Reasekuracja towarzystw ubezpieczeniowych w wybranych grupach drugiego sektora na polskim rynku w okresie 2017–2018
Okładka tom 45
PDF (English)

Słowa kluczowe

reasekuracja
ubezpieczenia komunikacyjne
ubezpieczenia finansowe

Jak cytować

GrzebieniakA. (2020). Reasekuracja towarzystw ubezpieczeniowych w wybranych grupach drugiego sektora na polskim rynku w okresie 2017–2018. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 45(1), 13-26. https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.01.1326

Abstrakt

Celem artykułu jest ocena poziomu reasekuracji stosowanej przez polskie zakłady ubezpieczeń w dziale drugim ubezpieczeń oraz w jego wybranych grupach w latach 2017–2018. Z przeprowadzonych analiz wynika, że w latach 2017–2018 utrzymuje się zapoczątkowany w roku 2009 stały trend wzrostu cesji składek do reasekuratorów zarówno w całych ubezpieczeniach majątkowych (dział II ubezpieczeń), jak i w jego wybranych grupach, na przykład w ubezpieczeniach OC i autocasco pojazdów lądowych. Poziom składek w dziale drugim wzrósł dwukrotnie, a w OC i autocasco – trzykrotnie. Jest to wynik z jednej strony zwiększonych wymagań kapitałowych wynikających z Solvency II i dotyczących wymogów kapitałowych wobec zakładów ubezpieczeń przy większej koncentracji ryzyka, z drugiej zaś – zwiększonej niepewności co do przyszłych wypłat w szkodach OC pojazdów lądowych. W przypadku ubezpieczeń finansowych wzrost cesji składek nie był tak dynamiczny w ostatnich latach jak składek OC i autocasco, niemniej jednak wzrósł średnio dwukrotnie, czyli w tempie wzrostu cesji składek do reasekuratorów całego rynku ubezpieczeniowego. Najwyższy poziom cesji składek wystąpił w grupie 14 i kształtował się na poziomie około 65%. Odsetek ten był znacznie niższy w grupach 15 i 16 i wyniósł odpowiednio 52% i 40%. Trend wzrostu cesji składek do reasekuratora w tych grupach ubezpieczeń utrzymuje się od 2010 roku.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.01.1326
PDF (English)

Bibliografia

Domański, R., Sokoliński, O., Johansson, S., Wodzicki, M. (2018). Nowe perspektywy reasekuracji w Polsce. Miesięcznik Ubezpieczeniowy, July/August, 6–8.
Zobacz w Google Scholar

Gastel, R. (2004). Reinsurance: Fundamentals and new challenges. New York: Insurance Information Institute. ISBN 9780932387509.
Zobacz w Google Scholar

Gąsiorkiewicz, L. (2004). Zarządzanie gospodarką finansową zakładów ubezpieczeń. Ujęcie procesowe. Warszawa: Poltext. ISBN 9788375613636.
Zobacz w Google Scholar

Gerathewohl, K. (1980). Reinsurance: Principles and practice. Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft.
Zobacz w Google Scholar

Grzebieniak, A. (2008). Reasekuracja w komunikacji – aktualne trendy. In: E. Kucka (ed.). Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej (pp. 51–63). Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. ISBN 9788389112392.
Zobacz w Google Scholar

Grzebieniak, A. (2009a). Rodzaje reasekuracji stosowane przez zakłady ubezpieczeń w przypadku ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych. Przegląd Organizacji, 12, 35–38.
Zobacz w Google Scholar

Grzebieniak, A. (2009b). Rodzaje reasekuracji stosowane przez zakłady ubezpieczeń w przypadku udzielania gwarancji ubezpieczeniowej. Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, 3(3–4), 61–68.
Zobacz w Google Scholar

Grzebieniak, A. (2015). Reasekuracja w zarządzaniu ryzykiem katastroficznym i finansowym na rynku polskim w latach 2010–2014. Olsztyn Economic Journal, 10(3), 263–274.
Zobacz w Google Scholar

Grzebieniak, A. (2018) Reasekuracja w zarządzaniu ryzykami w grupie 10 działu II ubezpieczeń stosowana przez krajowe zakłady ubezpieczeń w latach 2013–2016. In: M. Płonka, S. Wieteska, A. Szymańska, J. Adamska-Mieruszewska, J. Bak, A. Grzebieniak, T. Jedynak, M. Mosionek-Schweda, S. Pieńkowska-Kamieniecka, J. Witkowska. Ubezpieczenia – współczesne trendy i wyzwania. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. ISBN 9788381001168.
Zobacz w Google Scholar

Grzebieniak, A. (2019). Reasekuracja stosowana przez krajowe zakłady ubezpieczeń w wybranych grupach ubezpieczeń działu II w latach 2007–2016. In: E. Bagińska, W. W. Mogilski, M. Wałachowska, M. P. Ziemniak (eds.). O dobre prawo dla ubezpieczeń. Księga Jubileuszowa Profesora Eugeniusza Kowalewskiego (pp. 637–655). Toruń: Wydawnictwo TNOiK „Dom Organizatora”. ISBN 9788372858412.
Zobacz w Google Scholar

KNF. (2019). Rynek ubezpieczeniowy. Dane statystyczne [online, accessed: 2019-07-19]. Warszawa: Komisja Nadzoru Finansowego [= The Polish Financial Supervision Authority]. Retrieved from: www.knf.gov.pl/publikacje_i_opracowania.
Zobacz w Google Scholar

Kukiełka, J., Poniewierka, D. (2003). Ubezpieczenia finansowe. Gwarancje ubezpieczeniowe, ubezpieczenia transakcji kredytowych. Bydgoszcz and Warszawa: Oficyna Wydawnicza Branta. ISBN 8389073331.
Zobacz w Google Scholar

Monkiewicz, J. (ed.). (2000). Podstawy ubezpieczeń. Vol. 1: Mechanizmy i funkcje. Warszawa: Poltext. ISBN 8386890797.
Zobacz w Google Scholar

PIU. (2019). Analizy i raporty [online, accessed: 2019-07-19]. Warszawa: Polska Izba Ubezpieczeń [= Polish Chamber of Insurance]. Retrieved from: www.piu.org.pl/category/analizy.
Zobacz w Google Scholar

PTR. (2019). Polskie Towarzystwo Reasekuracji [= Polish Reinsurance Company]. Official website [online, accessed: 2019-07-19]. Available at: www.polishre.com.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne