovation in financial services technology [online, accessed: 2019-05-02]. Deloitte. Department for International Trade. Retrieved from: https://www2.deloitte.com/ce/en/pages/about-deloitte/articles/fintech-cee-region.html.
Zobacz w Google Scholar

Deloitte. (2017). Fintech by the numbers: Incumbents, sturtups, investors adapt to maturing ecosystem [online, accessed: 2019-08-15]. Deloitte. Center for Financial Services. Retrieved from: https://www2.deloitte.com/tr/en/pages/financial-services/articles/fintech-by-the-numbers.html.
Zobacz w Google Scholar

EBC. (2018). Nadzór Bankowy EBC. Ocena ryzyka na rok 2019 [online, accessed: 2018-12-31]. Frankfurt: Europejski Bank Centralny. Retrieved from: https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ra/ssm.ra2019.pl.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Ernst & Young. (2017). EY FinTech Adoption Index 2017 [online, accessed: 2019-05-01]. Retrieved from: https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-fintech-adoption-index-2017/$FILE/ey-fintech-adoption-index-2017.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Financial Stability Board. (2019). FinTech and market structure in financial services: Market developments and potential financial stability implications [online, accessed: 2019-05-02]. Retrieved from: https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P140219.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Gąsiorkiewicz, L., Monkiewicz, J. (2019). Wyzwania współczesnych rynków finansowych. Warszawa: Politechnika Warszawska. Wydział Zarządzania. ISBN 9788363370244.
Zobacz w Google Scholar

Getsmarter (2018). The evolution of the fintech industry [online, accessed: 2019-08-02]. Retrieved from: https://www.getsmarter.com/blog/career-advice/the-evolution-of-the-fintech-industry/.
Zobacz w Google Scholar

Gimpel, H., Rau, D., Röglinger, M. (2017). Understanding FinTech start-ups—a taxonomy of consumer-oriented service offerings. Electronic Markets, 28, 245–264.
Zobacz w Google Scholar

Grzywacz, J., Jagodzińska-Komar, E. (2018). Rola sektora FinTech w rozwoju bankowości w Polsce. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego „Studia i Prace”, 2, 159–169.
Zobacz w Google Scholar

Haddad, Ch., Hornuf, L. (2018). The emergence of the global fintech market: Economic and technological determinants. Small Business Economics, 53, 81–105.
Zobacz w Google Scholar

Hochstein M. (2015), BankThink fintech (the word, that is) evolves [online, accessed: 2019-02-24]. Retrieved from: https://www.americanbanker.com/opinion/fintech-the-word-that-is-evolves.
Zobacz w Google Scholar

Huang, D. (2015). Banks and fintech firms’ relationship status: It’s complicated [online, accessed: 2019-04-29]. The Wall Street Journal, Nov. Retrieved from: https://www.wsj.com/articles/banks-and-fintech-firms-relationship-status-its-complicated-1447842603.
Zobacz w Google Scholar

Hulicki, M., Lustofin, P. (2017). Wykorzystanie koncepcji blockchain w realizacji zobowiązań umownych. Człowiek w Cyberprzestrzeni, 1, 28–53. DOI: 10.21697/cwc.2017.1.03.
Zobacz w Google Scholar

Iansiti, M., Lakhani, K. R. (2017). The truth about blockchain [online, accessed: 2019-11-04]. Harvard Business Review, Jan.–Feb. Retrieved from: https://hbr.org/2017/01/the-truth-about-blockchain.
Zobacz w Google Scholar

Kim, Y., Choi, J., Parl, Y. J., Yeon, J. (2016). The adoption of mobile payment services for “Fintech”. International Journal of Applied Engineering Research, 11(2), 1058–1061.
Zobacz w Google Scholar

KNF. (2017). Raport prac Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) [online, accessed: 2019-08-02]. Warszawa: Komisja Nadzoru Finansowego. Retrieved from: http://zpf.pl/pliki/Raport%20KNF_Bariery%20FinTech.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Koterwas, M. (2003). Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego i jego wpływ na kształt nadzoru bankowego na świecie. Bank i Kredyt, 10, 56–66.
Zobacz w Google Scholar

Kozak, S., Ochnio, E. (2017). Wpływ niskich stóp procentowych na stopy zwrotu obligacyjnych funduszy inwestycyjnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Series: Administracja i Zarządzanie, 39, 63–71.
Zobacz w Google Scholar

KPMG. (2019). The Pulse of Fintech 2018 [online, accessed: 2020-02-01]. KPMG International Cooperative. Retrieved from: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2019/02/the-pulse-of-fintech-2018.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Lexico. (2019). Fintech [online, accessed: 2019-05-02]. In: British & world English dictionary. Retrieved form: https://www.lexico.com/definition/fintech.
Zobacz w Google Scholar

Lister, M. (2018). Die Perspektiven deutscher Kreditinsitute unter dem Druck von Niedrigzinsen, Regulierung und Digitalisierung. In: W. Böhnke, B. Rolfes (eds.). Neue Erlösquellen oder Konsolidierung? – Geschäftsmodelle der Banken und Sparkassen auf dem Prüfstand (pp. 1–29). Wiesbaden: Springer Fachmedien. ISBN 9783658189938.
Zobacz w Google Scholar

Marchewka-Bartkowiak, K. (2018). Nowe rozwiązania regulacyjne – RIA, sandbox, compliance, RegTech – w świetle procesu „inflacji” prawa finansowego. Studia BAS 1(53), 135–148.
Zobacz w Google Scholar

Marciniak, S. (2010). Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki. Warszawa: C. H. Beck. ISBN 9788325515317.
Zobacz w Google Scholar

Marcinkowska, M., Wdowiński, P., Flejterski, S., Bukowski, S., Zygierewicz, M. (2014). Wpływ regulacji sektora bankowego na wzrost gospodarczy – wnioski dla Polski. Warszawa: Narodowy Bank Polski.
Zobacz w Google Scholar

McKinsey & Company (2016). FinTechnicolor: The new picture in finance [online, accessed: 2019-05-02]. Retrieved from: https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/financial%20services/our%20insights/bracing%20for%20seven%20critical%20changes%20as%20fintech%20matures/fintechnicolor-the-new-picture-in-finance.ashx.
Zobacz w Google Scholar

Milic-Czerniak, R. (2019). Rola fintechów w rozwoju innowacji finansowych. Studia BAS, 1(57), 37–60.
Zobacz w Google Scholar

Nakashima, T. (2018). Creating credit by making use of mobility with FinTech and IoT. IATSS Research, 42(2), 61–66. DOI: 10.1016/j.iatssr.2018.06.001.
Zobacz w Google Scholar

Pyka, I. (2014). Nowe regulacje bankowe a stabilność finansowa polskiego sektora bankowego. Studia Ekonomiczne, 186 (vol. 1), 196–206.
Zobacz w Google Scholar

Schmaus, M., Duran, C., von Steinaecker, S. (2019). The future of banking: Will retail banks trip over tech disruption? [online, accessed: 2019-10-25]. S & P Global. Retrieved from: https://www.spglobal.com/en/research-insights/articles/the-future-of-banking-will-retail-banks-trip-over-tech-disruption.
Zobacz w Google Scholar

Schumpeter, J. A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Transl. J. Grzywicka. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Solarz, M. (2017). FinTech – innowacje w obszarze usług finansowych. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu, 43(4), 233–250.
Zobacz w Google Scholar

Szczepańska, O., Sotomska-Krzysztofik, P., Pawliszyn, M. (2004). Banki centralne wobec kryzysów w systemie bankowym. Warszawa: Narodowy Bank Polski.
Zobacz w Google Scholar

Szpringer, W. (2017). Nowe technologie a sektor finansowy: FinTech jako szansa i zagrożenie. Warszawa: Poltext. ISBN 9788375617801.
Zobacz w Google Scholar

Szpringer, W. (2019). Fintech i blockchain – kierunki rozwoju gospodarki cyfrowej. Studia BAS, 1(57), 9–35.
Zobacz w Google Scholar

Varga, D. (2017). Fintech, the new era of financial services. Budapest Management Review, 48(11), 22–32.
Zobacz w Google Scholar

Widawski, P., Borowik, M., Brewiński, P., Brakoniecki, M., Sterczała P., Olczak, M. (2016). FinTech w Polsce. Bariery i szanse rozwoju [online, accessed: 2019-10-28]. Warszawa: Fundacja na rzecz Innowacji Finansowych FinTech Polska. Retrieved from: http://fintechpoland.com/wp-content/uploads/2016/12/FinTech_w_Polsce_bariery_i_szanse_rozwoju.pdf.
Zobacz w Google Scholar

World Economic Forum. (2015). Deep Shift – Technology Tipping Points and Societal Impact [online, accessed: 2019-08-15]. Geneva: World Economic Forum. Retrieved from: https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/46-wef_gac15_technological_tipping_points_report_2015-toconnected.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Zalewska-Bochenko, A. (2017). Wpływ nowoczesnych technologii na rozwój usług bankowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 488, 274–283.
Zobacz w Google Scholar

Commission Regulation (EU) 2016/2067 of 22 November 2016 amending Regulation (EC) No. 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No. 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Standard 9.
Zobacz w Google Scholar

Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC Text with EEA relevance.
Zobacz w Google Scholar

Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU Text with EEA relevance.
Zobacz w Google Scholar

Directive (EU) 2015/2366 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on payment services in the internal market, amending Directives 2002/65/EC, 2009/110/EC and 2013/36/EU and Regulation (EU) No. 1093/2010, and repealing Directive 2007/64/EC.
Zobacz w Google Scholar

IFRS 9 Financial Instruments. International Financial Reporting Standards Foundation.
Zobacz w Google Scholar

Regulation (EU) No. 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories.
Zobacz w Google Scholar

Regulation (EU) No. 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No. 648/2012 Text with EEA relevance
Zobacz w Google Scholar

Regulation (EU) No. 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)..
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne