Wearable Devices w społeczeństwie cyfrowym – znajomość, użytkowanie i gotowość do użycia przez młodych konsumentów
ZN MWSE w Tarnowie - okładka t. 48, nr 4, 2020
PDF (English)

Słowa kluczowe

społeczeństwo informacyjne
monitorowanie danych
młodzi konsumenci
technologia noszona

Jak cytować

BrzezińskiJ., & GwiaździńskiE. (2020). Wearable Devices w społeczeństwie cyfrowym – znajomość, użytkowanie i gotowość do użycia przez młodych konsumentów. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 48(4), 13-25. https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.04.1325

Abstrakt

Niniejszy artykuł porusza kwestie rozpoznawania, użytkowania oraz gotowości do użycia technologii noszonej (Wearable Technology) przez współczesnych konsumentów. Przegląd literatury przedmiotu oraz raportów branżowych wykazał, że ten typ technologii oraz urządzeń jest coraz bardziej rozpowszechniony, dostępny i odgrywa coraz większą rolę w życiu codziennym współczesnego społeczeństwa cyfrowego. W związku z tym autorzy sformułowali cel badawczy, jakim była identyfikacja poziomu rozpoznawalności, użytkowania oraz gotowości do użycia urządzeń noszonych (Wearable Devices). Badanie zostało przeprowadzone na próbie 173 respondentów, będących młodymi konsumentami (pokolenie Z i Y), przy zastosowaniu elektronicznego kwestionariusza ankiety. Pytania badawcze były nakierowane na rozpoznanie czynników, które determinują wykorzystywanie oraz gotowość do stosowania technologii noszonej. W świetle wyników badania istotne zależności odnotować można w przypadku zmiennych takich jak płeć, wiek i status zawodowy respondentów. Najważniejsze funkcje opisywanej technologii zdaniem młodych konsumentów koncentrują się wokół pomiaru pulsu, liczby wykonywanych kroków oraz obliczania czasu spędzanego w ruchu. Respondenci wykazali również, że najbardziej interesującymi ich produktami w tym zakresie są smartwatch, smartglasses oraz smartband. Szczegółowe wyniki opisywanego badania niosą szereg implikacji dla twórców i sprzedawców tego typu technologii oraz urządzeń, w szczególności przedstawiając profil potencjalnych konsumentów oraz oczekiwania użytkowników.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.04.1325
PDF (English)

Bibliografia

Aksoy, N. C., Alan, A. K., Kabadayi, E. T., Aksoy, A. (2020). Individuals’ intention to use sports wearables: The moderating role of technophobia. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, 21(2), 225–245. DOI: 10.1108/IJSMS-08-2019-0083.
Zobacz w Google Scholar

Bartlett, M. (2004). Analyst: Understanding what shapes generation can help the CU market to that generation. Credit Union Journal, 8(21), 14–17.
Zobacz w Google Scholar

Bloss, R. (2015). Wearable sensors bring new benefits to continuous medical monitoring, real time physical activity assessment, baby monitoring and industrial applications. Sensor Review, 35(2), 141–145. DOI: 10.1108/SR-10-2014-722.
Zobacz w Google Scholar

Bolton, R. N., Parasuraman, A., Hoefnagels, A., Migchels, N., Kabadayi, S., Gruber, T., Komarova, Y., Solnet, D. (2013). Understanding generation Y and their use of social media: A review and research agenda, Journal of Service Management, 24(3), 245–267. DOI: 10.1108/09564231311326987.
Zobacz w Google Scholar

Buenaflor, C., Kim, H. (2012). Wearable computers in human perspective: The decision process of innovation acceptance with user issues and concerns. International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, 2(11), 573–580.
Zobacz w Google Scholar

Canhoto, A. I., Arp, S. (2017). Exploring the factors that support adoption and sustained use of health and fitness wearables. Journal of Marketing Management, 33(1–2), 32–60. DOI: 10.1080/0267257X.2016.1234505.
Zobacz w Google Scholar

Chandana, D., Latha, B. (2014). A tele-medicine system for measuring heart rate, blood pressure, and drug level detection. International Journal of Engineering Development and Research, 2(1), 23–29.
Zobacz w Google Scholar

Chomistek, A. K., Chiuve, S. E., Eliassen, A. H., Mukamal, K. J., Willett W. C., Rimm, E. B. (2015). Healthy lifestyle in the primordial prevention of cardiovascular disease among young women. Journal of the American College of Cardiology, 65(1), 43–51. DOI: 10.1016/j.jacc.2014.10.024.
Zobacz w Google Scholar

Chuah, S. H., Rauschnabel, P. A., Krey, N., Nguyen, B., Ramayah, T., Lade, S. (2016). Wearable Technologies: The role of usefulness and visibility in smartwatch adoption. Computers in Human Behavior, 65, 276–284. DOI: 10.1016/j.chb.2016.07.047.
Zobacz w Google Scholar

Dalton, P. (2003). Managing the generation. ABA Washington News, 11(19), 1–3.
Zobacz w Google Scholar

Dought, K., Appleby, A. (2016). Wearable Devices to support rehabilitation and social care. Journal of Assistive Technologies, 10(1), 51–63. DOI: 10.1108/JAT-01-2016-0004.
Zobacz w Google Scholar

Evangeline, C. S., Lenin, A. (2019). Human health monitoring using wearable sensor. Sensor Review, 39(3), 364–376. DOI: 10.1108/SR-05-2018-0111.
Zobacz w Google Scholar

Feng, Y., Agosto, D. E. (2019). From health to performance: Amateur runners’ personal health information management with activity tracking technology. Aslib Journal of Information Management, 71(2), 217–240. DOI: 10.1108/AJIM-07-2018-0170.
Zobacz w Google Scholar

Fine, M. B., Gironda, J., Petrescu, M. (2017). Prosumer motivations for electronic word-of-mouth communication behaviors. Journal of Hospitality and Tourism Technology, 8(2), 280–295. DOI: 10.1108/JHTT-09-2016-0048.
Zobacz w Google Scholar

Gao, Y., Li, H., Luo, Y. (2015). An empirical study of Wearable Technology acceptance in healthcare. Industrial Management & Data Systems, 115(9), 1704–1723. DOI: 10.1108/IMDS-03-2015-0087.
Zobacz w Google Scholar

Hensel, B. K., Demiris, G., Karlen, L., Courtney, K. L. (2006). Defining obtrusiveness in home telehealth technologies: A conceptual framework. Journal of the American Medical Informatics Association, 13(4), 428–431. DOI: 10.1197/jamia.M2026.
Zobacz w Google Scholar

Hoxha, V., Zeqiraj, E. (2020). The impact of Generation Z in the intention to purchase real estate in Kosovo, Property Management, 38(1), 1–24. DOI: 10.1108/PM-12-2018-0060.
Zobacz w Google Scholar

Huh, C., Chang, H. S. (2017). An investigation of generation Y travellers’ beliefs and attitudes towards green hotel practices: A view from active and passive green generation Y travelers. International Journal of Tourism Sciences, 17(2), 126–139. DOI: 10.1080/15980634.2017.1318590.
Zobacz w Google Scholar

Jackson, L. A., Ervin, K. S., Gardner, P. D., Schmitt, N. (2001). Gender and the Internet: women communicating and men searching. Sex Roles, 44, 363–379. DOI: 10.1023/A:1010937901821.
Zobacz w Google Scholar

Khakurel, J., Melkas, H., Porras, J. (2018). Tapping into the Wearable Device revolution in the work environment: A systematic review. Information Technology & People, 31(3), 791–818. DOI: 10.1108/ITP-03-2017-0076.
Zobacz w Google Scholar

Kim, K. J., Shin, D. (2015). An acceptance model for smartwatches: Implications for the adoption of future Wearable Technology. Internet Research, 25(4), 527–541. DOI: 10.1108/IntR-05-2014-0126.
Zobacz w Google Scholar

Kim, M., Knutson, B. J., Choi, L. (2016). The effects of employee voice and delight on job satisfaction and behaviors: Comparison between employee generations. Journal of Hospitality Marketing & Management, 25(5), 563–588. DOI: 10.1108/EJTD-10-2018-0097.
Zobacz w Google Scholar

Kim, T., Chiu, W. (2019). Consumer acceptance of sports Wearable Technology: The role of technology readiness. International Journal of Sports, Marketing and Sponsorship, 20(1), 109–126. DOI: 10.1108/IJSMS-06-2017-0050.
Zobacz w Google Scholar

Kim, T., Chiu, W., Chow, M. K. F. (2019). Sport technology consumers: Segmenting users of sports Wearable Devices based on technology readiness. Sport, Business and Management: An International Journal, 9(2), 134–145. DOI: 10.1108/SBM-02-2018-0011.
Zobacz w Google Scholar

Kotler, Ph., Kartajaya, H., Setiawan, I. (2016). Marketing 4.0: Moving from traditional to digital. Hoboken, NJ: John Wiley and Sons. ISBN 9781119341208.
Zobacz w Google Scholar

Kowalczuk, J. (2018). The evolvement of online consumer behavior: The ROPO and reverse ROPO effect in Poland and Germany. Journal of Management and Business Administration. Central Europe, 26(3), 14–29. DOI: 10.7206/jmba.ce.2450-7814.233.
Zobacz w Google Scholar

Lazarevic, V. (2012). Encouraging brand loyalty in fickle generation Y consumers. Young Consumers, 13(1), 45–61. DOI: 10.1108/17473611211203939.
Zobacz w Google Scholar

Li, N., Kirkup, G. (2007). Gender and cultural differences in Internet use: A study of China and the UK. Computers & Education, 48(2), 301–317. DOI: 10.1016/j.compedu.2005.01.007.
Zobacz w Google Scholar

Liu, D., Guo, X. (2017). Can trust and social benefit really help? Empirical examination of purchase intentions for Wearable Devices. Information Development, 33(1), 43–56. DOI: 10.1177/0266666916635724.
Zobacz w Google Scholar

Lunney, A., Cunningham, N. R., Eastin, M. S. (2016). Wearable fitness technology: A structural investigation into acceptance and perceived fitness outcomes. Computers in Human Behavior, 65, 114–120. DOI: 10.1016/j.chb.2016.08.007.
Zobacz w Google Scholar

Lupton, D. (2016). The diverse domains of quantified selves: Self-tracking modes and dataveillance. Economy and Society, 45(1), 101–122. DOI: 10.1080/03085147.2016.1143726.
Zobacz w Google Scholar

Markets and Markets. (2017). Wearable Technology market [online, accessed: 2020-06-15]. Retrieved from: https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/wearable-electronics.asp.
Zobacz w Google Scholar

Markets and Markets. (2020). Wearable healthcare devices market [online, accessed: 2020-06-15]. Retrieved from: https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/wearable-medical-device.asp.
Zobacz w Google Scholar

Nysveen, H., Pedersen, P. E., Thorbjornsen, H. (2005). Explaining intention to use mobile chat services: Moderating effects of gender. Journal of Consumer Marketing, 22(5), 247–256. DOI: 10.1108/07363760510611671.
Zobacz w Google Scholar

Orji, R. O. (2010). Impact of gender and nationality on acceptance of a digital library: An empirical validation of nationality-based UTAUT using SEM. Journal of Emerging Trends in Computing and Information Sciences, 12, 68–79.
Zobacz w Google Scholar

Parasuraman, A. (2000). Technology Readiness Index (TRI): A multiple-item scale to measure readiness to embrace new technologies. Journal of Service Research, 2(4), 307–320. DOI: 10.1177/109467050024001.
Zobacz w Google Scholar

Park, E., Kim, K. J., and Kwon, S. J. (2016). Understanding the emergence of Wearable Devices as next-generation tools for health communication. Information Technology & People, 29(4), 717–732. DOI: 10.1108/ITP-04-2015-0096.
Zobacz w Google Scholar

Paul, P. (2001). Getting inside Gen Y. American Demographics, 23(9), 42–90.
Zobacz w Google Scholar

Pingo, Z., Naryan, B. (2020). “My smartwatch told me to see a sleep doctor”: A study of activity tracker use. Online Information Review, 44(2), 503–519. DOI: 10.1108/OIR-04-2018-0115.
Zobacz w Google Scholar

Seran, S., Izvercian, M. (2014). Prosumer engagement in innovation strategies: The prosumer creativity and focus model. Management Decision, 52(10), 1968–1980. DOI: 10.1108/MD-06-2013-0347.
Zobacz w Google Scholar

Sigal, R. J., Kenny, G. P., Wasserman, D. H., Castaneda-Sceppa, C., White, R. D. (2006). Physical activity/ exercise and type 2 diabetes: A consensus statement from the American diabetes association. Diabetes Care, 29(6), 1433–1438. DOI: 10.2337/dc06-9910.
Zobacz w Google Scholar

Sivasankari, P., Anbarasan, M., Moses, M. (2016). Arduino based human health care monitoring and control system. IOSR Journal of Electrical and Electronics Engineering, 11(3), 9–18. DOI: 10.9790/1676-1103010918.
Zobacz w Google Scholar

Szymanski, G., Stanislawski, R. (2018). Research online – purchase offline – a phenomenon among the young generation in the e-commerce sector. Journal of International Scientific Publications, 12(1), 185–192.
Zobacz w Google Scholar

Talukder, M. S., Choing, R., Bao, Y., Malik, B. H. (2019). Acceptance and use predictors of fitness Wearable Technology and intention to recommend: An empirical study. Industrial Management & Data Systems, 119(1), 170–188. DOI: 10.1108/IMDS-01-2018-0009.
Zobacz w Google Scholar

Tapscott, D. (1998). Growing up digital: The rise of the net generation. New York: McGraw-Hill. ISBN 0070633614.
Zobacz w Google Scholar

Van den Bergh, J., Behrer, M. (2011). How cool brands stay hot: Branding to generation Y. London: Kogan Page. ISBN 9780749462505.
Zobacz w Google Scholar

Venkatesh, V., Morris, M.G. (2000). Why don’t men ever stop to ask for directions? Gender social influence and their role in technology acceptance and usage behavior. MIS Quarterly, 24(1), 115–139. DOI: 10.2307/3250981.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne