Innowacyjność elementem konkurencyjności w turystyce
Okładka tom 26
PDF

Słowa kluczowe

turystyka
innowacyjność
konkurencyjność

Jak cytować

RomanM. (2015). Innowacyjność elementem konkurencyjności w turystyce. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 26(1), 111-119. https://doi.org/10.25944/znmwse.2015.01.111119

Abstrakt

Innowacje, obok tradycyjnych czynników wzrostu czy rozwoju gospodarczego, to najważniejsza siła napędowa gospodarek narodowych. Ważny wpływ na rozwój sektora turystycznego mają wprowadzane innowacje. Innowacyjność podmiotów działających w obszarze turystyki stała się w ostatnich latach przedmiotem coraz większego zainteresowania badaczy i praktyków gospodarki turystycznej. Spowodowane jest to ciągłym szukaniem nowych trendów turystycznych zarówno przez firmy specjalizujące się w turystyce, jak i społeczeństwo. Wprowadzenie innowacji w turystyce jest jednak procesem złożonym i wieloaspektowym, ponieważ to nie tylko modyfikacja produktu, ale także nowe rodzaje działalności turystycznej czy też dostosowywanie się do uwarunkowań zrównoważonego rozwoju. Można zauważyć, że obecnie bardzo rzadko dochodzi do odkryć w sferze innowacyjności w turystyce. Taki stan rzeczy może być spowodowany tym, iż innowacja jest rezultatem systematycznych, często bardzo kosztownych badań, wymagających połączenia całych zespołów reprezentujących specjalistów z branży turystycznej. Celem opracowania jest analiza idei innowacyjności jako czynnika decydującego o konkurencyjności podmiotów turystycznych. Przytoczono informacje zawarte w literaturze przedmiotu, a także wykorzystano własne doświadczenia zdobyte przy budowie i prowadzeniu gospodarstwa agro-ekoturystycznego.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2015.01.111119
PDF

Bibliografia

Afuah, A. (1998). Innovation Management. Strategies, Implementation and Profits. New York: Oxford University Press. ISBN 0195142306.
Zobacz w Google Scholar

Altkorn, J., Kramer, T. (red.) (1998). Leksykon marketingu. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1087-6.
Zobacz w Google Scholar

Bakier, B., Meredyk, K. (2000). Istota i mechanizm konkurencyjności. W: H. Podedworny, J. Grabowiecki, H. Wnorowski (red.). Konkurencyjność gospodarki polskiej a rola państwa przed akcesją do Unii Europejskiej. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. ISBN 83-01-11567-X.
Zobacz w Google Scholar

Carter, Ch.F., Williams, B.R. (1958). Industry and Technical Progress. London: Oxford University Press.
Zobacz w Google Scholar

Czarny, B. (2011). Podstawy ekonomii. Warszawa: PWE. ISBN 978-83-01-15293-2.
Zobacz w Google Scholar

Czemiel-Grzybowska, W. (2011). Zarządzanie przedsiębiorstwem. Warszawa: Difin. ISBN 978-83-7641-461-4.
Zobacz w Google Scholar

Drucker, P.F. (1968). The Practice of Management. London: HarperCollins.
Zobacz w Google Scholar

Drucker, P.F. (1998). On the Profession of Management. Boston: Harvard Business School Press. ISBN 0875848362.
Zobacz w Google Scholar

Drucker, P.F. (2004). Innowacja i przedsiębiorczość. Warszawa: Emka. ISBN 83-88931-49-0.
Zobacz w Google Scholar

Fiedor, B. (1979). Teoria innowacji. Krytyczna analiza współczesnych koncepcji niemarksistowskich. Warszawa: PWN. ISBN 978-83-62062-19-5.
Zobacz w Google Scholar

Freemen, Ch., Soete, L. (1997). The Economics of Industrial Innovation. London: Pinter. ISBN 1855670712.
Zobacz w Google Scholar

Hargadon, A., Sutton, R.I. (2000). Building an innovation factory. Harvard Business Review, 78(3).
Zobacz w Google Scholar

Hamel, G. (2008). Zarządzanie jutra. Jakie jest twoje miejsce w przyszłości? Lublin: Wydawnictwo Red Horse. ISBN 978-83-7875-012-3.
Zobacz w Google Scholar

Hildreth, P., Kimble, Ch. (2004). Knowledge Networks: Innovation through Communities of Practice. London: Idea Group Publishing. ISBN 1591402700.
Zobacz w Google Scholar

Janasz, W. (2003). Innowacje i ich miejsce w działalności przedsiębiorstw. W: W. Janasz (red.). Innowacje w modelach działalności przedsiębiorstw. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego. ISBN 978-83-7641-535-2.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarek, T.T., Pysz, P. (2004). Ludwik Erhard i społeczna gospodarka rynkowa. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Studiów Politycznych PAN.
Zobacz w Google Scholar

Kandefer, W., Nalazek, M. (2005). Główne płaszczyzny przewag konkurencyjnych na europejskim rynku turystycznym. W: K. Pieńkos (red.). Konkurencyjność polskiego produktu turystycznego. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie. ISBN 978-83-7531-002-3.
Zobacz w Google Scholar

Kotowicz-Jawor, J. (1999). Zdolności akumulacyjna i rozwojowa przedsiębiorstw. Ekonomista, 4, 519‒530.
Zobacz w Google Scholar

Krupa, J., Dec, B. (2013). Innowacyjność elementem konkurencyjności w turystyce na Pogórzu Dynowskim. W: J. Krupa (red.). Ochrona środowiska, krajobraz przyrodniczy i kulturowy Pogórza Dynowskiego a rozwój turystyki. Dynów: Wydawnictwo Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego. ISBN 978-83-934696-0-4.
Zobacz w Google Scholar

Kubiak, K. (2001). Konkurencyjność podmiotów gospodarczych w procesie integracji i globalizacji. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, 32.
Zobacz w Google Scholar

Kurowska-Pysz, J. (2012). Innowacyjna firma w konkurencyjnym otoczeniu rynkowym. W: H. Dźwigoł, J. Kurowska-Pysz, D. Owsiak (red.). Nowe koncepcje zarządzania. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. ISBN 978-83-60714-45-4.
Zobacz w Google Scholar

Kuznets, S. (1959). Six Lectures on Economic Growth. Glencoe: Free Press of Glencoe.
Zobacz w Google Scholar

Mansfield, E. (1968). The Economics of Technological Change. New York: Norton.
Zobacz w Google Scholar

Michalak, J., Wojarska, M., Waldziński, D. (2006). Zewnętrzne i wewnętrzne determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw regionu warmińsko-mazurskiego. Zeszyty Naukowe – Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce, 3, 115–133.
Zobacz w Google Scholar

Nasiłowski, M. (1996). System rynkowy. Podstawy mikroekonomii i makroekonomii. Warszawa: Key Text. ISBN 978-83-87251-85-7.
Zobacz w Google Scholar

Niedzielski, P., Rychlik, K. (2006). Innowacje i kreatywność. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego. ISBN 978-83-89630-73-5.
Zobacz w Google Scholar

Nowakowska, A. (2005). Warunki konkurencyjności produktów turystycznych. W: K. Pieńkos (red.). Konkurencyjność polskiego produktu turystycznego. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie. ISBN 83-60197-13-X.
Zobacz w Google Scholar

OECD (2008). Podręcznik Oslo. Pomiar działalności naukowej i technicznej: zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Wspólna publikacja OECD i Eurostatu. Wyd. 3. Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki. ISBN 978-83-61100-13-3.
Zobacz w Google Scholar

Orłowski, W.M. (1999). Makroekonomiczne przyczyny deficytów bieżących. Ekonomista, 1‒2, 15‒42.
Zobacz w Google Scholar

Roman, M. (2014). Teoria innowacji i jej zastosowanie w turystyce. W: K. Nuszkiewicz, M. Roman (red.). Innowacje w rozwoju turystyki. Golądkowo: Wydawnictwo Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie. ISBN 978-83-920964-3-6.
Zobacz w Google Scholar

Schumpeter, J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Skawińska, E. (2002). Konkurencyjność przedsiębiorstw – nowe podejście. Warszawa; Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-13878-5.
Zobacz w Google Scholar

Stankiewicz, M.J. (2002). Konkurencyjność przedsiębiorstw. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Toruń: Wydawnictwo „Dom Organizatora”. ISBN 9788372850881.
Zobacz w Google Scholar

Świtalski, W. (2005). Innowacje a konkurencyjność. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. ISBN 9788323502487.
Zobacz w Google Scholar

Whitfield, P.R. (1979). Innowacje w przemyśle. Warszawa: PWE.
Zobacz w Google Scholar

Wrzosek, W. (1999). Przewaga konkurencyjna. Marketing i Rynek, 7, 2‒8.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne