Mechanizm podzielonej płatności w praktyce gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw
Okładka tom 44
PDF (English)

Słowa kluczowe

podzielona płatność
podatek VAT
sektor MŚP
luka podatkowa

Jak cytować

Kowal, A. (2019). Mechanizm podzielonej płatności w praktyce gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 44(4), 39-51. https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.04.3951

Abstrakt

Wielkość i stabilność wpływów z podatku VAT jest niezwykle istotna dla prowadzenia polityki finansowej. Państwa europejskie podejmują różne inicjatywy, by zmniejszyć skalę nadużyć podatkowych. Celem rozważań prowadzonych w artykule jest analiza istoty mechanizmu split payment jako instrumentu do zwalczania oszustw podatkowych oraz jego ocena z punktu widzenia: konstrukcji przepisów podatkowych i korzyści w związku z jego stosowaniem przez jednostki gospodarcze oraz z perspektywy sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W opracowaniu posłużono się analizą aktów prawnych oraz zastosowano  metodę ustrukturyzowanych wywiadów z właścicielami małych i średnich przedsiębiorstw. Wnioskiem niniejszych rozważań jest to, że mechanizm podzielonej płatności (MPP) jest oceniany negatywnie przez większość badanych podmiotów oraz sprawia praktyczne problemy w ich funkcjonowaniu. Przedstawiono rozwiązania jakie może wprowadzić ustawodawca, by MPP był dla polskich przedsiębiorców bardziej atrakcyjny. W listopadzie 2019 roku zostanie wprowadzona obowiązkowa podzielona płatność dla wybranych towarów i usług, a dotychczas nowelizacja VAT powoduje problemy z płynnością finansową przedsiębiorstw. Okazuje się również, że zaproponowane przez ustawodawcę zachęty podatkowe nie są adekwatne w stosunku do problemów napotkanych przy dokonywaniu operacji split payment. W rozważaniach przywołano doświadczenia innych państw europejskich w zwalczaniu oszustw podatkowych poprzez wprowadzenie MPP. Przy dalszych analizach nad efektywnością rozwiązania powinno się uwzględnić jego wpływ na funkcjonowanie i płynność finansową przedsiębiorstw.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.04.3951
PDF (English)

Bibliografia

Bartosiewicz, A. (2018). Split payment – podzielona płatność. Pytania i odpowiedzi. Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN 9788381248105.

Brzozowska, K. (2018). Split payment 2018. Konsekwencje stosowania nowych regulacji w praktyce. Warszawa: Wiedza i Praktyka. ISBN 9788326977336.

Chorzępa-Starosta, M. (2019). Obowiązkowy split payment w Polsce, od kiedy będzie obowiązkowy [online, accessed: 2019-07-28]. Biuletyn Euro Info, 4. Retrieved from: www.parp.gov.pl/component/content/article/57207:obowiazkowy-split-payment-w-polsce-od-kiedy-bedzie-obowiazkowy.

Deloitte. (2017). Analysis of the impact of the split payment mechanism as an alternative VAT collection method: Final report. Executive summary. Luxembourg: Publications Office of the European Union. ISBN 9789279779862.

European Commission. (2016). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee on an action plan on VAT: Towards a single EU VAT area – Time to decide. Brussels: COM(2016) 148 final.

EY. (2018). Split payment oczami przedsiębiorców. Raport z badania. Warszawa: EY.

Guziejewska, B., Zajączkowski, W. (2018). VAT split payment jako nowe narzędzie uszczelniania systemu podatkowego w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 532, 135–143 DOI: 10.15611/pn.2018.532.13.

Kanar, A., Thackray, M. (2018). Poland. Revenue administration gap analysis program: The Value-Added Tax gap. Technical Assistance Report. IMF Country Report No. 18/357. Washington: International Monetary Fund.

Maj, S. (2019). Obowiązkowy split payment dla niektórych firm [online, accessed: 2019-07-28]. Rzeczpospolita, 11414, H-008. Retrieved from: https://www.rp.pl/VAT/307249994-Obowiazkowy-split-paymentdla-niektorych-firm.html.

Mitran, D. (2017). European trends in split VAT. Internal Auditing and Risk Management, 48(4), 43–50.

Neal, L. (2007). The economics of Europe and the European Union. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 9780521683012.

NIK. (2018). Przeciwdziałanie wyłudzeniom podatku VAT: informacja o wynikach kontroli. Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli, Departament Budżetu i Finansów. Registration number 23/2018/P/17/013/KBF.

Otto, P. (2018). Split payment: przymusowa dobrowolność [online, accessed: 2019-07-28]. Dziennik Gazeta Prawna, 214 (4864). Retrieved from: https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/55667,5-listopada--2018/65619,Dziennik-Gazeta-Prawna/674596,Split-payment:-przymusowa-dobrowolnosc.html.

Prokop D. (ed.). Mechanizm podzielonej płatności split payment: tło, korzyści, zagrożenia. Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN 9788381248440.

PwC Polska. (2015). Split payment. Warszawa: PwC Polska.

PwC Polska (2018). Jak zaprezentować split payment w sprawozdaniach finansowych? [online, accessed: 2019-07-22]. Warszawa: PwC Polska. Retrieved from: www.pwc.pl/pl/artykuly/2018/jak-zaprezentowacsplit-payment-w-sprawozdaniach-finansowych.html.]

PwC Polska. (2019). Obowiązkowy split payment od listopada 2019 [online, accessed: 2019-07-31]. Warszawa: PwC Polska. Retrieved from: www.pwc.pl/pl/artykuly/nowosci-podatkowe/2019/2019-01-28-obowiazkowy-split-payment.html.

Sarnowski, J., Selera P., et al. (2018). Zmniejszenie luki VAT w Polsce w latach 2016–2017: przyczyny – środki – dalsze perspektywy. Warszawa: Polski Instytut Ekonomiczny. Warszawa. ISBN 9788361284680.

Szlęzak-Matusewicz, J. (2015). Odwrotne obciążenie VAT jako mechanizm przeciwdziałający oszustwom podatkowym. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1(76), 265–275. DOI 10.18276/frfu.2015.76/1-23.

Tratkiewicz, T. (2016). Luka w VAT – sposoby przeciwdziałania w Polsce i Unii Europejskiej. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 294, 185–196.

Tratkiewicz, T. (2017). Model podzielonej płatności – remedium na oszustwa w VAT? Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H – Oeconomia, 51(6), 475–484. DOI: 10.17951/h.2017.51.6.475.

Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. z 2018 r., poz. 62.

Węgielska, A. (2019). Obowiązkowy split payment od 1 września 2019 [online, accessed: 2019-07-31]. Portal Podatkowo-Księgowy Gofin.pl. Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Podatkowe Gofin. Retrieved from: www.gofin.pl/podatki/17,2,62,189256,obowiazkowy-split-payment-od-1-wrzesnia-2019-r.html.

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

 

Pobrania artykułu

Brak informacji o pobraniach.