Mechanizm podzielonej płatności w praktyce gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw
Okładka tom 44
PDF (English)

Słowa kluczowe

podzielona płatność
podatek VAT
sektor MŚP
luka podatkowa

Jak cytować

KowalA. (2019). Mechanizm podzielonej płatności w praktyce gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 44(4), 39-51. https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.04.3951

Abstrakt

Wielkość i stabilność wpływów z podatku VAT jest niezwykle istotna dla prowadzenia polityki finansowej. Państwa europejskie podejmują różne inicjatywy, by zmniejszyć skalę nadużyć podatkowych. Celem rozważań prowadzonych w artykule jest analiza istoty mechanizmu split payment jako instrumentu do zwalczania oszustw podatkowych oraz jego ocena z punktu widzenia: konstrukcji przepisów podatkowych i korzyści w związku z jego stosowaniem przez jednostki gospodarcze oraz z perspektywy sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W opracowaniu posłużono się analizą aktów prawnych oraz zastosowano  metodę ustrukturyzowanych wywiadów z właścicielami małych i średnich przedsiębiorstw. Wnioskiem niniejszych rozważań jest to, że mechanizm podzielonej płatności (MPP) jest oceniany negatywnie przez większość badanych podmiotów oraz sprawia praktyczne problemy w ich funkcjonowaniu. Przedstawiono rozwiązania jakie może wprowadzić ustawodawca, by MPP był dla polskich przedsiębiorców bardziej atrakcyjny. W listopadzie 2019 roku zostanie wprowadzona obowiązkowa podzielona płatność dla wybranych towarów i usług, a dotychczas nowelizacja VAT powoduje problemy z płynnością finansową przedsiębiorstw. Okazuje się również, że zaproponowane przez ustawodawcę zachęty podatkowe nie są adekwatne w stosunku do problemów napotkanych przy dokonywaniu operacji split payment. W rozważaniach przywołano doświadczenia innych państw europejskich w zwalczaniu oszustw podatkowych poprzez wprowadzenie MPP. Przy dalszych analizach nad efektywnością rozwiązania powinno się uwzględnić jego wpływ na funkcjonowanie i płynność finansową przedsiębiorstw.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.04.3951
PDF (English)

Bibliografia

Bartosiewicz, A. (2018). Split payment – podzielona płatność. Pytania i odpowiedzi. Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN 9788381248105.
Zobacz w Google Scholar

Brzozowska, K. (2018). Split payment 2018. Konsekwencje stosowania nowych regulacji w praktyce. Warszawa: Wiedza i Praktyka. ISBN 9788326977336.
Zobacz w Google Scholar

Chorzępa-Starosta, M. (2019). Obowiązkowy split payment w Polsce, od kiedy będzie obowiązkowy [online, accessed: 2019-07-28]. Biuletyn Euro Info, 4. Retrieved from: www.parp.gov.pl/component/content/article/57207:obowiazkowy-split-payment-w-polsce-od-kiedy-bedzie-obowiazkowy.
Zobacz w Google Scholar

Deloitte. (2017). Analysis of the impact of the split payment mechanism as an alternative VAT collection method: Final report. Executive summary. Luxembourg: Publications Office of the European Union. ISBN 9789279779862.
Zobacz w Google Scholar

European Commission. (2016). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee on an action plan on VAT: Towards a single EU VAT area – Time to decide. Brussels: COM(2016) 148 final.
Zobacz w Google Scholar

EY. (2018). Split payment oczami przedsiębiorców. Raport z badania. Warszawa: EY.
Zobacz w Google Scholar

Guziejewska, B., Zajączkowski, W. (2018). VAT split payment jako nowe narzędzie uszczelniania systemu podatkowego w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 532, 135–143 DOI: 10.15611/pn.2018.532.13.
Zobacz w Google Scholar

Kanar, A., Thackray, M. (2018). Poland. Revenue administration gap analysis program: The Value-Added Tax gap. Technical Assistance Report. IMF Country Report No. 18/357. Washington: International Monetary Fund.
Zobacz w Google Scholar

Maj, S. (2019). Obowiązkowy split payment dla niektórych firm [online, accessed: 2019-07-28]. Rzeczpospolita, 11414, H-008. Retrieved from: https://www.rp.pl/VAT/307249994-Obowiazkowy-split-paymentdla-niektorych-firm.html.
Zobacz w Google Scholar

Mitran, D. (2017). European trends in split VAT. Internal Auditing and Risk Management, 48(4), 43–50.
Zobacz w Google Scholar

Neal, L. (2007). The economics of Europe and the European Union. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 9780521683012.
Zobacz w Google Scholar

NIK. (2018). Przeciwdziałanie wyłudzeniom podatku VAT: informacja o wynikach kontroli. Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli, Departament Budżetu i Finansów. Registration number 23/2018/P/17/013/KBF.
Zobacz w Google Scholar

Otto, P. (2018). Split payment: przymusowa dobrowolność [online, accessed: 2019-07-28]. Dziennik Gazeta Prawna, 214 (4864). Retrieved from: https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/55667,5-listopada--2018/65619,Dziennik-Gazeta-Prawna/674596,Split-payment:-przymusowa-dobrowolnosc.html.
Zobacz w Google Scholar

Prokop D. (ed.). Mechanizm podzielonej płatności split payment: tło, korzyści, zagrożenia. Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN 9788381248440.
Zobacz w Google Scholar

PwC Polska. (2015). Split payment. Warszawa: PwC Polska.
Zobacz w Google Scholar

PwC Polska (2018). Jak zaprezentować split payment w sprawozdaniach finansowych? [online, accessed: 2019-07-22]. Warszawa: PwC Polska. Retrieved from: www.pwc.pl/pl/artykuly/2018/jak-zaprezentowacsplit-payment-w-sprawozdaniach-finansowych.html.]
Zobacz w Google Scholar

PwC Polska. (2019). Obowiązkowy split payment od listopada 2019 [online, accessed: 2019-07-31]. Warszawa: PwC Polska. Retrieved from: www.pwc.pl/pl/artykuly/nowosci-podatkowe/2019/2019-01-28-obowiazkowy-split-payment.html.
Zobacz w Google Scholar

Sarnowski, J., Selera P., et al. (2018). Zmniejszenie luki VAT w Polsce w latach 2016–2017: przyczyny – środki – dalsze perspektywy. Warszawa: Polski Instytut Ekonomiczny. Warszawa. ISBN 9788361284680.
Zobacz w Google Scholar

Szlęzak-Matusewicz, J. (2015). Odwrotne obciążenie VAT jako mechanizm przeciwdziałający oszustwom podatkowym. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1(76), 265–275. DOI 10.18276/frfu.2015.76/1-23.
Zobacz w Google Scholar

Tratkiewicz, T. (2016). Luka w VAT – sposoby przeciwdziałania w Polsce i Unii Europejskiej. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 294, 185–196.
Zobacz w Google Scholar

Tratkiewicz, T. (2017). Model podzielonej płatności – remedium na oszustwa w VAT? Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H – Oeconomia, 51(6), 475–484. DOI: 10.17951/h.2017.51.6.475.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. z 2018 r., poz. 62.
Zobacz w Google Scholar

Węgielska, A. (2019). Obowiązkowy split payment od 1 września 2019 [online, accessed: 2019-07-31]. Portal Podatkowo-Księgowy Gofin.pl. Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Podatkowe Gofin. Retrieved from: www.gofin.pl/podatki/17,2,62,189256,obowiazkowy-split-payment-od-1-wrzesnia-2019-r.html.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne