Przywództwo w firmie rodzinnej
pdf

Słowa kluczowe

przywództwo
firma rodzinna
sukcesja
COVID-19

Jak cytować

KondzielnikO. (2021). Przywództwo w firmie rodzinnej. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 51(3), 141-153. https://doi.org/10.25944/znmwse.2021.03.141153

Abstrakt

Celem artykułu jest przestawienie przywództwa w firmie z sektora MŚP ukazanego przez pryzmat sukcesji w firmie rodzinnej. Artykuł nawiązuje do książki pod redakcją Moniki Kosetery zatytułowana „Szef polski” i jest omówieniem kolejnego przypadku przywództwa. Artykuł składa się z pięciu części. Pierwsza zawiera przegląd literatury z zakresu przywództwa z naciskiem na rozróżnienie pojęć i ról zarządzającego i przywódcy. W drugiej części opisano metodologię, według której przeprowadzono badanie. Kolejna część – empiryczna, obejmuje opis zjawiska przywództwa w badanej firmie rodzinnej w kontekście trzech ról jakie pełni w zarządzanej organizacji, a mianowicie w roli: ogólnospołecznej, profesjonalnej i organizacyjnej. Czwarta część artykułu oparta o wywiad i analizę dokumentacji została całkowicie poświęcona roli przywódcy w badanej organizacji z uwzględnieniem nowych szans i zagrożeń powstałych w wyniku pandemii spowodowanej wirusem COVID-19. Ostatnią część stanowi podsumowanie rozważań i dyskusja.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2021.03.141153
pdf

Bibliografia

Babbie E. (2008). Podstawy badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301151553.
Zobacz w Google Scholar

Burns, J. M. (2003). Transforming leadership: a new pursuit of happiness. New York: Grove Press. ISBN 9781555846169.
Zobacz w Google Scholar

Dionne, S., Yammarino, F., Atwater, L., Spangler, W. (2004). Transformational leadership and team performance. Journal of Organizational Change Management, 17, 177–193. DOI: 10.1108/09534810410530601.
Zobacz w Google Scholar

Fiedler, F. E. (1968). Leadership experience and leadership performance – another hypothesis shot to hell [online, dostęp: 2021-08-12]. Retrieved from: https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/AD0684092.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Freeman, R. E. (1984). Strategic Management: A stakeholder Approach. Boston, MA: Pitman.
Zobacz w Google Scholar

Habuda, L. (2012). W kwestii niedemokratycznej natury politycznego przywództwa. Wrocławskie Studia Politologiczne, 13, 5–22.
Zobacz w Google Scholar

Harvard Business Review Polska. (2018). Tytuł [online, dostęp: 2018-10-05]. Dostępny w Internecie: https://www.manageordie.org/post/2018/09/05/zarz%C4%85dzanie-to-nie-przyw%C3%B3dztwo oraz https://www.hbrp.pl/b/zarzadzanie-to-nie-przywodztwo/iKjmTlNX?NO_COOKIES=1.
Zobacz w Google Scholar

Karczewicz, E., Sikora, A. (2020). Absencja chorobowa w 2019 roku [online, dostęp: 2021-08-12]. Warszawa. Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych. Dostępny w Internecie: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/statystyka/opracowania-tematyczne/absencja-chorobowa.
Zobacz w Google Scholar

Kostera, M. (1996). Postmodernizm w zarządzaniu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN
Zobacz w Google Scholar


Zobacz w Google Scholar

Kostera, M. (red.). (2012). Szef polski. Studia przypadku o roli kierownika w organizacjach. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno Sp. z o.o. ISBN 9788363354015.
Zobacz w Google Scholar

Kotter, J. P. (2007) Przewodzenie procesowi zmian: przyczyny niepowodzeń. Harvard Business School Press ISBN 9878324609116
Zobacz w Google Scholar

Koźmiński, A. K. (2013). Ograniczone przywództwo. Warszawa: Poltext Sp. z o.o. ISBN 9788375613728.
Zobacz w Google Scholar

Lansberg I. (1983). Managing human resources in family firms: the problem of institutional overlap. Organizational Dynamics, 12(1), 39-46. DOI: 10.1016/0090-2616(83)90025-6.
Zobacz w Google Scholar

Mrówka, R. (2010). Przywództwo w organizacjach: Analiza najlepszych praktyk. Warszawa: Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. ISBN: 9788326420009.
Zobacz w Google Scholar

Postuła, A. (2010). Informatycy i organizacje. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
Zobacz w Google Scholar

Smith, D. E. (1968) K is Mentally Ill’ the Anatomy of a Factual Account. Sociology, 12(1), 23-53. DOI:10.1177/003803857801200103
Zobacz w Google Scholar

KPMG. (2016). Raport Polskiego Związku Pracodawców Budownictw pt.: Stan otoczenia biznasowego sektora budowlanego w Polsce [online, dostęp: 2021-06-01]. Dostępny w Internecie: http://pzpb.com.pl/wp-content/uploads/2016/08/PZPB-KPMG-Stan-otoczenia-biznesowego-sektora-budowlanego-w-Polsce.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne