Pandemia COVID-19 a sytuacja makroekonomiczna Polski
pdf (English)

Słowa kluczowe

pandemia COVID-19
sytuacja makroekonomiczna
gospodarka Polski

Jak cytować

Pukin-SowulP., & OstrowskaA. (2021). Pandemia COVID-19 a sytuacja makroekonomiczna Polski. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 51(3), 47-59. https://doi.org/10.25944/znmwse.2021.03.4759

Abstrakt

CCelem badawczym była ocena wpływu pandemii COVID-19 na sytuację makroekonomiczną w Polsce. W badaniach wykorzystano krytyczną analizę literatury naukowej oraz analizę danych statystycznych. W pierwszej części artykułu opisano kanały, którymi pandemia COVID-19 wpływa na gospodarkę. Druga część zawiera analizę zmian nastrojów przedsiębiorców i konsumentów z wykorzystaniem miesięcznych wahań wskaźników mierzących sytuację gospodarczą i zaufanie konsumentów, a następnie ocena sytuacji makroekonomicznej Polski w kontekście rozwijającej się pandemii COVID-19. Ocena ta została oparta na analizie danych kwartalnych dotyczących zmian PKB i jego składowych, sytuacji na rynku pracy oraz zmian wskaźników cen od I kwartału 2018 r. do II kwartału 2021 r. Wyniki badań pokazały, że pandemia COVID-19 oraz ograniczenia nałożone przez rząd spowodowały negatywne konsekwencje w polskiej gospodarce. Świadczą o tym gorsze nastroje wśród przedsiębiorców i konsumentów. W analizowanym okresie zaobserwowano również pogorszenie sytuacji makroekonomicznej Polski poprzez obniżenie tempa wzrostu gospodarczego, wyższej stopy bezrobocia i przyspieszenie procesów inflacyjnych.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2021.03.4759
pdf (English)

Bibliografia

Akbulaev, N., Mammadov, I., Aliyev, V. (2020). Economic Impact of COVID-19. Sylwan, 164(5), 113-126. DOI: 10.2139/ssrn.3649813.
Zobacz w Google Scholar

Aragie, E., Taffesse, A. S., Thurlow, J. (2020). Assessing the Short-term Impacts of COVID-19 on Ethiopia’s Economy. External and domestic shocks and pace of recovery. ESSP Working Paper 153, 1-24. DOI: 10.2499/p15738coll2.134181.
Zobacz w Google Scholar

Bank Pekao. (2020). Raport Gospodarka w czasach pandemii Spojrzenie sektorowe na bazie pierwszych doświadczeń globalnych [online, dostęp: 2021-01-18]. Retrived from: https://www.pekao.com.pl/o-banku/aktualnosci/084c4abc-018b-4af4-bb32-ee1c44236326/raport-banku-pekao-gospodarka-w-czasach-pandemii-spojrzenie-sektorowe-na-bazie-pierwszych-doswiadczen-globalnych.html.
Zobacz w Google Scholar

Czech, K., Karpio, A., Wielechowski, M., Woźniakowski, T., Żebrowska-Suchodolska, D. (2020). Polish economy in the initial period of the COVID-19 pandemic. Warsaw: SGGW Publishing House. ISBN: 978-83-7583-982-1.
Zobacz w Google Scholar

Dai, R., Deng, H., Hu, J., Jin, Q., Li, H., Wang, R., Xu, L., Zhang, X. (2020). The Impact of COVID-19 on Small and Medium-sized Enterprises (SMEs): Evidence from Two-wave Phone Surveys in China [online, accessed: 2021-01-18]. Working Paper of Center for Global Development, 549, 1-27. Retrived from: https://www.cgdev.org/sites/default/files/impact-covid-19-small-and-medium-sized-enterprises-evidence-china.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Decerf B., Mahler, D. G., Ferreira, F. H. G., Sterck, O. (2020). Lives and Livelihoods: Estimates of the GlobalMortality and Poverty Effects of the Covid-19 Pandemic [online, accessed: 2021-01-18]. Policy Research Working Paper of World Bank Group, 8277. Retrived from: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33938.
Zobacz w Google Scholar

Dobska, M. (2020). Epidemiolodzy wyrocznią gospodarki [online, accessed: 2021-01-18]. Przegląd ekonomiczny, 20, 13-16. Retrived from: https://www.pte.poznan.pl/images/pte/PE_20_DRUK_02.pdf.
Zobacz w Google Scholar

European Commission. (2020). European Economic Forecast [online, accessed: 2021-01-18]. Institutional Paper, 136, 1-224. Retrived from: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/autumn_20_forecast.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Fitriasari, F. (2020). How do Small and Medium Enterprise (SME) survive the COVID-19 outbreak? Jurnal Inovasi Ekonomi, 5(2), 53-62. DOI: 10.22219/jiko.v5i3.11838.
Zobacz w Google Scholar

Gov.pl. (2020). Tarcza antykryzysowa [online, accessed: 2021-01-18]. Retrieved from: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa.
Zobacz w Google Scholar

Huang, C., Wang, Y., Li, X., Ren, L., Zhao, J., Hu, Y., Zhang, L., et. all (2020). Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet, 395, 497-506. DOI: /10.1016/S0140-6736(20)30183-5.
Zobacz w Google Scholar

Lis, S. (2011). Współczesna makroekonomia. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków. ISBN 9788372525581.
Zobacz w Google Scholar

Maliszewska, M., Mattoo, A., Van der Mensbrugghe, D. (2020). The Potential Impact of COVID-19 on GDP and Trade [online, accessed: 2021-01-18]. Policy Research Workign Paper of World Bank Group, 9211, 1-26. Retrived from: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33605/The-Potential-Impact-of-COVID-19-on-GDP-and-Trade-A-Preliminary-Assessment.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Zobacz w Google Scholar

Muyeed, A., Islam, M. R. (2020). Impacts of COVID-19 pandemic on global economy: a meta-analysis approach. International Journal of Technical Research & Science, 05(05), 8-19. DOI: 10.30780/IJTRS.V05.I05.002.
Zobacz w Google Scholar

NBP. (2020). Prognozy makroekonomiczne profesjonalnych prognostów [online, accessed: 2021-01-18]. Warszawa. Retrived from: https://www.nbp.pl/statystyka/amakro/am2020q4.pdf.
Zobacz w Google Scholar

NBP. (2019). Prognozy makroekonomiczne profesjonalnych prognostyków [online, accessed: 2021-01-18]. Warszawa. Retrived from: https://www.nbp.pl/statystyka/amakro/am2019q4.pdf.
Zobacz w Google Scholar

OECD. (2020). Raport Coronavirus: The world economy at risk [online, accessed: 2021-01-18]. Retrived from: https://www.oecd.org/berlin/publikationen/Interim-Economic-Assessment-2-March-2020.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Pawlik, L., Śpiołek, E., Fichna, J., Tarasiuk, A. (2020). Charakterystyka wirusa SARS-CoV-2 i potencjalne farmakologiczne sposoby leczenia. Postępy Biochemii, 66(2), 83-90. DOI: 10.18388/pb.2020_321.
Zobacz w Google Scholar

Polski Instytut Ekonomiczny. (2020). Pandenomics. Zestaw narzędzi fiskalnych i monetarnych w dobie kryzysów [online, accessed: 2021-01-18]. Warszawa. Retrived from: https://pie.net.pl/pandenomics-zestaw-narzedzi-fiskalnych-i-monetarnych-w-czasach-kryzysow/.
Zobacz w Google Scholar

Rada Europejska. (2020). Nowelizacja unijnego budżetu 2020 [online, accessed: 2021-01-18]. Retrieved from: https://www.consilium.europa.eu/pl/infographics/2020-eu-budget-amendment/.
Zobacz w Google Scholar

Stojczew, K. (2021). Ocena wpływu pandemii koronawirusa na branżę turystyczną w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 65(1), 157-172.
Zobacz w Google Scholar

Szczepaniak, I., Ambroziak, Ł. Drożdż, J. (2020). Impact of the COVID-19 pandemic on food processing and Polish agri-food exports. Ubezpieczenia w Rolnictwie – Materiały i Studia, 1(73), 141–16. DOI: 10.48058/urms/73.2020.3.
Zobacz w Google Scholar

Szczepański, M. (2020). Epidemia koronawirusa jako wydarzenie typu ,,czarny łabędź" [online, accessed: 2021-01-18]. Przegląd ekonomiczny, 20, 8-13. Retrived from: https://www.pte.poznan.pl/images/pte/PE_20_DRUK_02.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Warsame, A. A. (2020). The Impacts of COVID 19 on Small and Medium Enterprises. European Journal of Business and Management, 12(25), 96-106, DOI: 10.7176/EJBM/12-25-11.
Zobacz w Google Scholar

Welz, A., Breś-Targowska, A. (2020). Koronawirus - aktualny problem medyczny i społeczny. Farmacja Polska, 5, 259-268. DOI: 10.32383/farmpol/124913.
Zobacz w Google Scholar

PWC. (2020). Raport Polski mikro, mały i średni biznes w obliczu pandemii COVID-19. Przychody, płynność i reakcja na wstrząs [online, accessed: 2021-01-18]. Retrived from: https://www.pwc.pl/pl/pdf/polski-mikro-maly-sredni-biznes-w-obliczu-pandemii.pdf.
Zobacz w Google Scholar

WHO. (2020). Coronavirus disease 2019 (COVID-19) situation report [online, accessed: 2021-01-18]. Retrived from: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports.
Zobacz w Google Scholar

Włodarczyk, B., Heller, J., Ostrowska, A. (2018). Financial aspects of macroeconomic stability. The case of Poland. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska Lublin-Polonia. Sectio h., 52(6), 129-140. DOI: 10.17951/h.2018.52.6.129-140.
Zobacz w Google Scholar

Włodarczyk, B., Ostrowska, A. (2020), Macroeconomic Stability of The European Union Member States in The Light of The Macroeconomic Imbalance Procedure. Proceedings of the 36th International Business Information Management Association, Granada: IBIMA. ISBN: 978-0-9998551-5-7, 4-5.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne