Koszty jakości w strategii przedsiębiorstwa
pdf

Słowa kluczowe

koszty jakości
strategia przedsiębiorstwa
produkcja na pierwszy montaż
sektor maszyn rolniczych

Jak cytować

NiewiadomskiP., & NogalskiB. (2021). Koszty jakości w strategii przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 51(3), 87-105. https://doi.org/10.25944/znmwse.2021.03.87105

Abstrakt

Zasadniczym celem pracy jest zdefiniowanie kosztów jakości (rozpoznanie kierunku postrzegania), określenie ich miejsca i roli w strategii przedsiębiorstwa produkcyjnego. Badania odniesiono do producentów części i podzespołów maszyn rolniczych przeznaczonych na pierwszy montaż. Osiągnięcie celu głównego wymagało sformułowania i zrealizowania celów cząstkowych, do których autorzy zaliczają: (1) udobitnienie znaczenia kosztów jakości z perspektywy nauk o zarządzaniu i jakości (warstwa teoretyczna); (2) nominowanie dezyderatów odnoszących się istotnie do treści i zakresu prowadzonych badań; (3) skompilowanie modelu badawczego w postaci arkusza oceny będącego wypadkową eksploracji piśmiennictwa oraz badania zrealizowanego wśród celowo dobranych ekspertów (warstwa teoretyczno-projektowa). Skonkretyzowane eksplikacje stały się substratem definiującym właściwy kierunek fundamentalnych prac badawczych (weryfikacja modelu badawczego); konkretyzacja dezyderatów kosztów jakości wśród producentów sektora maszyn rolniczych (samoocena).

https://doi.org/10.25944/znmwse.2021.03.87105
pdf

Bibliografia

Abernethy, M.A., Guthrie, C.H. (1994). An empirical assessment of the „fit” between strategy and management information system design. Accounting & Finance, 34(2), 49-66. DOI: 10.1111/j.1467-629X.1994.tb00269.x.
Zobacz w Google Scholar

Abernethy, M.A., Lillis, A.M. (1995). The impact of manufacturing flexibility on management control system design. Accounting, Organizations and Society, 20(4), 241–258. DOI: 10.1016/0361-3682(94)E0014-L.
Zobacz w Google Scholar

Agbejule, A. (2005). The relationship between management accounting systems and perceived environmental uncertainty on managerial performance: A research note. Accounting and Business Research, 35(4), 295-305. DOI: 10.1080/00014788.2005.9729996.
Zobacz w Google Scholar

Baldegger, R.J. (2012), Management in a Dynamic Environment. Concepts, Methods and Tools. Wiesbaden: Gabler Verlag, Springer Fachmedien. ISBN 9783834937483.
Zobacz w Google Scholar

Borys, T. (2012). Interdyscyplinarność nauk o jakości. Zarządzanie i Finanse, 10, 3, 1, 7-23.
Zobacz w Google Scholar

Borys, T., P. Rogala, P. (2011). Doskonalenie sformalizowanych systemów zarządzania. Warszawa: Difin. ISBN 9788376415512.
Zobacz w Google Scholar

Bouwens, J., Abernethy, M.A. (2000). The consequences of customization on management accounting system design. Accounting, Organizations and Society, 25(3), 221-241. DOI: 10.1016/S0361-3682(99)00043-4.
Zobacz w Google Scholar

Brown, V.R., Paulus, P.B. (2002). Making group brainstorming more effective: Recommendations from an associative memory perspective. Current Directions in Psychological Science, 11, 208-212. DOI: 10.1111/1467-8721.00202.
Zobacz w Google Scholar

Burnes, B. (2000). Managing Change. A Strategic Approach to Organisational Dynamics. Wiesbaden: Pitman Publishing. ISBN 9781292156040.
Zobacz w Google Scholar

Chenhall, R.H. (2003). Management control systems design within its organizational context: Findings from contingency-based research and directions for the future. Accounting, Organizations and Society, 28(2-3), 127-168. DOI: 10.1016/S0361-3682(01)00027-7.
Zobacz w Google Scholar

Chodyński, A. (2000). Projakościowe zarządzanie rozwojem produkcji w przedsiębiorstwie. Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna.
Zobacz w Google Scholar

Ciechan-Kujawa, M. (2005). Rachunek kosztów jakości. Wykorzystanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 838935568X.
Zobacz w Google Scholar

Ettinger, J., Sittig, J. (1984). Lepsza jakość – większe efekty, Warszawa: WNT.
Zobacz w Google Scholar

Gupta, A.K., Govindarajan, V. (1984). Business unit strategy, managerial characteristics, and business unit effectiveness at strategy implementation. Academy of Management Journal, 27(1), 25-41. DOI: 10.5465/255955.
Zobacz w Google Scholar

Hall, J.A. (ed.) (2011). Accounting Information Systems. South Western: Cengage Learning, Mason. ISBN 1337619205.
Zobacz w Google Scholar

Harrington, H.J. (1987). Poor – Quality Cost, New York and Basel Milwaukee: Marcel Dakker Inc., ASQC Quality Press. DOI: 10.1002/qre.4680030420.
Zobacz w Google Scholar

Hoque, Z. (2011). The relations among competition, delegation, management accounting systems change and performance: A path model. Advances in Accounting, 27(2), 266–277. DOI: doi.org/10.1016/j.adiac.2011.05.006.
Zobacz w Google Scholar

Huefner. R.J., Largay. J.A. (2008). The role of accounting information in revenue management. Business Horizons, 51(3), 245-255. DOI: 10.1016/j.bushor.2008.01.013.
Zobacz w Google Scholar

Jespersen, K., Bysted, R. (2016). Implementing new product development: A study of personal characteristics among managers. International Journal of Innovation Management, 20(3). DOI: 10.1142/S1363919616500432.
Zobacz w Google Scholar

Juran, J.M., Gryna, F.M. (1974). Jakość, projektowanie, analiza. Warszawa: WNT.
Zobacz w Google Scholar

Karaszewski, R. (2001). TQM teoria i praktyka, Toruń: TNOiK. ISBN 8372850313.
Zobacz w Google Scholar

Karaszewski, R., Skrzypczyńska, K. (2013). Zarządzanie jakością. Toruń: Wydawnictwo „Dom Organizatora”.
Zobacz w Google Scholar

Kister, A. (2005). Zarządzanie kosztami jakości. Sposób na poprawę efektywności. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 83-89355-70-1.
Zobacz w Google Scholar

Kokot-Stępień, P. (2004). Rachunek kosztów jakości instrumentem controllingu w zakresie zarządzania jakością. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 67, 83-92.
Zobacz w Google Scholar

Li, D.Y., Liu, J. (2014). Dynamic capabilities, environmental dynamism, and competitive advantage: Evidence from China. Journal of Business Research, 67(1), 2793-2799.
Zobacz w Google Scholar

Lisiecka, K. (1999). Koszty zapewnienia jakości a ekonomika jakości. Problemy teorii i dylematy praktyki. Problemy Jakości, 2.
Zobacz w Google Scholar

Lisiecka, K. (2000). Koszty jakości. W: J. Bagiński (red.), Menedżer jakości: jakość, środowisko, bezpieczeństwo. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. ISBN 8372074798.
Zobacz w Google Scholar

Lisiecka, K. (2002). Kreowanie jakości: Uwarunkowania – strategie – techniki. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 352, 281-282.
Zobacz w Google Scholar

Masser, W.J. (1957). The Quality Management and Quality Costs. Quality Control in India, 14, 5-8;
Zobacz w Google Scholar

Mia, L., Chenhall, R.H. (1994). The usefulness of management accounting systems, functional differentiation and managerial effectiveness. Accounting, Organizations and Society, 19(1), 1-13. DOI: 10.1016/0361-3682(94)90010-8.
Zobacz w Google Scholar

Mia, L., Patiar, A. (2001). The use of management accounting systems in hotels: An exploratory study. International Journal of Hospitality Management, 20(2), 111-128. DOI: 10.1016/S0278-4319(00)00033-5.
Zobacz w Google Scholar

Mumford, M.D., Gustafson, S.B. (1998). Creativity syndrome: Integration, application, and innovation. Psychological Bulletin, 103, 27-43. DOI: 10.1037/0033-2909.103.1.27.
Zobacz w Google Scholar

Nixon, F. (1974). Jakość i niezawodność a zarządzanie przedsiębiorstwem. Warszawa: PWE. Nowak, E. (1994). Decyzyjne rachunki kosztów. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
Zobacz w Google Scholar

Nowak, E. (2010). Rachunek kosztów przedsiębiorstwa. Wrocław: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo. ISBN 9788389179449.
Zobacz w Google Scholar

Nowak, E. (2015). Zarządzanie kosztami zorientowane na strategię przedsiębiorstwa. Studia Ekonomiczne, 229, 133-142.
Zobacz w Google Scholar

Nowak, E. (2017). Costs an Economic category exposed to risk. W: E. Nowak, M. Kowalewski (red.). Global Challenges of Management Control and Reporting. Wrocław: Publishing House of Wrocław University of Economics, 195-202. DOI: 10.15611/pn.2017.474.17.
Zobacz w Google Scholar

Nowak, E., Wierzbiński, M. (2010). Rachunek kosztów. Modele i zastosowania. Warszawa: Wydawnictwo PWE. ISBN 9788320818505.
Zobacz w Google Scholar

Obied-Allah, F.M. (2016). Quality Cost and Its Relationship to Revenue Sharing in Supply Chain. Accounting and Finance Research, 5, 173-189. DOI: 10.5430/afr.v5n3p173.
Zobacz w Google Scholar

Paulus, P.B, Dzindolet, M.T., Poletes, G., Camacho, L.M. (1993). Perception of performance in group brainstorming: The illusion of group productivity. Personality and Social Psychology Bulletin, 19, 78-89. DOI: 10.1177/0146167293191009.
Zobacz w Google Scholar

Petrus, B. (2019). Environmental dynamism: The implications for operational and dynamic capabilities effects. Management Sciences, 24(1), 28-36.
Zobacz w Google Scholar

Porter, L.J., Rayner, P. (1992). Quality Costing for Total Quality Management. International Journal of Production Economics, 27, 69-81. DOI: 10.1016/0925-5273(92)90127-S.
Zobacz w Google Scholar

Shah, K., Mandal, P. (1999). Issues related to implementing quality cost programs – a review. Total Quality Management, 10, 1093-1106. DOI: 10.1080/0954412997082.
Zobacz w Google Scholar

Skrzypek E. (1999). Efektywność działań w TQM. Koszty jakości. Problemy Jakości, 31, 7, 5-13.
Zobacz w Google Scholar

Skrzypek, E. (2000). Jakość i efektywność. Lublin: Wydawnictwo UMCS. ISBN 8322716265.
Zobacz w Google Scholar

Skrzypek, E. (2003). Koszty jakości jako narzędzie oceny efektywności organizacji. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H, Oeconomia, 37, 415-439.
Zobacz w Google Scholar

Strauß, E., Zecher, C. (2013). Management control systems: A review. Journal of Management Control, 23(4), 233-268. DOI: 10.1007/s00187-012-0158-7.
Zobacz w Google Scholar

Teece, D.J. (2007). Explicating dynamic capabilities: The nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance. Strategic Management Journal, 28(13), 1319-1350. DOI: doi.org/10.1002/smj.640.
Zobacz w Google Scholar

Zając, S. (2014). Koszty jakości jako determinanty rozwoju przedsiębiorstwa. Prace Naukowo-Dydaktyczne PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie, 67, 163-183.
Zobacz w Google Scholar

Zymonik, Z. (2000). Koszty jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. ISBN 8370857442.
Zobacz w Google Scholar

Zymonik, Z. (2003). Koszty jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wydanie drugie. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. ISBN 8370857442.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne