Tom 53 Nr 1-2 (2022): Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie

Zeszyt jest dziełem pracowników naszej Uczelni oraz szkół wyższych i ośrodków naukowych w kraju, tj. Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Artykuły będące efektem prac naukowych, prowadzonych w ramach badań podstawowych i wdrożeniowych, prezentują wiele interesujących poznawczo oraz aplikacyjnie informacji od strony teorii ekonomii i finansów oraz zarządzania i jakości. W szczególności przedstawiono badania nad relacjami produktywności ekonomicznej aktywów od relacji kosztów operacyjnych do przychodów z działalności operacyjnej, w kontekście rozwoju działalności przedsiębiorstwa i skali produkcji. W tej grupie tematycznej znalazł się również tekst poświęcony ocenie systemu rachunkowości przedsiębiorstwa jako źródła danych dotyczących ochrony środowiska, związku pomiędzy ochroną środowiska a kondycją finansową firmy – ważne przy ocenie realizacji postulatu zrównoważonego rozwoju. Inny artykuł zawiera wyniki analizy i ocenę skuteczności fuzji i przejęć licznych przedsiębiorstw w ostatnich dziesięciu latach. W części wnioskowej Autorzy podkreślają rosnące znaczenie tej metody w tworzeniu korzyści firmy.