Analiza skuteczności wybranych strategii kontrariańskich na warszawskiej GPW w latach 2014–2018
Okładka tom 44
PDF (English)

Słowa kluczowe

inwestycje finansowe
, inwestowanie w wartość
strategie kontrariańskie

Jak cytować

Prusak, B, & Kusowska, M. (2019). Analiza skuteczności wybranych strategii kontrariańskich na warszawskiej GPW w latach 2014–2018. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 44(4), 25-38. https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.04.2538

Abstrakt

Pomnażanie kapitału jest głównym celem inwestorów i od wielu lat poszukują oni metod oraz strategii, które w jak największym stopniu pozwolą im zrealizować ten cel. W związku z tym, iż oczekiwania oraz charakterystyki inwestorów, między innymi co do okresu inwestycji, są zróżnicowane, pojawiło się wiele strategii. Jedną z takich strategii, głównie długookresowych, jest inwestowanie przeciwstawne, czyli kontrariańskie, polegające na wyborze do portfela takich akcji, których ceny w ostatnim okresie nie wzrastały i są one niedowartościowane, a z drugiej strony perspektywy ich rozwoju są względnie pozytywne. W niniejszym artykule jako cel postawiono zbadanie skuteczności strategii kontrariańskich na polskim rynku kapitałowym w latach 2014–2018. Analiza została przeprowadzona dla dużych spółek, tj. wchodzących w skład indeksu WIG30, a portfele były konstruowane przy wykorzystaniu 20% przedsiębiorstw o najniższych wskaźnikach P/E i P/BV. Skuteczność strategii została zbadana na podstawie wartości portfeli oraz skumulowanych stóp zwrotu. Wykazano, że inwestycje dokonywane według strategii kontrariańskich generują wyższe stopy zwrotu niż alokacja środków pieniężnych w indeks WIG30, który stanowił benchmark. Spośród dwóch strategii inwestycyjnych znacznie lepsze wyniki uzyskano przy wykorzystaniu wskaźnika P/BV.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.04.2538
PDF (English)

Bibliografia

Alajbeg, D., Bubaš, Z., Švajhler, I. (2016). The P/E effect on the Croatian stock market. Economy and Business Journal, International Scientific Publications, Bulgaria, 10(1), 84–93.

Anderson, K., Brooks, Ch. (2006). The long-term price-earnings ratio. Journal of Business Finance and Accounting, 33(7–8), 1063–1086.

Antoniou, A., Galariotis, E. C., Spyrou, S. I. (2006). Short-term contrarian strategies in the London Stock Exchange: are they profitable? Which factors affect them? Journal of Business Finance and Accounting, 33(5–6), 839–867.

Aravind, M. (2016). Contrarian and momentum strategies: An investigation with reference to sectoral portfolios in NSE. NMIMS Management Review, 29, 102–117.

Aspergen, G., Kahm, H. (2006). A short term contrarian strategy in the Swedish Stock Exchange [online, accessed: 2019-07-23]. Lund: Lund University, Department of Economics. Retrieved from: http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1335194&fileOId=1646074.

Bankier.pl. (2019). Internet service. Available at: www.bankier.pl.

Banz, R. W., Breen, W. J. (1986). Sample-dependent results using accounting and market data: Some evidence. The Journal of Finance, 41(4), 779–793.

Basu, S. (1977). Investment performance of common stocks in relation to their price‐earnings ratios: A test of the efficient market hypothesis. The Journal of Finance, 32(3), 663–682.

Biznes Radar. (2019). Internet service. Available at: www.biznesradar.pl.

Brouwer, I., van der Put, J., Veld, C. (1996). Contrarian investment strategies in a European context [online, accessed: 2019-07-23]. Retrieved from: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=41003.

Buczek, S. (2005). Efektywność informacyjna rynków akcji: teoria a rzeczywistość. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. ISBN 8373781935.

Chou, P. H., Wei, K. C. J., Chung, H. (2007). Sources of contrarian profits in the Japanese stock market. Journal of Empirical Finance, 14(3), 261–286.

Conrad, J., Gultekin, M. N., Kaul, G. (1997). Profitability of short-term contrarian strategies: Implications for market efficiency. Journal of Business and Economic Statistics, 15(3), 379–386.

Czechowski, L., Pochmara, A. M. (2014). Weryfikacja efektywności wybranych strategii inwestycyjnych rynku akcji Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Zarządzanie i Finanse, 1, 19–39.

Czekaj, J., Woś, M., Żarnowski, J. (2001). Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301134704.

Czerwonka, M., Gorlewski, B. (2012). Finanse behawioralne. Zachowania inwestorów i rynku. 2nd ed. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH. ISBN 9788373787056.

Dreman, D. (1998). Contrarian investment strategies: The next generation. Beat the market by going against the crowd. New York. Simon & Schuster Inc. ISBN 0684813505.

Fama, E. F., French, K. R. (1992). The cross-section of expected stock returns. Journal of Finance, 47(2), 427–465.

Fama, E. F., French, K. R. (1998). Value versus growth: The international evidence. The Journal of Finance, 53(6), 1975–1999.

Gharaibeh, O., Alown, B., Al Eitan, G. N. (2016). Evidence of short-term contrarian effect in Abu Dhabi firms. Global Journal of Management and Business Research: C Finance, 16(9), 17–24.

GPW. (2019). Internet service. Warszawa: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Available at: www.gpw.pl.

Kadoya, S., Kuroko, T., Namatame, T. (2008). Contrarian investment strategy with data envelopment analysis concept. European Journal of Operational Research, 189(1), 120–131.

Kowerski, M. (2006). Efekt wartości księgowej do rynkowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. e-Finanse, 1, 1–11.

Lee, D. D., Chan, H., Faff, R. W., Kalev, P. S. (2003). Short-term contrarian investing—is it profitable?… Yes and no. Journal of Multinational Financial Management, 13(4–5), 385–404.

Lewandowicz, M., Borowski, K. (2015). Analiza zjawiska nadreakcji rynku na GPW w Warszawie w okresie 1992–2014. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, 145, 75–95.

Mościbrodzka, M. (2015). Efekt wartości księgowej do wartości rynkowej na NewConnect. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 73, 303–311.

Nicholson, S. F. (1960). Price-earnings ratios. Financial Analysts Journal, 16(4), 43–45.

Prusak, B. (2008). Stopy zwrotu z akcji a wskaźniki rynkowe, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, 2, 53–60.

Prusak, B. (2012). Wskaźniki rynku kapitałowego – zastosowanie w wycenach przedsiębiorstw oraz w strategiach inwestycyjnych. Warszawa: CeDeWu. ISBN 9788375564945.

Sekuła, P. (2015). Nadreaktywność GPW w Warszawie – analiza empiryczna. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 74(1), 171–180.

Sezgin, F. H. (2010). An empirical investigation of the relationship among P/E ratio, stock return and dividend yields for Istanbul Stock Exchange. International Journal of Economics and Finance Studies, 2(1), 15–23.

Shi, H. L., Jiang, Z. Q., Zhou, W. X. (2015). Profitability of contrarian strategies in the Chinese Stock Market. PLoS ONE, 10(9), e0137892.

Szyszka, A. (2009). Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania na rynku. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego. ISBN 9788374174145.

Tedeschi, P., Ribeiro, F. G., Eid, W. Jr. (2009). An evaluation of the investment strategy based on book-to-market ratio and other financial indicators [online, accessed: 2019-07-24]. Retrieved from: http://ssrn.com/abstract=1481910.

Truong, C. (2009). Value investing using price earnings ratio in New Zealand. Business Review, 11(1), 1–7.

Zarzecki, D., Byrka, K., Kozłowska-Nalewaj, K. (1998). Relationship between P/E ratio, P/BV ratio and market capitalization and common stock returns. The Evidence for the Warsaw Stock Exchange [online,

accessed: 2011-08-04]. Retrieved from: http://www.sba.muohio.edu/abas/1998/finalenglishversionofthepaper.pdf.

Zielonka, P. (2006). Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych. Warszawa. CeDeWu. ISBN 8360089057.

Zielonka, P. (2008). Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych. 2nd ed. Warszawa. CeDeWu. ISBN 9788375560695.

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

 

Pobrania artykułu

Brak informacji o pobraniach.