Analiza skuteczności wybranych strategii kontrariańskich na warszawskiej GPW w latach 2014–2018
Okładka tom 44
PDF (English)

Słowa kluczowe

inwestycje finansowe
strategie kontrariańskie
inwestowanie w wartość

Jak cytować

PrusakB., & KusowskaM. (2019). Analiza skuteczności wybranych strategii kontrariańskich na warszawskiej GPW w latach 2014–2018. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 44(4), 25-38. https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.04.2538

Abstrakt

Pomnażanie kapitału jest głównym celem inwestorów i od wielu lat poszukują oni metod oraz strategii, które w jak największym stopniu pozwolą im zrealizować ten cel. W związku z tym, iż oczekiwania oraz charakterystyki inwestorów, między innymi co do okresu inwestycji, są zróżnicowane, pojawiło się wiele strategii. Jedną z takich strategii, głównie długookresowych, jest inwestowanie przeciwstawne, czyli kontrariańskie, polegające na wyborze do portfela takich akcji, których ceny w ostatnim okresie nie wzrastały i są one niedowartościowane, a z drugiej strony perspektywy ich rozwoju są względnie pozytywne. W niniejszym artykule jako cel postawiono zbadanie skuteczności strategii kontrariańskich na polskim rynku kapitałowym w latach 2014–2018. Analiza została przeprowadzona dla dużych spółek, tj. wchodzących w skład indeksu WIG30, a portfele były konstruowane przy wykorzystaniu 20% przedsiębiorstw o najniższych wskaźnikach P/E i P/BV. Skuteczność strategii została zbadana na podstawie wartości portfeli oraz skumulowanych stóp zwrotu. Wykazano, że inwestycje dokonywane według strategii kontrariańskich generują wyższe stopy zwrotu niż alokacja środków pieniężnych w indeks WIG30, który stanowił benchmark. Spośród dwóch strategii inwestycyjnych znacznie lepsze wyniki uzyskano przy wykorzystaniu wskaźnika P/BV.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.04.2538
PDF (English)

Bibliografia

Alajbeg, D., Bubaš, Z., Švajhler, I. (2016). The P/E effect on the Croatian stock market. Economy and Business Journal, International Scientific Publications, Bulgaria, 10(1), 84–93.
Zobacz w Google Scholar

Anderson, K., Brooks, Ch. (2006). The long-term price-earnings ratio. Journal of Business Finance and Accounting, 33(7–8), 1063–1086.
Zobacz w Google Scholar

Antoniou, A., Galariotis, E. C., Spyrou, S. I. (2006). Short-term contrarian strategies in the London Stock Exchange: are they profitable? Which factors affect them? Journal of Business Finance and Accounting, 33(5–6), 839–867.
Zobacz w Google Scholar

Aravind, M. (2016). Contrarian and momentum strategies: An investigation with reference to sectoral portfolios in NSE. NMIMS Management Review, 29, 102–117.
Zobacz w Google Scholar

Aspergen, G., Kahm, H. (2006). A short term contrarian strategy in the Swedish Stock Exchange [online, accessed: 2019-07-23]. Lund: Lund University, Department of Economics. Retrieved from: http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1335194&fileOId=1646074.
Zobacz w Google Scholar

Bankier.pl. (2019). Internet service. Available at: www.bankier.pl.
Zobacz w Google Scholar

Banz, R. W., Breen, W. J. (1986). Sample-dependent results using accounting and market data: Some evidence. The Journal of Finance, 41(4), 779–793.
Zobacz w Google Scholar

Basu, S. (1977). Investment performance of common stocks in relation to their price‐earnings ratios: A test of the efficient market hypothesis. The Journal of Finance, 32(3), 663–682.
Zobacz w Google Scholar

Biznes Radar. (2019). Internet service. Available at: www.biznesradar.pl.
Zobacz w Google Scholar

Brouwer, I., van der Put, J., Veld, C. (1996). Contrarian investment strategies in a European context [online, accessed: 2019-07-23]. Retrieved from: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=41003.
Zobacz w Google Scholar

Buczek, S. (2005). Efektywność informacyjna rynków akcji: teoria a rzeczywistość. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. ISBN 8373781935.
Zobacz w Google Scholar

Chou, P. H., Wei, K. C. J., Chung, H. (2007). Sources of contrarian profits in the Japanese stock market. Journal of Empirical Finance, 14(3), 261–286.
Zobacz w Google Scholar

Conrad, J., Gultekin, M. N., Kaul, G. (1997). Profitability of short-term contrarian strategies: Implications for market efficiency. Journal of Business and Economic Statistics, 15(3), 379–386.
Zobacz w Google Scholar

Czechowski, L., Pochmara, A. M. (2014). Weryfikacja efektywności wybranych strategii inwestycyjnych rynku akcji Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Zarządzanie i Finanse, 1, 19–39.
Zobacz w Google Scholar

Czekaj, J., Woś, M., Żarnowski, J. (2001). Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301134704.
Zobacz w Google Scholar

Czerwonka, M., Gorlewski, B. (2012). Finanse behawioralne. Zachowania inwestorów i rynku. 2nd ed. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH. ISBN 9788373787056.
Zobacz w Google Scholar

Dreman, D. (1998). Contrarian investment strategies: The next generation. Beat the market by going against the crowd. New York. Simon & Schuster Inc. ISBN 0684813505.
Zobacz w Google Scholar

Fama, E. F., French, K. R. (1992). The cross-section of expected stock returns. Journal of Finance, 47(2), 427–465.
Zobacz w Google Scholar

Fama, E. F., French, K. R. (1998). Value versus growth: The international evidence. The Journal of Finance, 53(6), 1975–1999.
Zobacz w Google Scholar

Gharaibeh, O., Alown, B., Al Eitan, G. N. (2016). Evidence of short-term contrarian effect in Abu Dhabi firms. Global Journal of Management and Business Research: C Finance, 16(9), 17–24.
Zobacz w Google Scholar

GPW. (2019). Internet service. Warszawa: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Available at: www.gpw.pl.
Zobacz w Google Scholar

Kadoya, S., Kuroko, T., Namatame, T. (2008). Contrarian investment strategy with data envelopment analysis concept. European Journal of Operational Research, 189(1), 120–131.
Zobacz w Google Scholar

Kowerski, M. (2006). Efekt wartości księgowej do rynkowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. e-Finanse, 1, 1–11.
Zobacz w Google Scholar

Lee, D. D., Chan, H., Faff, R. W., Kalev, P. S. (2003). Short-term contrarian investing—is it profitable?… Yes and no. Journal of Multinational Financial Management, 13(4–5), 385–404.
Zobacz w Google Scholar

Lewandowicz, M., Borowski, K. (2015). Analiza zjawiska nadreakcji rynku na GPW w Warszawie w okresie 1992–2014. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, 145, 75–95.
Zobacz w Google Scholar

Mościbrodzka, M. (2015). Efekt wartości księgowej do wartości rynkowej na NewConnect. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 73, 303–311.
Zobacz w Google Scholar

Nicholson, S. F. (1960). Price-earnings ratios. Financial Analysts Journal, 16(4), 43–45.
Zobacz w Google Scholar

Prusak, B. (2008). Stopy zwrotu z akcji a wskaźniki rynkowe, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, 2, 53–60.
Zobacz w Google Scholar

Prusak, B. (2012). Wskaźniki rynku kapitałowego – zastosowanie w wycenach przedsiębiorstw oraz w strategiach inwestycyjnych. Warszawa: CeDeWu. ISBN 9788375564945.
Zobacz w Google Scholar

Sekuła, P. (2015). Nadreaktywność GPW w Warszawie – analiza empiryczna. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 74(1), 171–180.
Zobacz w Google Scholar

Sezgin, F. H. (2010). An empirical investigation of the relationship among P/E ratio, stock return and dividend yields for Istanbul Stock Exchange. International Journal of Economics and Finance Studies, 2(1), 15–23.
Zobacz w Google Scholar

Shi, H. L., Jiang, Z. Q., Zhou, W. X. (2015). Profitability of contrarian strategies in the Chinese Stock Market. PLoS ONE, 10(9), e0137892.
Zobacz w Google Scholar

Szyszka, A. (2009). Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania na rynku. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego. ISBN 9788374174145.
Zobacz w Google Scholar

Tedeschi, P., Ribeiro, F. G., Eid, W. Jr. (2009). An evaluation of the investment strategy based on book-to-market ratio and other financial indicators [online, accessed: 2019-07-24]. Retrieved from: http://ssrn.com/abstract=1481910.
Zobacz w Google Scholar

Truong, C. (2009). Value investing using price earnings ratio in New Zealand. Business Review, 11(1), 1–7.
Zobacz w Google Scholar

Zarzecki, D., Byrka, K., Kozłowska-Nalewaj, K. (1998). Relationship between P/E ratio, P/BV ratio and market capitalization and common stock returns. The Evidence for the Warsaw Stock Exchange [online,
Zobacz w Google Scholar

accessed: 2011-08-04]. Retrieved from: http://www.sba.muohio.edu/abas/1998/finalenglishversionofthepaper.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Zielonka, P. (2006). Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych. Warszawa. CeDeWu. ISBN 8360089057.
Zobacz w Google Scholar

Zielonka, P. (2008). Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych. 2nd ed. Warszawa. CeDeWu. ISBN 9788375560695.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne