Model biznesowy oparty o technologię: perspektywa startupu
pdf (English)

Słowa kluczowe

innowacyjność modelu biznesowego
startup
wirtualna rzeczywistość
technologia

Jak cytować

SibińskaA. (2022). Model biznesowy oparty o technologię: perspektywa startupu. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 53(1-2), 7993. https://doi.org/10.25944/znmwse.2022.01-2.7993

Abstrakt

Prezentowany artykuł odnosi się do procesu modyfikacji modelu biznesowego W artykule przeanalizowano, w jaki sposób startup może rozwinąć swój model biznesowy w zakresie wykorzystania wirtualnej rzeczywistości w sektorze edukacji zdrowotnej. Ze względu na charakter omawianej problematyki, wymaganej, aby pokazać mechanizmy modyfikacji modelu biznesowego, przeprowadzono badanie metodą studium przypadku, którego przedmiotem był startup zlokalizowany w Czechach. Badana firma rozwija technologię wirtualnej rzeczywistości i rozwiązania w takich branżach jak opieka zdrowotna, edukacja, usługi społeczne, inżynieria i sektor rządowy. Badanie dostarcza dowodów empirycznych na temat głównych mechanizmów kształtujących elementy modelu biznesowego i pokazuje rozwój wdrażania wirtualnej rzeczywistości. Badanie pokazuje również, w jaki sposób możliwości cyfrowe i technologie informacyjne mogą wpływać na zewnętrzne i wewnętrzne procesy biznesowe, które odpowiadają trzem podejściom rozwoju modelu biznesowego:
podejściu zorientowanemu na usługi, podejściu zorientowanemu na sieć oraz podejściu zorientowanemu na użytkownika. Rozwój modelu biznesowego jest wymagany na współczesnym rynku, głównie ze względu na czwartą rewolucję przemysłową, która prowadzi do automatyzacji i cyfryzacji procesów biznesowych.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2022.01-2.7993
pdf (English)

Bibliografia

Achtenchagen, L., Melin, L. (2013). Dynamics of business models-strategizing, critical capabilities and activities for sustained value creation. Long Range Planning, 46(6), 427–442. DOI: 10.1016/j.lrp.2013.04.002.
Zobacz w Google Scholar

Amit, R., Zott, Ch. (2001). Value creation in e-business. Strategic Management Journal, 22(6/7), 493–520 [online, accessed: 2022-02-10]. Retrieved from: https://search-1ebscohost-1com-100000eje021e.han3.lib.uni.lodz.pl/login.aspx?direct=true&db=edsjsr&AN=edsjsr.3094318&lang=pl&site=eds-live.
Zobacz w Google Scholar

Arnold, C., Kiel, D., Voigt, K. I. (2017). Innovative business models for the industrial Internet of things. BHM Berg-und Hüttenmännische Monatshefte: Zeitschrift für Rohstoffe, Geotechnik, Metallurgie, Werkstoffe, Maschinen- und Anlagentechnik, 162(9), 371–381. DOI: 10.1007/s00501-017-0667-7.
Zobacz w Google Scholar

Autio, E., Nambisan, S., Thomas, L. D., Wright, M. (2018). Digital affordances, spatial affordances, and the genesis of entrepreneurial ecosystems. Strategic Entrepreneurship Journal, 12(1), 72–95 [online, accessed: 2021-10-28]. Retrieved from: https://search.ebscohost.com/login.aspxdirect=true&db=edb&AN=128312376&lang=pl&site=eds-live.
Zobacz w Google Scholar

Baden-Fuller C., Mangematin V. (2013). Business models: A challenging agenda. Strategic Organization, 11, 418–427 [online, accessed: 2022-02-28]. Retrieved from: https://www.jstor.org/stable/43581986.
Zobacz w Google Scholar

Bouncken, R. B., Kraus, S., Roig-Tierno, N. (2021). Knowledge- and innovation-based business models for future growth: Digitalized business models and portfolio considerations. Review of Managerial Science, 15(1), 1–14. DOI: 10.1007/s11846-019-00366-z.cac=v.
Zobacz w Google Scholar

Casadesus-Masanell, R., Ricart J.E. (2010). From strategy to business models and onto tactics. Long Range Planning, 43(2–3), 195–215. DOI: 10.1016/j.lrp.2010.01.004.
Zobacz w Google Scholar

Cavallo, A., Ghezzi, A., Ruales Guzman, B. V. (2020). Driving internationalization through business model innovation: Evidences from an AgTech company. Multinational Business Review, 28(2), 201–220. DOI: 10.1108/MBR-11-2018-0087.
Zobacz w Google Scholar

Chang, L. C., Wang, X., Zhang, S. Q., Chen, C. B., Yuan, Z. H., Zeng, X. J., Chu, J. Q., Tsai, S. B. (2021). User-driven business model innovation: An ethnographic inquiry into Toutiao in the Chinese context. Asia Pacific Business Review, 27(3), 359–377. DOI: 10.1080/13602381.2021.1895492.
Zobacz w Google Scholar

Chesbrough, H., Rosenbloom, R. S. (2002, June). The role of the business model in capturing value from innovation: Evidence from Xerox Corporation’s technology spin-off companies. Industrial and Corporate Change, 11(3), 529–555. DOI: 10.1093/icc/11.3.529.
Zobacz w Google Scholar

Demil, B. L. (2015). Introduction to the SEJ Special Issue on business models: Business models within the domain of strategic entrepreneurship. Strategic Entrepreneurship Journal, 9(1), 1–11. DOI: 10.1002/sej.1194.
Zobacz w Google Scholar

Di Toma, P., Ghinoi, S. (2021). Overcoming hierarchy in business model innovation: An actor-oriented approach. European Journal of Innovation Management, 24(4), 1057–1081 [online, accessed: 2022-02-28]. Retrieved from: https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edb&AN=151347579&lang=pl&site=eds-live.
Zobacz w Google Scholar

Dudovskiy, J. (2018). The ultimate guide to writing a dissertation in business studies: A step-by-step assistance. BRM Edition [online, accessed: 2022-02-28]. Retrieved from: https://research-methodology.net/about-us/ebook/.
Zobacz w Google Scholar

Dunford, R., Palmer, I., Benveniste, J. (2010). Business model replication for early and rapid internationalization: The ING direct experience. Long Range Planning, 43(5), 655–674. DOI: 10.1016/j.lrp.2010.06.004.
Zobacz w Google Scholar

Eppley, H. B., Zhou, W., Wilson, G. A., Toscani, M., York, J. M. (2021). Using lean startup to discover customers in the mHealth industry: Current landscape and chellanges. Journal of Commercial Biotechnology, 26(3), 25–38. DOI: 10.5912/jcb1015.
Zobacz w Google Scholar

Estrada, H., Martinez, A., Pastor, O., Mylopoulos, J., Giorgini, P. (2010). Extending organizational modeling with business services concepts: An overview of the proposed archtecture. Proceedings of the 29th International Conference on Conceptual Modeling, ER’10, 483–488. Berlin. DOI: 10.1007/978-3-642-16373-9_39.
Zobacz w Google Scholar

Foss, N. J., Saebi, T. (2017). Fifteen years of research on business model innovation: How far have we come, and where should we go? Journal of Management, 43(1), 200–227. DOI: 10.1177/0149206316675927.
Zobacz w Google Scholar

Gassman O., Frankenberger, K., Csik M. (2014). The Business Model Navigator: 55 Models That Will Revolutionise Your Business. Harlow: Pearson Education Limited, ISBN 9781292065816.
Zobacz w Google Scholar

Gutierrez, J. M., Mora, C. E., Diaz, B. A., Marrero, A. G. (2017). Virtual technologies trends in education. EURASIA Journal of Mathematics Science and Technology Education, 13(2), 469–486.
Zobacz w Google Scholar

Ibarra, D., Ganzarian, J., Igartua, J. I. (2018). Business model innovation through industry 4.0: A review. Procedia Manufacturing, 22, 4–10. DOI: 10.1016/j.promfg.2018.03.002.
Zobacz w Google Scholar

Kirkpatrick, D., Kirkpatrick, J. (2006). Evaluating training programs: The four levels. Berrett-Koehler Publishers [online, accessed: 2022-02-28]. Retrieved from: https://search.ebscohost.com/login.aspxdirect=true&db=nlebk&AN=260710&lang=pl&site=eds-live.
Zobacz w Google Scholar

Kirwin, S. (2020). Accenture and Motive.io develop virtual reality PPE training for healthcare workers [online, accessed: 2022-02-28]. Retrieved from: https://www.accenture.com/ca-en/about/newsroom/company-news-release-accenture-motiveio-ppe-training.
Zobacz w Google Scholar

Klaus-Dieter, T., Wiesner, S., Wuest, T. (2017). Industrie 4.0 and smart manufacturing. A review issues and application examples. International Journal of Automation Technology, 11(1), 4–16. DOI: 10.20965/ijat.2017.p0004.
Zobacz w Google Scholar

Martinez, A., Vazquez, B., Estrada, H., Santillan, L., Zavala, C. (2017). Incorporating technology in service-oriented in business models: A case study. Information Systems & E-Business Management, 15(2), 461–487. DOI: 10.1007/s10257-016-0316-9.
Zobacz w Google Scholar

Massa, L., Tucci, C. L. (2013). Business model innovation. The Oxford Handbook of Innovation Management, 20(18), 420–441.
Zobacz w Google Scholar

Massa, L., Tucci, C. L., Afuah, A. (2017). A critical assessment of business model research. Academy of Management Annals, 11(1), 73–104. DOI: doi.org/10.5465/annals.2014.0072.
Zobacz w Google Scholar

McDougall, P. P., Oviatt, B. M. (1996). New venture internationalization, strategic change and performance: A follow-up study. Journal of Business Venturing, 11(1), 23–40. DOI: 10.1016/0883-9026(95)00081-X.
Zobacz w Google Scholar

Norris, M. W., Spicer, K., Byrd, T. (2019). Virtual reality: The new pathway for effective safety training. Professional Safety, 64(6), 36–39. [online, accessed: 2022-12-28]. Retrieved from: https://search-1ebscohost-1com100000eje199c.han3.lib.uni.lodz.pl/login.aspx?direct=true&db=asn&AN=136797038&lang=pl&site=eds-live.
Zobacz w Google Scholar

Paszkiewicz, A., Salach, M., Dymora, P., Bolanowski, M., Budzik, G., Kubiak, P. (2021). Methodology of implementing virtual reality in education for Industry 4.0. Sustainability, 13(5049), 1–25. DOI: 10.3390/su13095049.
Zobacz w Google Scholar

Raneri, S., Lecron, F., Hermans, J., Fouss F. (2022). Predictions through Lean startup? Harnessing AI-based predictions under uncertainty. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, (ahead-of-print). DOI: 10.1108/IJEBR-07-2021-0566.
Zobacz w Google Scholar

Ries, E. (2011). The lean startup: How today’s entrepreneurs use continous innovation to create radically successful business. Crown Books. ISBN 9781524762407.
Zobacz w Google Scholar

Riva, G. (2006). Virtual reality. Encyclopaedia of biomedical engineering. London: John Wiley & Sons. ISBN 9780471249672.
Zobacz w Google Scholar

Rosenblum, L. J., Cross, R. A. (1997). The challenge of virtual reality. In: W. R. Earnshaw, J. Vince, H. Jones (eds.). Visualisation and Modeling (pp. 325–399). San Diego: Academic Press. ISBN 9780122277382.
Zobacz w Google Scholar

Sacks, R., Perlman, A., Barak, R. (2013). Construction safety training using immersive virtual reality. Construction Management and Economics, 31(9), 1005–1017. DOI: 10.1080/01446193.2013.828844.
Zobacz w Google Scholar

Spieth, P. (1, 2), Schneckenberg, D. (3), Ricart, J. E. (4). (2014). Business model innovation—state of the art and future challenges for the field. R and D Management, 44(3), 237–247. DOI: 10.1111/radm.12071.
Zobacz w Google Scholar

Speith, P., Schneider, S., Clauss T., Eichenberg, D. (2019). Value drivers of social businesses: A business model perspective. Long Range Planning, 52(3), 427–444. DOI: 10.1016/j.lrp.2018.04.004.
Zobacz w Google Scholar

Teece, D. J., Pisano, G. , Shuen, A. (2009). Dynamic capabilities and strategic management: Organizing for innovation and growth. New York: OUP Oxford. [online, accessed: 2021-10-28]. Retrieved from: https:// search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=265018&lang=pl&site=eds-live.
Zobacz w Google Scholar

Virtual reality. (2020). (VR) market-growth, trends, COVID-19 impact, and forecasts (2021–2026). Mordor Intelligence [online, accessed: 2022-02-28]. Retrieved from: https://www.mordorintelligence.com/industryreports/virtual-reality-market.
Zobacz w Google Scholar

Yin, R. K. (2021). Case study research and applications. Design and methods. SAGE Inc. ISBN 9781506336169.
Zobacz w Google Scholar

Yordanova, Z. B. (2022). Lean startup method hampers breakthrough innovations and company’s innovativness. In: A. Brem, Emerging issues and trends in innovation and technology management (pp. 1–20). Singapore: World Scientific. DOI: 10.1142/9789811247729_0001.
Zobacz w Google Scholar

Zott, C., Amit, R. (2010). Business model design: An activity system perspective. Long Range Plan, 43, 216–226. DOI: 10.1016/j.lrp.2009.07.004.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne