Wpływ pandemii koronawirusa na docelową stopę wypłaty dywidendy. Przykład Hydrotor SA
pdf (English)

Słowa kluczowe

model Lintnera
docelowa stopa wypłaty dywidendy
pandemia koronawirusa
Hydrotor SA

Jak cytować

KowerskiM., & SowaM. (2021). Wpływ pandemii koronawirusa na docelową stopę wypłaty dywidendy. Przykład Hydrotor SA . Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 51(3), 15-28. https://doi.org/10.25944/znmwse.2021.03.1528

Abstrakt

Zaproponowany przez Lintnera (1956) model częściowych dopasowań pozwala zidentyfikować długoterminową politykę dywidendową spółki poprzez określenie docelowej stopy wypłaty dywidendy i szybkości dopasowania się do niej wypłat. I chociaż w ciągu ponad 60 lat model przeszedł różne modyfikacje i zmieniały się metody jego estymacji, to jest on nadal dobrym narzędziem analizy decyzji dywidendowych podejmowanych przez spółki. Celem artykułu jest pokazanie przydatności modelu Lintnera do analizy zmian polityki dywidendowej spółki w okresie zawirowań związanych z pandemią koronawirusa. Do ilustracji wybrano spółkę Hydrotor SA, która najdłużej na GPW w Warszawie nieprzerwanie wypłaca dywidendę. Przeprowadzone obliczenia pokazały, że sytuacja, która nastąpiła w 2020 roku, spowodowała zrewidowanie długoterminowej strategii dywidendowej spółki, której konsekwencją było obniżenie docelowej stopy wypłaty dywidendy i większe uzależnienie wypłat od bieżącej sytuacji (bieżących zysków netto) – wzrost szybkości dopasowania.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2021.03.1528
pdf (English)

Bibliografia

Anderson, T. W., Hsiao, C. (1981). Estimation of dynamic models with error components. Journal of American Statistical Association, 76(375), 598–606. DOI: 10.2307/2287517.
Zobacz w Google Scholar

Andres, Ch., Doumet, M., Fernau, E., Theissen, E. (2015). The Lintner model revisited: Dividends versus total payouts. Journal of Banking & Finance, 55, 56–69. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.01.005.
Zobacz w Google Scholar

Angrist, J. D., Krueger, A. B. (2001). Instrumental variables and the search for identification: From supply and demand to natural experiments. Journal of Economic Perspectives, 15(4), 69–85.
Zobacz w Google Scholar

Arellano, M., Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968.
Zobacz w Google Scholar

Cottrell, A., Lucchetti, R. (2021). Gretl user’s guide [online, accessed: 2021-03-03]. Retrieved from: http://ricardo.ecn.wfu.edu/pub/gretl/gretl-guide.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Fama, E. F., French, K. R. (2002). Testing trade-off and pecking order predictions about dividends and debt. The Review of Financial Studies, 15(1), 1–33. DOI: 10.1093/rfs/15.1.1.
Zobacz w Google Scholar

Fama, E., Babiak, H. (1968). Dividend policy: An empirical analysis. Journal of the American Statistical Association, 63(324), 1132–1161.
Zobacz w Google Scholar

Fama, E. F., MacBeth, J. D. (1973). Risk, return and equilibrium: Empirical tests. Journal of Political Economy, 81(3), 607–636.
Zobacz w Google Scholar

Fernau, E., Hirsch, S. (2019). What drives dividend smoothing? A meta regression analysis of the Lintner model. International Review of Financial Analysis, 61, 255–273.
Zobacz w Google Scholar

Gostkowska-Drzewicka, M., Majerowska, E. (2016). The relevance of dividend smoothing in the construction companies listed on the Warsaw Stock Exchange. Nauki o Finansach / Financial Sciences, 2(27), 9–22. DOI: 10.15611/nof.2016.2.01.
Zobacz w Google Scholar

Greene, W. H. (2003). Econometric Analysis. 5th ed. Upper Saddle River. NJ: Pearson Eduction, Inc. ISBN: 0130661899.
Zobacz w Google Scholar

Hydrotor SA. (2020). [online, accessed: 2021-03-03]. Report on the activities of Hydrotor SA and Hydrotor Capital Group in the first half of 2020. Retrieved from: http://www.hydrotor.pl/relacje-inwestorskie/#1460668645137-c1c56e1b-306a.
Zobacz w Google Scholar

Koop, G. (2014). Wprowadzenie do ekonometrii. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business. ISBN 9788326431913.
Zobacz w Google Scholar

Kowerski, M. (2011). Ekonomiczne uwarunkowania decyzji o wypłatach dywidend przez spółki publiczne. Wydawnictwo Konsorcjum Akademickie: WSE w Krakowie, WSIZ w Rzeszowie, WSZiA w Zamościu. ISBN 9788362259281.
Zobacz w Google Scholar

Kowerski, M. (2013). Model częściowych dopasowań dywidend Lintnera dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 47(3), 337–346. DOI: 10.17951/h.2013.47.3.337.
Zobacz w Google Scholar

Kowerski, M., Wypych, M. (2016). Ownership structure and dividend strategy of public companies. Evidence from Poland. Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, 14(4), 179–192.
Zobacz w Google Scholar

Kufel, T. (2018). Ekonometria, Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN: 9788301165130.
Zobacz w Google Scholar

Lintner, J. (1956). Distribution of incomes of corporation among dividends, retained earnings and taxes. American Economic Review, 46(2), 97–113.
Zobacz w Google Scholar

Maddala, G. S. (2020). Ekonometria. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301156947.
Zobacz w Google Scholar

Nowak, S., Mosionek-Schweda, M., Mrzygłód, U., Kwiatkowski, J. (2017). Greedy state? The effect of the government shareholder on the dividend payout ratio and smoothing levels. International Journal of Contemporary Management, 16(4), 119–143. DOI: 10.4467/24498939IJCM.17.041.8264.
Zobacz w Google Scholar

Paliwoda, G. (1997). Przegląd matematycznych modeli ustalania poziomu wypłat dywidendy. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, 480, 75–83.
Zobacz w Google Scholar

Pesaran, M. H., Taylor, L. (1999). Diagnostics for IV regressions. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(2), 255–281.
Zobacz w Google Scholar

Renneboog, L., Szilagyi, P. G. (2020). How relevant is dividend policy under low shareholder protection. Journal of International Financial Markets Institutions and Money, 64, 1–18. DOI: 10.1016/j.intfin.2015.01.006.
Zobacz w Google Scholar

Sharpe, W. F. (1963). A simplified model of portfolio analysis. Management Science, 9/2, 277–293.
Zobacz w Google Scholar

Skinner, D. J. (2008). The evolving relation between earnings, dividends, and stock repurchases. Journal of Financial Economics, 87(3), 582–609.
Zobacz w Google Scholar

Stock, J., Yogo, M. (2005). Testing for weak instruments in linear IV regression. In: D. W. K. Andrews (ed.). Identification and inference for econometric models (pp. 80–108). New York: Cambridge University Press. ISBN: 9780521844413.
Zobacz w Google Scholar

Wójcikowska, U., Wójcikowski, R. (2008). Polityka dywidendy a struktura akcjonariatu: studium przypadku z użyciem modelu Lintnera. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 10, 320–326.
Zobacz w Google Scholar

Wright, P. G. (1928). Appendix B: Effects of a duty on price and output with special reference to butter and flaxseed. In: P. G. Wright (ed.). The tariff on animal and vegetable oils (pp. 286–319). New York: MacMillan.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne