Inwestycje na rynku kryptowalut czy giełdzie towarowej. Co jest bardziej efektywne?
pdf (English)

Słowa kluczowe

kryptowaluty
inwestycje
giełdy towarowe
efektywność inwestycji

Jak cytować

KozakS., & GajdekS. (2021). Inwestycje na rynku kryptowalut czy giełdzie towarowej. Co jest bardziej efektywne?. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 51(3), 61-71. https://doi.org/10.25944/znmwse.2021.03.6171

Abstrakt

Kryptowaluty stały się istotnym elementem globalnego systemu finansowego, a w ostatnich latach także częstym narzędziem inwestycyjnym. Celem opracowania jest sprawdzenie czy inwestycje w kryptowaluty są bardziej efektywne niż w towary na giełdach towarowych. Badanie przeprowadzono, bazując na dziennych notowaniach analizowanych instrumentów w latach 2011–2020. Poziom efektywności inwestycji oszacowano wskaźnikami Sharpe’a i Sortino. Wyniki badań pozwoliły na stwierdzenie, że średnio w całym badanym okresie, inwestycje w kryptowaluty były obarczone najwyższym ryzykiem, ale jednocześnie uzyskiwały najwyższe dzienne stopy zwrotu. Dzięki temu były one znacznie bardziej efektywnymi narzędziami inwestycyjnymi niż złoto, srebro i WTI. Przewaga kryptowalut mogła wynikać z długotrwałego utrzymywania się ultraniskich stóp procentowych i obniżenia atrakcyjności inwestycji w dłużne papiery wartościowe. Bitcoin i etherum, posiadające największe udziały w kapitalizacji rynku kryptowalut, okazały się najbardziej efektywnymi narzędziami inwestycyjnymi.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2021.03.6171
pdf (English)

Bibliografia

Aslanidis, N., Bariviera, A. F., Martínez-Ibáñez, O. (2019). An analysis of cryptocurrencies conditional cross correlations. Finance Research Letters, 31, 130–137. DOI: 10.1016/j.frl.2019.04.019.
Zobacz w Google Scholar

Baur, D. G., Lee, A. D., Hong, K. (2018). Bitcoin: medium of exchange or speculative assets? Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 54, 177–189. DOI: 10.1016/j.intfin.2017.12.004.
Zobacz w Google Scholar

Damianov, D. S., Elsayed, A. H. (2020). Does Bitcoin add value to global industry portfolios? Economics Letters, 19(C). DOI: 10.1016/j.econlet.2019.108935.
Zobacz w Google Scholar

García-Jorcanoa, L., Benito, S. (2020). Studying the properties of the Bitcoin as a diversifying and hedging asset through a copula analysis: Constant and time-varying. Research in International Business and Finance, 54(C). DOI: 10.1016/j.ribaf.2020.101300.
Zobacz w Google Scholar

Gronwald, M. (2019). Is Bitcoin a commodity? On price jumps, demand shocks, and certainty of supply. Journal of International Money and Finance, 97, 86–92. DOI:10.1016/j.jimonfin.2019.06.006.
Zobacz w Google Scholar

Hong, K. (2017). Bitcoin as an alternative investment vehicle. Information Technology and Management, 18, 265–275. DOI: 10.1007/s10799-016-0264-6.
Zobacz w Google Scholar

Hung, P. K., Ly, S., Lu, R., Hoang, T. H. V., Wong, W. K. (2021). Is Bitcoin a better portfolio diversifier than gold? A copula and sectoral analysis for China. International Review of Financial Analysis, 74. DOI: 10.1016/j.irfa.2021.101674.
Zobacz w Google Scholar

Kang, S. H., Yoon, S. M., Bekiros, S., Uddin, G. S. (2020). Bitcoin as hedge or safe haven: Evidence from stock, currency, bond and derivatives markets. Computational Economics, 56, 529–545. DOI:10.1007/s10614-019-09935-6.
Zobacz w Google Scholar

Liu, W. (2019). Portfolio diversification across cryptocurrencies. Finance Research Letters, 29, 200–205. DOI: 10.1016/j.frl.2018.07.010.
Zobacz w Google Scholar

Majdoub, J., Sassi, S. B., Bejaoui, A. (2021). Can fiat currencies really hedge Bitcoin? Evidence from dynamic short-term perspective. Decisions in Economics and Finance. DOI: 10.1007/s10203-020-00314-7.
Zobacz w Google Scholar

Michalczyk, W. (2018). Główne zależności pomiędzy poziomem dochodu, ryzyka i rozpowszechnienia najważniejszych kryptowalut. Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 372, 71–83.
Zobacz w Google Scholar

Okorie, D. I. (2020). Did China’s ICO ban alter the Bitcoin market? International Review of Economics & Finance, 69, 977 993. DOI: 10.1016/j.iref.2020.05.016.
Zobacz w Google Scholar

Qarni, M. O., Gulzar, S. (2021). Portfolio diversification benefits of alternative currency investment in Bitcoin and foreign exchange markets. Financial Innovation, 7. DOI: 10.1186/s40854-021-00233-5.
Zobacz w Google Scholar

Rehman, M. U. (2020). Do Bitcoin and precious metals do any good together? An extreme dependence and risk spillover analysis. Resources Policy, 68, 1–16. DOI: 10.1016/j.resourpol.2020.101737.
Zobacz w Google Scholar

Reuters.com. (2021). Global Market Data [online, accessed: 2021-06-02]. Retrieved from: https://www.reuters.com/markets/global-market-data.
Zobacz w Google Scholar

Sortino, F., Price, L. (1994). Performance measurement in a downside risk framework. Journal of Investing, 30, 1519–1533.
Zobacz w Google Scholar

Stensås, A., Nygaard, M. F., Kyaw, K., Treepongkaruna, S. (2019). Can Bitcoin be a diversifier, hedge or safe haven tool? Cogent Economics & Finance, 7(1), 1–21. DOI: 10.1080/23322 039.2019.1593072.
Zobacz w Google Scholar

UKNF. (2021). Ostrzeżenie Urzędu KNF o ryzykach związanych z nabywaniem oraz z obrotem kryptoaktywami [online, accessed: 2021-06-25]. Retrieved from: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Ostrzezenie_UKNF_o_ryzykach_zwiazanych_z_nabywaniem_oraz_z_obrotem_kryptoaktywami_72241.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Wang, P., Zhang, W., Li, X., Shen, D. (2019). Is cryptocurrency a hedge or a safe haven for international indices? A comprehensive and dynamic perspective. Finance Research Letters, 31(C), 1–18. DOI: 10.1016/j.frl.2019.04.031.
Zobacz w Google Scholar

Wyderka, D., Saganowski, T. (2018). Efektywność inwestycji na rynku kryptowalut i inwestycji na rynku giełdowym – ujęcie porównawcze. Finanse i Prawo Finansowe, 3(19), 67–77. DOI: 10.18778/2391-6478.3.19.06.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne