Wpływ epidemii wirusa Sars-coV-2 na poziom zadłużenia zagranicznego państw rozwijających się – analiza dostępnej literatury
pdf (English)

Słowa kluczowe

dług zagraniczny
epidemia Sars-CoV-2
kraje rozwijające się

Jak cytować

SzymowskiL. (2021). Wpływ epidemii wirusa Sars-coV-2 na poziom zadłużenia zagranicznego państw rozwijających się – analiza dostępnej literatury. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 50(2), 13-24. https://doi.org/10.25944/znmwse.2021.02.1324

Abstrakt

Epidemia wirusa SARS-CoV-2 przyszła nagle, druzgocąc systemy zdrowotne kolejnych państw bez względu na ich kondycję finansową. I choć jeszcze pod koniec 2019 roku wydawało się, że pozostanie ona problemem Dalekiego Wschodu, mechanizmy związane z globalizacją i z ludzką mobilnością sprawiły, że w ciągu kilku tygodni siły i możliwości całego niemal globu zostały wystawione na potężną próbę – podobną dla każdego kraju. Wszystko to miało miejsce w momencie, kiedy coraz śmielej analitycy przepowiadali kolejny kryzys finansowy – czyli w momencie rozszalałych procesów gospodarczych. Te z kolei ściśle wiążą się z koniecznością zaciągania długów zagranicznych – zwłaszcza w przypadku krajów rozwijających się. Zasadne wydaje się więc dokonanie analizy aktualnych informacji w tym zakresie na podstawie publikowanych danych i stanowiska analityków tego obszaru problematycznego. Będzie to jednocześnie wstęp do dalszych analiz, pogłębionych o całościowe dane z kolejnych miesięcy

https://doi.org/10.25944/znmwse.2021.02.1324
pdf (English)

Bibliografia

Babu, J. O., Kiprop, S., Kalio, A. M., Gisore. M. (2015). Effect of domestic debt on economic growth in the East African community. American Journal of Research Communication, 3(9), 73–95. ISSN 2325-4076.
Zobacz w Google Scholar

Bauman, Z. (2000). Globalizacja: I co z tego dla ludzi wynika. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy. ISBN 8306028279.
Zobacz w Google Scholar

Bilewicz, E. (2014). Zagraniczny dług publiczny krajów rozwijających się. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 1(37), 125–135.
Zobacz w Google Scholar

Głuch, J., Grotte, M. (2007). Wskaźniki zadłużenia zewnętrznego krajów. Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej, 21, 201–213.
Zobacz w Google Scholar

Gohar, M., Bhutto, N. A., Butt, F. (2012). The impact of external debt servicing on the growth of low-income countries. Proceedings of 2nd International Conference on Business Management. DOI: 10.20472/IAC.2019.052.046.
Zobacz w Google Scholar

Hawker, E. (2020). COVID-19: The impact on developing economies [online, accessed: 2020-11-20]. Retrieved from: https://www.businessbecause.com/news/insights/7052/covid-19-impact-on-developing-economiespage=2.
Zobacz w Google Scholar

IMF. (2020a). The Great Lockdown. World Economic Outlook [online, accessed: 2020-11-20]. Retrieved from: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020.
Zobacz w Google Scholar

IMF. (2020b). The debt pandemic [online, accessed: 2020-11-20]. Retrieved from: https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2020/09/debt-pandemic-reinhart-rogoff-bulow-trebesch.htm.
Zobacz w Google Scholar

Kose, M. A., Ohnsorge, F., Nagle, P., Sugawara, N. (2020). Caught by the cresting debt wave. Finance & Development, 57(2), 40–43.
Zobacz w Google Scholar

Liberska, B. (2002). Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 8320813786.
Zobacz w Google Scholar

Loayza, N. V. (2020). Costs and trade-offs in the fight against the COVID-19 pandemic: A developing country perspective. Research & Policy Briefs, 35.
Zobacz w Google Scholar

Nakonieczna-Kisiel, H. (2014). Obciążenie gospodarki długiem zagranicznym w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 37(1), 181–193.
Zobacz w Google Scholar

OECD. (2020). The impact of the coronavirus (COVID-19) crisis on development finance [online, accessed: 2020-11-20]. Retrieved from: http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-impact-of-the-coronavirus-covid-19-crisis-on-development-finance-9de00b3b/.
Zobacz w Google Scholar

Paczos, W., Shakhnov, K. (2020). Sovereign risk after Covid-19: Don’t forget domestic debt [online, accessed: 2020-11-20]. Retrieved from: https://voxeu.org/article/sovereign-risk-after-covid-19.
Zobacz w Google Scholar

Raczkowski, K. (2012). Percepcja bezpieczeństwa ekonomicznego i wyzwania dla zarządzania nim w XXI wieku. In: K. Raczkowski (ed.). Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem. Warszawa: Wolters Kluwer.
Zobacz w Google Scholar

Raczkowski, K. (2014). Współczesny model tetrarchii zarządzania a bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego. In: K. Raczkowski (ed.). Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego. Ekonomia. Prawo. Zarządzanie, Warszawa: Wolters Kluwer.
Zobacz w Google Scholar

UNCTAD. (2008). Trade and Development Report. New York and Geneva: United Nations Publications.
Zobacz w Google Scholar

UNWTO. (2020). Tourism and COVID-19 [online, accessed: 2020-11-20]. Retrieved from: https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-04/COVID19_NewDS_.pdf.
Zobacz w Google Scholar

World Bank. (2020a). Implications of COVID-19 for commodities [online, accessed: 2020-11-20]. Retrieved from: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33624/CMO-April-2020.pdf.
Zobacz w Google Scholar

World Bank. (2020b). The global economic outlook during the COVID-19 pandemic: A changed world [online, accessed: 2020-11-20]. Retrieved from: https://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/06/08/the-global-economic-outlook-during-the-covid-19-pandemic-a-changed-world.
Zobacz w Google Scholar

World Bank. (2020c). World Bank predicts sharpest decline of remittances in recent history [online, accessed: 2020-11-20]. Retrieved from: https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/04/22/world-bank-predicts-sharpestdecline-of-remittances-in-recent-history.
Zobacz w Google Scholar

Żukrowska, K. (2013). Ekonomia jako sfera bezpieczeństwa państwa. In: K. Raczkowski, K. Żukrowska, M. Żuber (eds.). Interdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie (pp. 31–50). Warszawa: Difin.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne