Własność zagraniczna a płynność finansowa i zadłużenie przedsiębiorstw w Polsce
PDF (English)

Słowa kluczowe

forma własności
finanse przedsiębiorstwa
kondycja finansowa
płynność finansowa
efektywność
przedsiębiorstwa w Polsce

Jak cytować

Szewc-RogalskaA, & Wąsacz, M. (2020). Własność zagraniczna a płynność finansowa i zadłużenie przedsiębiorstw w Polsce. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 46(2), 43-54. https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.02.4354

Abstrakt

W warunkach globalizacji i finansjalizacji gospodarki obserwuje się wyraźny wzrost udziału inwestorów zagranicznych w strukturach własnościowych przedsiębiorstw w Polsce. Problem oddziaływania struktur własnościowych z udziałem inwestorów zagranicznych na funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce jest obecnie szczególnie istotny i aktualny. Celem pracy jest analiza zależności między własnością zagraniczną a płynnością finansową i zadłużeniem przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012–2017. W badaniach wykorzystano zagregowane dane 8700 przedsiębiorstw zagranicznych i 42 tysięcy przedsiębiorstw krajowych. Dla potrzeb realizacji przyjętego celu pracy zastosowano następujące metody badawcze: pomiar skali własności zagranicznej w sektorze przedsiębiorstw oraz pomiar i analizę porównawczą płynności finansowej i zadłużenia przedsiębiorstw zagranicznych na tle przedsiębiorstw krajowych. Ustalono, że przedsiębiorstwa zagraniczne stosują bardziej agresywną strategię zarządzania płynnością finansową oraz w większym stopniu finansują swoją działalność kapitałem obcym niż przedsiębiorstwa krajowe. Własność zagraniczna wywiera pozytywny wpływ na optymalizację polityki zarządzania płynnością finansową, cyklem konwersji gotówki i źródłami finansowania działalności. Jednakże jest to działalność obarczona wyższym ryzykiem niż w przypadku własności krajowej.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.02.4354
PDF (English)

Bibliografia

Aydin, N., Surmeli, A., Sayilir, O. (2009). 2000–2001 economic crisis and the financial performance of domestic and foreign companies in Turkey. International Journal of Intercultural Information Management, 1(4), 375–382. DOI: 10.1504/IJIIM.2009.025942.

Bauer, R., Günster, N., Otten, R. (2004). Empirical evidence on corporate governance in Europe: The effect on stock return, firm value and performance. Journal of Asset Management, 5(2), 91–104. DOI: 10.1057/palgrave.jam.2240131.

Bhagat, S., Bolton, B. (2008). Corporate governance and firm performance. Journal of Corporate Finance, 14(3), 257–273. DOI: 10.1016/j.jcorpfin.2008.03.006.

Central Statistical Office. (2013a). Economic activity of entities with foreign capital in 2012 [online, accessed: 2019-03-18]. Warsaw: Statistics Poland. Retrieved from: https://stat.gov.pl/en/topics/economic-activities-finances/activity-of-enterprises-activity-of-companies/economic-activity-of-entities-with-foreign-capital-in-2012,2,7.html.

Central Statistical Office. (2013b). Financial results of economic entities in 2012 [online, accessed: 2019-03-18]. Warsaw: Statistics Poland. Retrieved from: www.stat.gov.pl/en/topics/economic-activities-finances/activity-of-enterprises-activity-of-companies/financial-results-of-economic-entities-in-2012,3,6.html.

Central Statistical Office. (2014a). Economic activity of entities with foreign capital in 2013 [online, accessed: 2019-03-18]. Warsaw: Statistics Poland. Retrieved from: www.stat.gov.pl/en/topics/economic-activities-finances/activity-of-enterprises-activity-of-companies/economic-activity-of-entities-with-foreign-capital-in-2013,2,8.html.

Central Statistical Office. (2014b). Financial results of economic entities in 2013 (balance sheet) [online, accessed: 2019-03-18]. Warsaw: Statistics Poland. Retrieved from: www.stat.gov.pl/en/topics/economic-activities-finances/activity-of-enterprises-activity-of-companies/financial-results-of-economic-entities-in-2013,3,7.html.

Central Statistical Office. (2015a). Economic activity of entities with foreign capital in 2014 [online, accessed: 2019-03-18]. Warsaw: Statistics Poland. Retrieved from: www.stat.gov.pl/en/topics/economic-activities-finances/activity-of-enterprises-activity-of-companies/economic-activity-of-entities-with-foreign-capital-in-2014,2,9.html.

Central Statistical Office. (2015b). Financial results of economic entities in 2014 (balance sheet) [online, accessed: 2019-03-18]. Warsaw: Statistics Poland. Retrieved from: www.stat.gov.pl/en/topics/economic-activities-finances/activity-of-enterprises-activity-of-companies/financial-results-of-economic-entities-in-2014,3,8.html.

Central Statistical Office. (2016a). Economic activity of entities with foreign capital in 2015 [online, accessed: 2019-03-18]. Warsaw: Statistics Poland. Retrieved from: www.stat.gov.pl/en/topics/economic-activities-finances/activity-of-enterprises-activity-of-companies/economic-activity-of-entities-with-foreign-capital-in-2015,2,10.html.

Central Statistical Office. (2016b). Financial results of economic entities in 2015 (balance sheet) [online, accessed: 2019-03-18]. Warsaw: Statistics Poland. Retrieved from: www.stat.gov.pl/en/topics/economic-activities-finances/activity-of-enterprises-activity-of-companies/financial-results-of-economic-entities-in-2015,3,9.html.

Dahlquist, M., Robertsson, G. (2001). Direct foreign ownership, institutional investors, and firm characteristics. Journal of Financial Economics, 59(3), 413–440. DOI: 10.1016/s0304-405x(00)00092-1.

Eljelly, A. M. (2004). Liquidity – profitability tradeoff: An empirical investigation in an emerging market. International Journal of Commerce and Management, 14(2), 48–61. DOI: 10.1108/10569210480000179.

Famielec, J. (2011). Kondycja finansowa przedsiębiorstw w warunkach kryzysu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 158, 82–93.

Ferreira, M. A., Matos, P. (2008). The colors of investors’ money: The role of institutional investors around the world. Journal of Financial Economics, 88(3), 499–533. DOI: 10.1016/j.jfineco.2007.07.003.

Fukao, K., Ito, K., Kwon, H. U. (2005). Do out-in M&As bring higher TFP to Japan? An empirical analysis based on micro-data on Japanese manufacturing firms. Journal of the Japanese and International Economics, 19(2), 272–301. DOI: 10.1016/j.jjie.2005.03.003.

Gorynia, M., Bartosik-Purgat, M., Jankowska, B., Owczarek, R. (2006). Efekty zewnętrzne bezpośrednich inwestycji zagranicznych – aspekty teoretyczne i wyniki badań empirycznych. Ekonomista, 2, 185–204.

Hallaward-Driemeier, M., Iarossi, G., Sokoloff, K. L. (2002). Exports and manufacturing productivity in East Asia: A comparative analysis with firm-level data. NBER Working Paper, 8894, 1–31. DOI: 10.3386/w8894.

Jasiniak, M. (2013). Wybrane wskaźniki charakteryzujące działalność przedsiębiorstw krajowych i przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce – analiza porównawcza. Acta Universitatis Nicolai Copernici, 44(1), 55–64. DOI: 10.12775/aunc_econ.2013.005.

Jeżak, J. (2014). Corporate governance as a concept in evolution (the case of Poland). Journal of Positive Management, 5(1), 43–53. DOI: 10.12775/JPM.2014.005.

Kasiewicz, S. (2009). Koncepcja zarządzania wartością jako źródło kryzysu finansowego. Finansowanie Nieruchomości, 20, 56–63.

La Porta, R., López-de-Silanes, F., Shleifer, A., Vishny, R. (2000). Investor protection and corporate governance. Journal of Financial Economics, 58(1–2), 3–27. DOI: 10.1016/s0304-405x(00)00065-9.

Matuszewska-Pierzynka, A. (2018). Productivity effects of the ownership concentration in Polish employee-owned companies. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 13(4), 781–798. DOI: 10.24136/eq.2018.038.

Nazarczuk, J. M., Krajewska, A. (2018). Local determinants of foreign direct investment in Poland: The role of relative distance. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 13(1), 73–88. DOI: 10.24136/eq.2018.004.

Neupane, S., Neupane, B., Paudyal, K., Thapa, Ch. (2016). Domestic and foreign institutional investors’ investment in IPOs. Pacific-Basin Finance Journal, 39, 197–201. DOI: 10.1016/j.pacfin.2016.06.011.

Pawłowicz, L. (2008). Nowy wymiar globalnego kryzysu finansowego. In: J. Bieliński, M. Czerwińska (eds.). Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych (pp. 13–38). Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. ISBN 9788375310573.

Pieloch-Babiarz, A. (2017). Determinants of payout policy and investment attractiveness of companies listed on the Warsaw Stock Exchange. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 12(4), 675–691. DOI: 10.24136/eq.v12i4.35.

Puchalska, K. (2014). Miejsce przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w gospodarce polskiej. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. Social Inequalities and Economic Growth, 38, 317–330.

Różański, J. (2018). Comparative analysis of financing sources in domestic and foreign enterprises in Poland. In: European financial systems 2018: Proceedings of the 15th international scientific conference (pp. 583–590), Brno: Masaryk University Press. ISBN 9788021089808.

Różański, J., Socha, B. (2017). Selected determinants of foreign direct investment inflow in manufacturing industry in Poland. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, 60(6), 357–365. DOI: 10.17951/h.2017.51.6.357.

Sierpińska, M., Jachna, T. (2006). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301142065.

Statistics Poland. (2017a). Economic activity of entities with foreign capital in 2016 [online, accessed: 2019-03-18]. Warsaw: Statistics Poland. Retrieved from: www.stat.gov.pl/en/topics/economic-activities-finances/activity-of-enterprises-activity-of-companies/economic-activity-of-entities-with-foreign-capital-in-2016,2,11.html.

Statistics Poland. (2017b). Financial results of economic entities in 2016 (balance sheet) [online, accessed: 2019-03-18]. Warsaw: Statistics Poland. Retrieved from: www.stat.gov.pl/en/topics/economic-activities-finances/activity-of-enterprises-activity-of-companies/financial-results-of-economic-entities-in-2016,3,11.html.

Statistics Poland. (2018a). Economic activity of entities with foreign capital in 2017 [online, accessed: 2019-03-18]. Warsaw: Statistics Poland. Retrieved from: www.stat.gov.pl/en/topics/economic-activities-finances/activity-of-enterprises-activity-of-companies/economic-activity-of-entities-with-foreign-capital-in-2017,2,12.html.

Statistics Poland. (2018b). Financial results of economic entities in 2017 (balance sheet) [online, accessed: 2019-03-18]. Warsaw: Statistics Poland. Retrieved from: www.stat.gov.pl/en/topics/economic-activities-finances/activity-of-enterprises-activity-of-companies/financial-results-of-economic-entities-in-2017,3,12.html.

Szałucka, M., Szóstek, A. (2013). Wyniki finansowe podmiotów z kapitałem zagranicznym w latach 2000–2011 na tle ogółu przedsiębiorstw w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 155, 323–336.

Szewc-Rogalska, A. (2004). Płynność finansowa przedsiębiorstw publicznych i prywatnych. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 11, 56–61.

Szewc-Rogalska, A. (2010). Corporate governance impact on valuation and financial performance of businesses. In: M. Sierpińska, P. Szczepankowski (eds.). Contemporary trends in management and finance: Theory and practice (pp. 79–100). Warsaw: University of Finance and Management in Warsaw. ISBN 9788361086789.

Szewc-Rogalska, A. (2012). Wpływ struktur własnościowych spółek giełdowych na kreację wartości dla akcjonariuszy. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. ISBN 9788373387324.

Szewc-Rogalska, A. (2018). Znaczenie krajowych i zagranicznych inwestorów instytucjonalnych w obrocie akcjami spółek giełdowych w Polsce. Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance, 16(2), 231–246.

Szewc-Rogalska, A., Leszczyńska, M. (2011). Kapitał zagraniczny jako czynnik rozwoju i modernizacji gospodarki. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. Social Inequalities and Economic Growth, 19, 181–190.

Szpulak, A. (2016). Assessing the financial distress risk of companies operating under conditions of a negative cash conversion cycle. e-Finance, 12(4), 72–82. DOI: 10.1515/fiqf-2016-0009.

Wypych, M. (2015). Foreign capital in Poland during recession. Entrepreneurship and Management, 16(2), 45–59. DOI: 10.1515/eam-2015-0016.

Zou, L., Tang, T., Li, X. (2016). The stock preferences of domestic versus foreign investors: Evidence form Qualified Foreign Institutional Investors (QFIIs) in China. Journal of Multinational Financial Management, 37–38, 12–28. DOI: 10.1016/j.mulfin.2016.11.002.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania artykułu

Brak informacji o pobraniach.