Wykorzystanie zmiennej zarządzania i wskaźnika produktywności pracy do oceny zagrożenia przedsiębiorstwa upadłością
Okładka tom 44
PDF (English)

Słowa kluczowe

analiza dyskryminacyjna
wskaźnik poziomu zarządzania
wskaźnik produktywności pracy
upadłość przedsiębiorstwa
analiza finansowa

Jak cytować

Kozioł, W, & Zych, W. (2019). Wykorzystanie zmiennej zarządzania i wskaźnika produktywności pracy do oceny zagrożenia przedsiębiorstwa upadłością. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 44(4), 131-141. https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.04.131141

Abstrakt

Przetrwanie i rozwój przedsiębiorstwa wymagają odpowiedniego poziomu zarządzania, który można analizować na podstawie danych finansowych wypracowanych przez jednostkę. W artykule przedstawiono koncepcję pomiaru poziomu zarządzania za pomocą wskaźnika produktywności pracy i wskaźnika poziomu zarządzania. Są to wskaźniki wywodzące się z modelu analitycznej funkcji produkcji, integrujące szereg wielkości ekonomicznych z zakresu analizy finansowej. Funkcja ta stanowi finansowe odwzorowanie naturalnych procesów produkcyjnych przebiegających w przedsiębiorstwach oraz w zgodzie z klasycznym rachunkiem kosztów. Z punktu widzenia równowagi finansowej przedsiębiorstwa pojawia się pytanie, czy wskaźniki te na tyle dobrze odzwierciedlają sytuację finansową przedsiębiorstwa, że mogą zostać wykorzystane do oceny zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa. Celem pracy jest analiza porównawcza dynamiki wskaźników poziomu zarządzania i produktywności pracy w przedsiębiorstwach zagrożonych upadkiem oraz tych zachowujących zdolność do kontynuacji działania. Druga z wymienionych grup przedsiębiorstw została wyłoniona za pomocą wybranych metod analizy dyskryminacyjnej.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.04.131141
PDF (English)

Bibliografia

Antonowicz, P. (2007). Metody oceny i prognoza kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw. Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. ISBN 9788374264112.

Boratyńska, K. (2009). Przyczyny upadłości przedsiębiorstw w Polsce. Ekonomiczne Problemy Usług, 39, 450–457.

Dobija, M. (2016). Ekonomia pracy, wynagrodzeń i racjonalnych nierówności – laboryzm. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 47, 25–52 DOI: 10.15584/nsawg.2016.3.2.

Hadasik, D. (1998). Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania. Prace Habilitacyjne nr 153. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Hamrol, M., Czajka, B., Piechocki, M. (2004). Upadłość przedsiębiorstwa – model analizy dyskryminacyjnej. Przegląd Organizacji, 6, 35–39.

Hołda, A., Micherda, B. (2007). Kontynuacja działalności jednostki i modele ostrzegające przed upadłością. Warszawa: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów. ISBN 9788389255242.

Korol, T. (2010). Systemy ostrzegania przedsiębiorstw przed ryzykiem upadłości. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. ISBN 9788375267358.

Kozioł, W. (2011). Stała potencjalnego wzrostu w rachunku kapitału ludzkiego. Nierówności Społeczne w Wzrost Gospodarczy, 19, 252–260.

Mączyńska, E. (1994). Ocena kondycji przedsiębiorstwa (uproszczone metody). Życie Gospodarcze, 38, 42–45.

Nowak, E. (2008). Rachunkowość jako źródło informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w ocenie zagrożenia upadłością. Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, 2(12).

Pieńkowska, M. (2005). Ujęcie upadłości w teorii przedsiębiorstwa. In: E. Mączyńska (ed.). Ekonomiczne aspekty upadłości przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.

Prusak, B. (2005). Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw. Warszawa: Difin. ISBN 8372515247.

Szczerbak, M. (2007). Przyczyny upadłości przedsiębiorstw w Polsce. In: B. Prusak (ed.). Ekonomiczne i prawne aspekty upadłości przedsiębiorstw. Warszawa: Difin. ISBN 9788372517685.

Wojnar, J. (2014). Ocena skuteczności modeli analizy dyskryminacyjnej do prognozowania zagrożenia finansowego spółek giełdowych. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 24(1), 219–231.

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

 

Pobrania artykułu

Brak informacji o pobraniach.