Ocena obciążenia pracą w sytuacji wykonywania wielu czynności monotypowych
Okładka tom 29
PDF

Słowa kluczowe

praca monotypowa
metoda OCRA
metoda JSI
metoda ART
rotacja pracy
obciążenie pracą
ergonomia

Jak cytować

JachK. (2016). Ocena obciążenia pracą w sytuacji wykonywania wielu czynności monotypowych. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 29(1), 51-60. https://doi.org/10.25944/znmwse.2016.01.5160

Abstrakt

Standardową metodą stosowaną do oceny obciążenia pracą monotypową jest metoda OCRA, rekomendowana do użytku w normie PN-EN 1005-5:2007 E. Problemem jest jednak ocena obciążenia pracą, jeśli ten sam pracownik wykonuje w ciągu dnia pracy różne zadania robocze, a każde z nich charakteryzuje się wysoką monotypowością. W tej sytuacji wyniki oceny obciążenia metodą OCRA lub innymi metodami do oceny pracy kończyn górnych (RULA, JSI) są niemiarodajne. Do oceny obciążenia zastosowano metodę Assessment of Repetitive Tasks of the Upper Limbs (w skrócie: ART). Metoda jest rekomendowana do użytku przez brytyjskie służby BHP (Health and Safety Executive – HSE). Służy ona do oceny zadań powtarzalnych wykonywanych kończynami górnymi, z uwzględnieniem wielu różnych czynności składających się na obciążenie. Wykazano przydatność metody do wykrywania zagrożeń związanych z obciążeniem pracą statyczną i czynnościami monotypowymi.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2016.01.5160
PDF

Bibliografia

Eurofound. (2010). Europejskie badanie warunków pracy – prezentacja wyników [online, dostęp: 2015-12-10]. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Dostępny w Internecie: http://old.eurofound.europa.eu/surveys/smt/ewcs/results_pl.htm.
Zobacz w Google Scholar

Górska, E. (2002). Ergonomia. Projektowanie, diagnoza, eksperymenty. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. ISBN 8372072906.
Zobacz w Google Scholar

HSE. (2010). Assessment of repetitive tasks of the upper limbs (the ART tool). Guidance for health and safety practitioners, consultants, ergonomists and large organisations [online, dostęp: 2015-04-10]. Health and Safety Executive. Dostępny w Internecie: http://www.hse.gov.uk/pubns/indg438.pdf.
Zobacz w Google Scholar

ISO/DIS 10075-1. (2015). Ergonomic principles related to mental work-load – Part 1: General concepts, terms and definitions.
Zobacz w Google Scholar

Jóźwiak, Z.W. (2011). Podstawowe zasady opracowywania programów profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie dolegliwościom ze strony układu ruchu w zakresie dostosowania stanowisk pracy. W: P. Krawczyk-Szulc, E. Wągrowska-Koski (red.). Jak zapobiegać chorobom układu ruchu i obwodowego układu nerwowego wywołanym sposobem wykonywania pracy. Łódź: Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera. ISBN 9788363253028.
Zobacz w Google Scholar

Kodeks pracy. (1974). Ustawa z dn. 26.06.1974 r. Tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Konarska, M. (2003). Monotonia jako czynnik obciążenia zawodowego. Bezpieczeństwo Pracy, 3, 13–16.
Zobacz w Google Scholar

Moore, J.S., Garg, A. (1995). The Strain Index: a proposed method to analyze jobs for risk of distal upper extremity disorders. American Industrial Hygiene Journal, 56, 443–458.
Zobacz w Google Scholar

Petreanu, V., Seracin, A.-M. (2012). Risk factors for musculoskeletal disorders development: hand-arm tasks, repetitive work [online, dostęp: 2015-12-15]. Dostępny w Internecie: https://oshwiki.eu/wiki/Risk_factors_for_musculoskeletal_disorders_development:_hand-arm_tasks,_repetitive_work.
Zobacz w Google Scholar

PN-EN 1005-5. (2007). Bezpieczeństwo maszyn – Możliwości fizyczne człowieka – Część 5: Ocena ryzyka dotycząca czynności wykonywanych z dużą częstością powtórzeń. Warszawa: Polski Komitet Normalizacyjny. ISBN 9788325129019.
Zobacz w Google Scholar

Roman-Liu, D. (1996). Obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego na stanowisku pracy. Bezpieczeństwo Pracy, 11, 2–5.
Zobacz w Google Scholar

Roman-Liu, D. (2007). OCRA – metoda oceny ryzyka związanego z pracą powtarzalną. Bezpieczeństwo Pracy, 7–8, 28–31.
Zobacz w Google Scholar

WE. (2003). Dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy [online, dostęp: 2016-02-17]. Dostępny w Internecie: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0088&from=PL.
Zobacz w Google Scholar

Wykowska, M. (2009). Ergonomia jako nauka stosowana. Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne. ISBN 9788374641470.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne