Zachowania ku kreatywności pracowników małych i średnich przedsiębiorstw
Okładka tom 45
PDF (English)

Słowa kluczowe

biznes
sekcja
przedsiębiorstwo
kreatywność
województwo podkarpackie

Jak cytować

SzaraK. (2020). Zachowania ku kreatywności pracowników małych i średnich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 45(1), 123-135. https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.01.123135

Abstrakt

Kreatywność to zjawisko złożone, zbiór umiejętności pozwalających na inne postrzeganie świata, tworzenie nowych idei. Za cel pracy przyjęto ocenę zachowań ku kreatywności pracowników MŚP. Zachowania analizowano pod kątem cech predestynujących pracowników do zachowań kreatywnych i wybranych warunków środowiska. W artykule zaprezentowano wyniki badania dotyczącego zachowań kreatywnych pracowników MŚP z terenu województwa podkarpackiego. W przedsiębiorstwach, zwłaszcza małych i średnich, nie zawsze cechy osobowości wymieniane w literaturze dominują. Szczególne znaczenie dla respondentów mają: doświadczenie, wytrwałość, inteligencja, wiedza. Warto podkreślić, że wśród przedsiębiorstw prowadzących różną działalność gospodarczą, sklasyfikowanych do różnych działów PKD, zachowania kreatywne występują, natomiast ze względu na różne profile działalności można określić zachowanie ku kreatywności jako „średnie”. Oceny zachowania respondentów na stanowiskach pracy wskazują, że w większości mogą oni realizować swoje cele, nie boją się podejmować ryzyka, wyzwań, co można uznać za wyznaczniki kreatywności.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.01.123135
PDF (English)

Bibliografia

Carmeli, A., Schaubroeck, J. (2007). The influence of leaders’ and other referents’ normative expectations on individual involvement in creative work. The Leadership Quarterly, 18(1), 35–48. DOI: 10.1016/j.leaqua.2006.11.001.
Zobacz w Google Scholar

Charzyńska, E., Wysocka, E. (2015). Kwestionariusz Osobowości i Myślenia Twórczego (KOMT). Katowice: Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym. ISBN 9788363213206.
Zobacz w Google Scholar

Deschamps, J. P. (2014). Liderzy innowacyjności. Jak rozwijać i utrzymywać innowacyjność w firmie. Transl. by J. Chmielewski. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business. ISBN 9788326433900.
Zobacz w Google Scholar

Dewett, T. (2004). Employee creativity and the role of risk [online, accessed: 2017-03-05]. European Journal of Innovation Management, 7(4), 257–266. DOI: 10.1108/14601060410565010.
Zobacz w Google Scholar

Dimitriadis, E., Anastasiades, T., Karagiannidou, D., Lagaki, M. (2018). Creativity and entrepreneurship: The role of gender and personality [online, accessed: 2019-12-20]. International Journal of Business and Economic Sciences Applied Research, 11(1), 7–12. DOI: 10.25103/ijbesar.111.01.
Zobacz w Google Scholar

Dorenbosch, L., Engen, M. L., Verhagen, M. (2005). On‐the‐job innovation: The impact of job design and human resource management through production ownership [online, accessed: 2017-03-05]. Creativity and Innovation Management, 14(2), p. 129–141. DOI: 10.1111/j.1476-8691.2005.00333.x.
Zobacz w Google Scholar

Ekvall, G. (1996). Organizational climate for creativity and innovation. European Journal of Work and Organizational Psychology, 5(1), 105–123. DOI: 10.1080/13594329608414845.
Zobacz w Google Scholar

Finke, R. A. (1990). Creative imagery. Discoveries and inventions in visualization. Hillsdale, NJ: L. Erlbaum Associates. ISBN 9781138990456.
Zobacz w Google Scholar

Głód, G., Kraśnicka, T. (2015). Zachowania innowacyjne pracowników w MŚP – wyniki badań. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 212, 35–51.
Zobacz w Google Scholar

Gralewski, J. (2009). Testy zdolności twórczych w Polsce. In: M. Karwowski (ed.). Identyfikacja potencjału twórczego. Teoria, metodologia, diagnostyka (pp. 77–104). Warszawa: Wydawnictwo ASP. ISBN 9788389600585.
Zobacz w Google Scholar

Karwowski, M. (2009a). Zgłębianie kreatywności. Studia nad pomiarem poziomu i stylu twórczości. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej. ISBN 9788389600578.
Zobacz w Google Scholar

Karwowski, M. (2009b). Klimat dla kreatywności. Warszawa: Difin. ISBN 9788376410166.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł, L. (2006). Determinanty i strategie przedsiębiorczości. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 9(1), 145–160. DOI: 10.25944/znmwse.2006.01.145160.
Zobacz w Google Scholar

Kożusznik, B. (2011). Zachowania człowieka w organizacji. Warszawa: PWE. ISBN 9788320821000.
Zobacz w Google Scholar

Król, M. (2015). Kreatywność w miejscu pracy. World Journal of Theoretical and Applied Sciences, 2(3), part 2, 32–42.
Zobacz w Google Scholar

McCrae, R. R. (1987). Creativity, divergent thinking, and openness to experience. Journal of Personality and Social Psychology, 52(6), 1258–1265.
Zobacz w Google Scholar

McFarlane, J. (2016). Creativity, innovation and entrepreneurship [online, accessed: 2019-12-20]. In: N. Arshed, M. Danson (eds.). Enterprise: Concepts and issues (pp. 35–54). Oxford: Goodfellow Publishers. ISBN 9781910158753. DOI: 10.23912/978-1-910158-75-3-2868.
Zobacz w Google Scholar

Miller, P., Wedell-Wedellsborg, T. (2014). Architekci biznesu innowacji. Warszawa: Studio Emka. ISBN 9788364437052.
Zobacz w Google Scholar

Moghimi, S., Subramaniam, I. D. (2013). Employees’ creative behavior: The role of organizational climate in Malaysian SMEs. International Journal of Business and Management, 8(5), 1–12. DOI: 10.5539/ijbm.v8n5p1.
Zobacz w Google Scholar

Moultrie, J., Young, A. (2009). Exploratory study of organizational creativity in creative organizations. Creativity and Innovation Management, 18(4), 291–314. DOI: 10.1111/j.1467-8691.2009.00536.x.
Zobacz w Google Scholar

Mroczko, F. (2014). Rola menedżera w kształtowaniu innowacyjności miejsca pracy [online, accessed: 2019-02-08]. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 30(5), 17–43. Retrieved from: http://www.pracenaukowe.wwszip.pl.
Zobacz w Google Scholar

Nęcka, E. (2003). Psychologia twórczości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. ISBN 83879575-X.
Zobacz w Google Scholar

Pomykalski, A. (2001). Zarządzanie innowacjami. Warszawa and Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301134801.
Zobacz w Google Scholar

Popek, S. (2001). Człowiek jako jednostka twórcza. Lublin: Wydawnictwo UMCS. ISBN 8322717903.
Zobacz w Google Scholar

Poskrobko, B. (2015). Kreatywność pracowników jako narzędzie kształtowania zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa [online, accessed: 2017-03-05]. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 376, 50–63. Retrieved from: http://www.dbc.wroc.pl/.
Zobacz w Google Scholar

Repetowski, R. (2008). Rola innowacji w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przemysłowych [online, accessed: 2017-04-04]. Prace Komisji Geografii Przemysłu, 10, 173–187. Retrieved from: http://www.cejsh.icm.edu.pl.
Zobacz w Google Scholar

Richter, A., Hirst, G., van Knippenberg, D., Baer, M. (2012). Creative self-efficacy and individual creativity in team cross-level interactions with team informational resources. Journal of Applied Psychology, 97(6), 1282–1290. DOI: 10.1037/a0029359.
Zobacz w Google Scholar

Sambandam, S. (2019). How to craft employee experience so that creativity flourishes [online, accessed: 2019-12-20]. Business and Finance Leadership, October 14. Retrieved from: https://www.business-2community.com/business-finance.
Zobacz w Google Scholar

Sung, S., Cho, D., Choi, J. (2011). Who initiates and who implements? A multi-stage, multi-agent model of organizational innovation. Journal of Management and Organization, 17(3), 344–363. DOI: 10.1017/S1833367200001516.
Zobacz w Google Scholar

Szara, K. (2014). Kreatywność a innowacyjność w działalności przedsiębiorców. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 24(1), 201–210. DOI: 10.25944/znmwse.2014.01.201210.
Zobacz w Google Scholar

Szara, K. (2016). Miejsce kreatywności w procesach innowacyjnych. In: A. Francik, K. Szczepańska-Woszczyna, J. Ďad’o (eds.). Procesy innowacyjne w Polskiej gospodarce – potencjał zmian (pp. 163–175). Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Wydawnictwo Naukowe. ISBN 9788364927805.
Zobacz w Google Scholar

Szara, K. (2019). Kapitał kreatywny w przedsiębiorstwie. Warszawa: CeDeWu. ISBN 9788381022859.
Zobacz w Google Scholar

Szmidt, K. J. (2013). Pedagogika twórczości. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. ISBN 9788364927805.
Zobacz w Google Scholar

Turner, J., Sanborn, A. (2019). 5 benefits of hiring creative employees [online, accessed: 2019-12-20]. Work It Daily. Retrieved from: https://www.workitdaily.com/benefits-of-hiring-creative-employees.
Zobacz w Google Scholar

Walker, A., Batey, M. (2014). Taking a multilevel approach to creativity and innovation [online, accessed: 2019-12-20]. In: F. K. Reisman (ed.). Creativity in Business (pp. 112–127). London: KIE. ISBN 9781859242964. Retrieved from: http://www.kiecon.org/Creativity%20in%20Business%202014.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Wigert, B., Robison, J. (2018) Fostering creativity at work: Do your managers push or crush innovation? [online, accessed: 2019-12-20]. Gallup: Workplace. Retrieved from: https://www.gallup.com/workplace/245498/fostering-creativity-work-managers-push-crush-innovation.aspx.
Zobacz w Google Scholar

Wiszniakowa-Zelinsky, N. (2014). Diagnoza psychologiczna „Kreatywny potencjał”: psychologiczne metody diagnozowania i prognozowania kreatywności. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM. ISBN 9788379720095.
Zobacz w Google Scholar

Wojtczuk-Turek, A. (2012) Zachowania innowacyjne w pracy. Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne. Warszawa: Difin. ISBN 9788376416892.
Zobacz w Google Scholar

Yoshida, D., Sendjaya, S., Hirst, G., Cooper, B. (2013). Does servant leadership foster creativity and innovation? A multi-level mediation study of identification and prototypicality. Journal of Business Research, 67(7), 1395–1404. DOI: 10.1016/j.jbusres.2013.08.013.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne