Zachęty podatkowe przedsiębiorców – wyniki badań w wybranych województwach w Polsce
pdf (English)

Słowa kluczowe

podatnik
motywacja podatkowa
zachowania przedsiębiorców

Jak cytować

FlorekD., & SapkowskiP. (2021). Zachęty podatkowe przedsiębiorców – wyniki badań w wybranych województwach w Polsce. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 52(4), 3951. https://doi.org/10.25944/znmwse.2021.04.3951

Abstrakt

Na motywację podatkową osób prowadzących własną działalność gospodarczą wpływa wiele czynników, między innymi religia, położenie geograficzne czy stabilność systemu podatkowego. Ustalenie i wskazanie, co wpływa na chęć płacenia podatków lub jej brak, jest istotnym elementem budowania świadomości podatkowej oraz tworzenia ram opodatkowania dopasowanych do odbiorcy, czyli podatnika. Celem artykułu jest przedstawienie różnic pomiędzy podejściem do opodatkowania przedsiębiorców z pięciu różnych województw w Polsce na podstawie otrzymanych wyników badania empirycznego. Badanie zostało przeprowadzone na próbie 250 osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Ankietowanymi byli przedsiębiorcy z województw: podlaskiego, pomorskiego, pod- karpackiego, wielkopolskiego oraz śląskiego. Wyniki badania przeanalizowane za pomocą statystyk opisowych wskazują na występowanie różnic w nastawieniu do płacenia podatków w zależności od regionu prowadzenia działalności. Widoczne są one w szczególności w sposobie zarządzania dokumentacją podatkową oraz w motywacji do płacenia podatków.
https://doi.org/10.25944/znmwse.2021.04.3951
pdf (English)

Bibliografia

Alkhatib, A.A., Abdul-Jabbar, H., Abuamria, F., Rahhal, A. (2019). The effects of social influence factors on income tax evasion among the Palestinian SMEs. International Journal of Advanced Science and Technology, 28(17), 144–152. DOI: 10.6007/IJARAFMS/v8-i4/5471.
Zobacz w Google Scholar

Alm, J., Torgler, B. (2006). Culture differences and tax morale in the United States and in Europe. Journal of Economic Psychology, 27(2), 224–246. DOI: 10.1016/j.joep.2005.09.002.
Zobacz w Google Scholar

Bejaković, P., Bezeredi, S. (2019). Determinants of tax morale in Croatia: An ordered logit model. Business Systems Research, 10(2), 37–48. DOI: 10.2478/bsrj-2019-016.
Zobacz w Google Scholar

Biznes.gov.pl. (2020). Jak wybrać optymalną formę opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej. [online, accessed: 2021-10-28]. Retrieved from: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-pit/jak-wybrac-optymalna-forme-opodatkowania-przychodow-z-dzialalnosci-gospodarczej#6.
Zobacz w Google Scholar

Calhoun, A. (2021). Tax law, religion, and justice: An exploration of theological reflections on taxation. London: Routledge. DOI: 10.4324/9781003039556. E-ISBN 9781003039556.
Zobacz w Google Scholar

Carsamer, E., Abbam, A. (2020). Religion and tax compliance among SMEs in Ghana. Journal of Financial Crime. DOI: 10.1108/JFC-01-2020-0007.
Zobacz w Google Scholar

Chan, H.F., Supriyadi, M.W., Torgler, B. (2018). Trust and tax morale. In: E.M. Uslaner (ed.). The Oxford handbook of social and political trust, New York: Oxford University Press, 1–71. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780190274801.013.23.
Zobacz w Google Scholar

Cyan, M.R., Koumpias, A.M., Martinez-Vazquez, J. (2016). The determinants of tax morale in Pakistan. Journal of Asian Economics, 47, 23–34. DOI: 10.1016/j.asieco.2016.09.002.
Zobacz w Google Scholar

D’Attoma, J. (2018). What explains the North-South divide in Italian tax compliance? An experimental analysis. Acta Politica. DOI: 10.1057/s41269-018-0077-1.
Zobacz w Google Scholar

Doerrenberg, P., Peichl, A. (2010). Progressive taxation and tax morale. Public Choice, 155. DOI: 10.1007/s11127-011-9848-1.
Zobacz w Google Scholar

Feld L.P., Frey, B.S. (2002). Trust breeds trust: How taxpayers are treated. Economics of Governance, 3, 87–99. DOI: 10.1007/s101010100032.
Zobacz w Google Scholar

Feld, L.P., Torgler, B. (2007). Tax morale after the reunification of Germany: Results from a quasinatural experiment.CESifo Working Paper, 1921, CESifo Group, Munich.
Zobacz w Google Scholar

Feld, L.P., Torgler, B., Dong, B. (2008). Coming closer? Tax morale, deterrence and social learning after German unification. CREMA Working Paper 09.
Zobacz w Google Scholar

Filippin, A., Fiorio, C.V., Viviano, E. (2013). The effect of tax enforcement on tax morale. European Journal of Political Economy, 32, 320–331. DOI: 10.1016/j.ejpoleco.2013.09.005.
Zobacz w Google Scholar

Fotiadis, K., Chatzoglou, P. (2021). The tax morale of exhausted taxpayers: The case of Greece. Constitutional Political Economy. DOI: 10.1007/s10602-021-09349-3.
Zobacz w Google Scholar

Frey, B.S., Torgler, B. (2007). Tax morale and conditional cooperation. Journal of Comparative Economics, 35(1), 136–159.
Zobacz w Google Scholar

Gerger G.C., Gercek A., Taskin C., Bakar F., Guzel S. (2014). Determining the factors that affect taxpayers’ perspective on tax administration: Research in Turkey. International Journal of Economics and Finance Studies, 6(1), 18–28. DOI: 10.3929/ethz-a-00437-4800.
Zobacz w Google Scholar

Gomułowicz, A., Mączyński, D. (2012). Podatki i prawo podatkowe. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer. ISBN 978-83-8092-900-5.
Zobacz w Google Scholar

Horodnic, I.A. (2018). Tax morale and institutional theory: A systematic review. International Journal of Sociology and Social Policy, 38(9–10), 868–886. DOI: 10.1108/IJSSP-03-2018-0039.
Zobacz w Google Scholar

Ishak, A.I., Ali, M.M. (2020). Factors influencing intention to participate in tax evasion: Individual perspectives.
Zobacz w Google Scholar

Universal Journal of Accounting and Finance, 8(4), 103–114. DOI: 10.13189/ujaf.2020.080403.
Zobacz w Google Scholar

Kassa, E.T. (2021). Factors influencing taxpayers to engage in tax evasion: Evidence from Woldia City administration micro, small, and large enterprise taxpayers. Journal of Innovation and Entrepreneurship, 10(1), 1–16. DOI: 10.1186/s13731-020-00142-4.
Zobacz w Google Scholar

Khalil, S., Sidani, Y. (2020). The influence of religiosity on tax evasion attitudes in Lebanon. Journal of International
Zobacz w Google Scholar

Accounting, Auditing and Taxation, 40, 100335. DOI: 10.1016/j.intaccaudtax.2020.100335.
Zobacz w Google Scholar

Kurt, D., Kurt, A.C. (2021). Religion and informational influence: Evidence from individual tax behavior in the US. Journal of Consumer Affairs, 55(3), 821–846. DOI: 10.1111/joca.12377.
Zobacz w Google Scholar

Kushwah, S.V., Nathani, N., Vigg, M. (2021). Impact of tax knowledge, tax penalties, and E-filing on tax compliance in India. Indian Journal of Finance, 15(5–7). DOI: 10.4236/ib.2016.81001.
Zobacz w Google Scholar

Leonardo, G., Martinez-Vazquez, J. (2016). Politicians, bureaucrats, and tax morale: What shapes tax compliance attitudes?. International Studies Program Working Paper, 16-08. Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University, Atlanta, GA.
Zobacz w Google Scholar

Maria-Dolores, R., Alarcón, C., Garre, M.E. (2010). Tax morale in Spain: A study into some of its principal determinants. Journal of Economic Issues, 44(4), 855–876. DOI: 10.2307/25800724.
Zobacz w Google Scholar

McGee, R.W., Benk, S. (2019). Christian attitudes toward ethics of tax evasion: A case study. Journal of Financial Crime, 26(1), 74–94. DOI: 10.1108/JFC-11-2017-0104.
Zobacz w Google Scholar

Nerre B. (2008). Tax culture: A basic concept for tax politics. Economic Analysis and Policy, 38(1), 153–167, DOI: 0.1016/S0313-5926(08)50011-7.
Zobacz w Google Scholar

Newman, W., Nokhu, M. (2018). Evaluating the impact of tax knowledge on tax compliance among small medium enterprises in a developing country. Academy of Accounting and Financial Studies Journal, 22(6), 1–14. DOI: 10.4337/9781781007990.
Zobacz w Google Scholar

Niesiobędzka, M. (2009). Relacje podatnik – państwo jako predyktory moralności podatkowej. Psychologia Społeczna, 3(11), 123–132. DOI: 10.7366/1896180020174205.
Zobacz w Google Scholar

Nurkholis, N., Dularif, M., Rustiarini, N.E.W. (2020). Tax evasion and service-trust paradigm: A meta-analysis. Cogent Business and Management. DOI: 10.1080/23311975.2020.1827699.
Zobacz w Google Scholar

Olaniyi, T.A., Akinola, B. (2020). National culture and tax performance in Africa. Economic Horizons, 22(1), 3–15. DOI: 10.5937/ekonhor2001001O.
Zobacz w Google Scholar

Pasternak-Malicka, M. (2013). Mentalność i moralność podatkowa a reakcje gospodarstw domowych na obowiązek podatkowy. Modern Management Review, 18(20/1), 87–98. DOI: 10.7862/rz.2013.mmr.8.
Zobacz w Google Scholar

Podatki.gov.pl. (2020). Dochody budżetu państwa [online, accessed: 2021-10-03]. Retrieved from: https://www.podatki.gov.pl/z-twoich-podatkow/dochody-i-wydatki-z-twoich-podatkow/.
Zobacz w Google Scholar

Pui Yee, C., Moorthy, K., Choo Keng Soon, W. (2017). Taxpayers’ perceptions on tax evasion behaviour: An empirical study in Malaysia. International Journal of Law and Management, 59(3), 413–429. DOI: 10.1108/IJLMA-02-2016-0022.
Zobacz w Google Scholar

Rahmawati, Y., Dwijayanto, A. (2021). The effect of moral tax and tax compliance on decision making through gender perspective: A case study of religious communities in Magetan District, East Java, Indonesia. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 10(6), 237–237. DOI: 10.36941/ajis-2021-0168.
Zobacz w Google Scholar

Russo, F.F. (2013). Tax morale and tax evasion reports. Economics Letters, 121(1), 110–114. DOI: 10.1016/j.econlet.2013.07.004.
Zobacz w Google Scholar

Silveus, N., Stoddard, C. (2020). Identifying the causal effect of income on religiosity using the Earned Income Tax Credit. Journal of Economic Behavior & Organization, 178, 903–924. DOI: 10.1016/j.jebo.2020.08.022.
Zobacz w Google Scholar

Torgler, B. (2003). Tax morale and institutions. Working Paper, 2003-09. Center for Research in Economics, Management and the Arts, Basel. DOI: 10.2139/ssrn.663686.
Zobacz w Google Scholar

Torgler, B. (2005). A knight without a sword? The effects of audit courts on tax morale. Journal of Institutional and Theoretical Economics, 161(4), 735–760. DOI: 10.1628/093245605775075988.
Zobacz w Google Scholar

Torgler, B. (2012). Tax morale, Eastern Europe and European enlargement. Communist and Post-Communist Studies, 45(1–2), 11–25. DOI: 10.1596/1813-9450-5911.
Zobacz w Google Scholar

Torgler, B., Martinez-Vazquez, J. (2009). The evolution of tax morale in modern Spain. Journal of Economic Issues, XLIII(1), 1–28. DOI: 10.2753/JEI0021-3624430101.
Zobacz w Google Scholar

Torgler, B., Murphy, K. (2004). Tax morale in Australia: What shapes it and has it changed over time?. Journal of Australian Taxation, 7, 298–335.
Zobacz w Google Scholar

Timothy, J., Abbas, Y. (2021). Tax morale, perception of justice, trust in public authorities, tax knowledge, and tax compliance: A study of Indonesian SMEs. Journal of Tax Research, 19(1), 168–184.
Zobacz w Google Scholar

Wang, J., Lu, J. (2021). Religion and corporate tax compliance: Evidence from Chinese Taoism and Buddhism. Eurasian Business Review, 11(2), 327–347. DOI: 10.1007/s40821-020-00153-x.
Zobacz w Google Scholar

Windebank, J., Horodnic, I.A. (2016). Explaining participation in informal employment: A social contract perspective. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 28(2–3), 178–194. DOI: 10.1504/IJESB.2016.076636.
Zobacz w Google Scholar

Yuniarta, G.A., Purnamawati, I.G.A. (2020). Spiritual, psychological and social dimensions of taxpayers compliance. Journal of Financial Crime, 27(3), 995–1007. DOI: 10.110-8/JFC-03-2020-0045.
Zobacz w Google Scholar

Legal acts
Zobacz w Google Scholar

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. DzU 1997, 78.483.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. DzU 2021, poz. 1540.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. DzU 2020, poz. 568.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (PFR). DzU 2020, poz. 569.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. DzU 2020, poz. 694.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. DzU 2020, poz. 1068.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. DzU 2020, poz. 1086.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. DzU 2020, poz. 1298.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne