Wpływ outsourcingu na produktywność polskich przedsiębiorstw przemysłowych
Okładka tom 45
PDF (English)

Słowa kluczowe

outsourcing
produktywność
firmy przemysłowe
usługi obce
ekonomiczna wartość dodana

Jak cytować

Maziarczyk, A. (2020). Wpływ outsourcingu na produktywność polskich przedsiębiorstw przemysłowych. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 45(1), 41-52. https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.01.4152

Abstrakt

Wciąż rosnące wymagania konkurencyjne skłaniają firmy do wprowadzania nowych rozwiązań w swojej działalności. W rezultacie firmy przemysłowe coraz częściej decydują się na wdrożenie outsourcingu. Celem artykułu było zbadanie wpływu wykorzystania outsourcingu na wzrost produktywności firm. W badaniu wzięło udział 170 przedsiębiorstw przemysłowych, które są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Badanie obejmuje okres 2010–2018. Przeprowadzenie badania umożliwia stwierdzenie, że outsourcing poprawił produktywność polskich firm przemysłowych. Dzięki testom statystycznym uzyskano wyniki, które pokazują, że firmy przemysłowe coraz częściej korzystają z rozwiązań dostarczanych przez zewnętrznych dostawców. Zastosowanie outsourcingu w przedsiębiorstwach poprawia ich produktywność, jak również wpływa pozytywnie na całą gospodarkę narodową. Outsourcing zmierzono na podstawie ilości usług obcych, a produktywność wskaźnikiem ekonomicznej wartości dodanej (EVA). Należy zaznaczyć, że istnieje pewne ograniczenie w interpretacji otrzymanych wyników. Usługi obce składają się również z usług, które nie zawsze są zlecane na zewnątrz, na przykład usługi bankowe. Opracowanie zawiera nowe informacje dla Polski. Umożliwia naukowcom przeprowadzanie bardziej szczegółowych analiz outsourcingowych.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.01.4152
PDF (English)

Bibliografia

Aalders, R. (2001). The IT outsourcing guide. Chichester: Wiley. ISBN 0471499358.

Amiti, M., Wei, S. (2006). Service offshoring and productivity: Evidence from the United States. NBER Working Paper, 11926. Available at: https://www.nber.org/papers/w11926.pdf.

Axelrod, C. W. (2004). Outsourcing information security. London: Artech House. ISBN 1580535313.

Corbett, M. F. (2004). The outsourcing revolution: Why it makes sense and how to do it right. Chicago, IL: Dearborn. ISBN 0793192145.

Druica, E. (ed.). (2012). Digital economy innovations and impacts on society. Hershey, PA: Information Science Reference. ISBN 9781466615564.

Fera, M., Fruggiero, F., Lambiase, A., Macchiaroli, R., Miranda, S. (2017). The role of uncertainty in supply chains under dynamic modeling. International Journal of Industrial Engineering Computations, 8, 119–140. DOI: 10.5267/j.ijiec.2016.6.003.

Fill, C., Visser, E. (2000). The outsourcing dilemma: A composite approach to the purchase or decision. Management Decision, 38(1), 43–50. DOI: 10.1108/EUM0000000005315.

Gibson, S. (2004). The offshoring tradition. eWeek, 21(27), 31.

Gorg, H., Hanley, A. (2005). International outsourcing and productivity: Evidence from the Irish electronics industry. The North American Journal of Economics and Finance, 16(2), 255–269. DOI: doi.org/10.1016/j.najef.2004.11.006.

Greenberg, E., Canzoneri, C. (1997). Outsourcing: The AMA survey. New York, NY: American Management Association.

GUS. (2018). Statistical Yearbook of the Republic of Poland. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. ISSN 1506-0632.

HBR. (2008). Outsourcing 2008. W poszukiwaniu nowych korzyści. Harvard Business Review Polska, 64. Available at: https://www.hbrp.pl/a/outsourcing-2008-w-poszukiwaniu-nowych-korzysci/6iFlgKpm.

Kavcic, K. (2014). Strategic management of outsourcing. Primorska: University of Primorska, Faculty of Management Koper. ISBN 9789612661595.

Kimura, F. (2002). Subcontracting and the performance of small and medium enterprises in Japan. Small Business Economics, 18(1–3), 163–175. SOI: 10.1023/A:1015187507379.

Kirkegaard, J. F. (2004). Outsourcing—Stains on the White Collar? Washington: Institute for International Economics. Available at: https://www.piie.com/publications/papers/kirkegaard0204.pdf.

Lysons, K., Gillingham, M. (2005). Purchasing and Supply Chain Management. New York, NY: Prentice Hall. ISBN 0273694383.

Mann, C. L. (2003). Globalization of IT services and white collar jobs: International economics. Policy Brief, 03-11. Peterson Institute for International Economics. Available at: https://www.piie.com/publications/policy-briefs/globalization-it-services-and-white-collar-jobs-next-wave-productivity.

Pellicelli, M. (2018). Gaining flexibility and innovation through offshore outsourcing. Sustainability, MDPI, Open Access Journal, 10(5), 1–12 DOI: 10.3390/su10051672.

Porter, M. (1980). Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and competitors. New York: Free Press. ISBN 0029253608.

Sabauri, L. (2014). EVA and correction of accountancy variables for determining the real financial productivity of a commercial organization [online, accessed: 2019-03-20]. Paper presented at the 9th Mibes International Conference, May 2014, Athens, Greece. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/283007318_EVA_and_correction_of_accountancy_variables_for_determining_the_real_financial_productivity_of_a_commercial_organization.

Tate, W., Ellram, L., Bals, L., Hartmann, E. (2009). Offshore outsourcing of services: An evolutionary perspective. International Journal of Production Economics, 120(2), 512–524.

Tingting, W. (2014). An empirical study of the economic effects of outsourcing: Based on China’s Economic Development Data. International Journal of Business and Social Science, 5(11), 210–215.

Yeo, C., Saboori-Deilami, V. (2017). Strategic challenges of outsourcing innovation in global market. Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship, 11(1), 5–16. DOI: 10.1108/APJIE-04-2017-017.

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

 

Pobrania artykułu

Brak informacji o pobraniach.