Wpływ outsourcingu na produktywność polskich przedsiębiorstw przemysłowych
Okładka tom 45
PDF (English)

Słowa kluczowe

outsourcing
produktywność
firmy przemysłowe
usługi obce
ekonomiczna wartość dodana

Jak cytować

MaziarczykA. (2020). Wpływ outsourcingu na produktywność polskich przedsiębiorstw przemysłowych. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 45(1), 41-52. https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.01.4152

Abstrakt

Wciąż rosnące wymagania konkurencyjne skłaniają firmy do wprowadzania nowych rozwiązań w swojej działalności. W rezultacie firmy przemysłowe coraz częściej decydują się na wdrożenie outsourcingu. Celem artykułu było zbadanie wpływu wykorzystania outsourcingu na wzrost produktywności firm. W badaniu wzięło udział 170 przedsiębiorstw przemysłowych, które są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Badanie obejmuje okres 2010–2018. Przeprowadzenie badania umożliwia stwierdzenie, że outsourcing poprawił produktywność polskich firm przemysłowych. Dzięki testom statystycznym uzyskano wyniki, które pokazują, że firmy przemysłowe coraz częściej korzystają z rozwiązań dostarczanych przez zewnętrznych dostawców. Zastosowanie outsourcingu w przedsiębiorstwach poprawia ich produktywność, jak również wpływa pozytywnie na całą gospodarkę narodową. Outsourcing zmierzono na podstawie ilości usług obcych, a produktywność wskaźnikiem ekonomicznej wartości dodanej (EVA). Należy zaznaczyć, że istnieje pewne ograniczenie w interpretacji otrzymanych wyników. Usługi obce składają się również z usług, które nie zawsze są zlecane na zewnątrz, na przykład usługi bankowe. Opracowanie zawiera nowe informacje dla Polski. Umożliwia naukowcom przeprowadzanie bardziej szczegółowych analiz outsourcingowych.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.01.4152
PDF (English)

Bibliografia

Aalders, R. (2001). The IT outsourcing guide. Chichester: Wiley. ISBN 0471499358.
Zobacz w Google Scholar

Amiti, M., Wei, S. (2006). Service offshoring and productivity: Evidence from the United States. NBER Working Paper, 11926. Available at: https://www.nber.org/papers/w11926.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Axelrod, C. W. (2004). Outsourcing information security. London: Artech House. ISBN 1580535313.
Zobacz w Google Scholar

Corbett, M. F. (2004). The outsourcing revolution: Why it makes sense and how to do it right. Chicago, IL: Dearborn. ISBN 0793192145.
Zobacz w Google Scholar

Druica, E. (ed.). (2012). Digital economy innovations and impacts on society. Hershey, PA: Information Science Reference. ISBN 9781466615564.
Zobacz w Google Scholar

Fera, M., Fruggiero, F., Lambiase, A., Macchiaroli, R., Miranda, S. (2017). The role of uncertainty in supply chains under dynamic modeling. International Journal of Industrial Engineering Computations, 8, 119–140. DOI: 10.5267/j.ijiec.2016.6.003.
Zobacz w Google Scholar

Fill, C., Visser, E. (2000). The outsourcing dilemma: A composite approach to the purchase or decision. Management Decision, 38(1), 43–50. DOI: 10.1108/EUM0000000005315.
Zobacz w Google Scholar

Gibson, S. (2004). The offshoring tradition. eWeek, 21(27), 31.
Zobacz w Google Scholar

Gorg, H., Hanley, A. (2005). International outsourcing and productivity: Evidence from the Irish electronics industry. The North American Journal of Economics and Finance, 16(2), 255–269. DOI: doi.org/10.1016/j.najef.2004.11.006.
Zobacz w Google Scholar

Greenberg, E., Canzoneri, C. (1997). Outsourcing: The AMA survey. New York, NY: American Management Association.
Zobacz w Google Scholar

GUS. (2018). Statistical Yearbook of the Republic of Poland. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. ISSN 1506-0632.
Zobacz w Google Scholar

HBR. (2008). Outsourcing 2008. W poszukiwaniu nowych korzyści. Harvard Business Review Polska, 64. Available at: https://www.hbrp.pl/a/outsourcing-2008-w-poszukiwaniu-nowych-korzysci/6iFlgKpm.
Zobacz w Google Scholar

Kavcic, K. (2014). Strategic management of outsourcing. Primorska: University of Primorska, Faculty of Management Koper. ISBN 9789612661595.
Zobacz w Google Scholar

Kimura, F. (2002). Subcontracting and the performance of small and medium enterprises in Japan. Small Business Economics, 18(1–3), 163–175. SOI: 10.1023/A:1015187507379.
Zobacz w Google Scholar

Kirkegaard, J. F. (2004). Outsourcing—Stains on the White Collar? Washington: Institute for International Economics. Available at: https://www.piie.com/publications/papers/kirkegaard0204.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Lysons, K., Gillingham, M. (2005). Purchasing and Supply Chain Management. New York, NY: Prentice Hall. ISBN 0273694383.
Zobacz w Google Scholar

Mann, C. L. (2003). Globalization of IT services and white collar jobs: International economics. Policy Brief, 03-11. Peterson Institute for International Economics. Available at: https://www.piie.com/publications/policy-briefs/globalization-it-services-and-white-collar-jobs-next-wave-productivity.
Zobacz w Google Scholar

Pellicelli, M. (2018). Gaining flexibility and innovation through offshore outsourcing. Sustainability, MDPI, Open Access Journal, 10(5), 1–12 DOI: 10.3390/su10051672.
Zobacz w Google Scholar

Porter, M. (1980). Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and competitors. New York: Free Press. ISBN 0029253608.
Zobacz w Google Scholar

Sabauri, L. (2014). EVA and correction of accountancy variables for determining the real financial productivity of a commercial organization [online, accessed: 2019-03-20]. Paper presented at the 9th Mibes International Conference, May 2014, Athens, Greece. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/283007318_EVA_and_correction_of_accountancy_variables_for_determining_the_real_financial_productivity_of_a_commercial_organization.
Zobacz w Google Scholar

Tate, W., Ellram, L., Bals, L., Hartmann, E. (2009). Offshore outsourcing of services: An evolutionary perspective. International Journal of Production Economics, 120(2), 512–524.
Zobacz w Google Scholar

Tingting, W. (2014). An empirical study of the economic effects of outsourcing: Based on China’s Economic Development Data. International Journal of Business and Social Science, 5(11), 210–215.
Zobacz w Google Scholar

Yeo, C., Saboori-Deilami, V. (2017). Strategic challenges of outsourcing innovation in global market. Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship, 11(1), 5–16. DOI: 10.1108/APJIE-04-2017-017.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne