Koncepcja modelu polityki informacyjnej uczelni publicznej w kontekście zrównoważonego zarządzania
Okładka tom 26
PDF

Słowa kluczowe

dobre rządzenie
interesariusze
polityka informacyjna
polityka marki
wizerunek publiczny
zrównoważone zarządzanie

Jak cytować

KamińskaA., & Zawiła-NiedźwieckiJ. (2015). Koncepcja modelu polityki informacyjnej uczelni publicznej w kontekście zrównoważonego zarządzania. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 26(1), 71-80. https://doi.org/10.25944/znmwse.2015.01.7180

Abstrakt

Polityka informacyjna uczelni publicznej spełnia dwa główne cele: służy wypełnianiu obowiązku informacyjnego oraz jest elementem kształtowania wizerunku i marki. Odnośnie do zarządzania uczelnią i wyzwań dobrego rządzenia, kształtowanie tej polityki wymaga pogodzenia postulatu skuteczności i efektywności z postulatem racjonalnego harmonizowania praktyki operacyjnej z potrzebami interesariuszy oraz otoczenia. Warto rozważać to w kontekście zrównoważonego zarządzania, w trzech ujęciach: ładu korporacyjnego, zrównoważonego rozwoju oraz harmonijnego doboru metod zarządzania. Zarówno znane przykłady, jak i luka pomiędzy praktyką a oczekiwaniami uzasadniają poszukiwanie modelu satysfakcjonującej polityki informacyjnej. Uczelnie publiczne są szczególnym przykładem takich potrzeb i dobrym polem do prowadzenia badań. W odróżnieniu od podmiotów administracji publicznej, które cechuje monopolistyczna pozycja, uczelnie konkurują między sobą i ich marka ma wpływ na popularność wśród interesariuszy zewnętrznych.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2015.01.7180
PDF

Bibliografia

Dworak, J. (2013). Kapitał edukacyjny jako determinanta atrakcyjności szkoły wyższej. W: G. Nowaczyk, D. Sobolewski (red.). Marketing w szkole wyższej. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej. ISBN 978-83-7205-329-9.
Zobacz w Google Scholar

Ewolucja marki „Politechnika Warszawska” (2014). Dział Wspierania Badań Społecznych Politechniki Warszawskiej. Materiały wewnętrzne Politechniki Warszawskiej.
Zobacz w Google Scholar

Geryk, M. (2012). Społeczna odpowiedzialność uczelni. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej. ISBN 978-83-7378-691-2.
Zobacz w Google Scholar

Grudzewski, W., Hejduk, I., Sankowska, A., Wańtuchowicz, M. (2009). Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie. Koncepcja, narzędzia, zastosowanie. Kraków: Wolters Kluwer. ISBN 978-83-7526-660-3.
Zobacz w Google Scholar

Hall, H. (2013). Marketing partnerski jako źródło przewagi konkurencyjnej współczesnej uczelni. W: G. Nowaczyk, D. Sobolewski (red.). Marketing w szkole wyższej. Istota i znaczenie marki. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej. ISBN 978-83-7205-329-9
Zobacz w Google Scholar

Hirschman, A.O. (2007). Against parsimony: Three easy ways of complicating some categories of economic discourse. W: P. Sztomka, M. Kucia (red.). Socjologia. Lektury. Kraków: Znak. ISBN 83-240-0597-8.
Zobacz w Google Scholar

Iwankiewicz-Rak, B., Shulgina, L. (2013). Misja – marka – wizerunek uczelni – relacje wzajemne. W: G. Nowaczyk, D. Sobolewski (red.). Marketing w szkole wyższej. Istota i znaczenie marki. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej. ISBN 978-83-7205-329-9
Zobacz w Google Scholar

Kamińska, A., Zawiła-Niedźwiecki, J. (2013). Aksjologiczne podstawy projektowania strategii organizacji w koncepcji zrównoważonego zarządzania JAKAZON. W: L. Karczewski, H.A. Kretek (red.). Etyka biznesu i społeczna odpowiedzialność organizacji jako wyzwanie XXI wieku. Opole: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej. ISBN 978-83-64056-31-4.
Zobacz w Google Scholar

Kamińska, A., Zawiła-Niedźwiecki, J. (2014). Zasady polityki informacyjnej uczelni publicznej (referat przyjęty na konferencję naukową „Problemy i perspektywy organizacji i zarządzania w społeczeństwie ryzyka”). 5.11.2014, Łódź. Politechnika Łódzka.
Zobacz w Google Scholar

Ostrowski, A. (2013). Uniwersytet jako przestrzeń konfliktu wiedzy i informacji. Przyczynek do analizy posttradycyjnego systemu eksperckiego. W: G. Nowaczyk, D. Sobolewski (red.). Marketing w szkole wyższej. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej. ISBN 978-83-7205-329-9.
Zobacz w Google Scholar

Paliwoda-Matiolańska, A. (2014). Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Warszawa: C.H. Beck. ISBN 978-83-255-6213-7.
Zobacz w Google Scholar

Putnam, R. (2007). Społeczny kapitał a sukces instytucji. W: P. Sztompka, M. Kucia (red.). Socjologia. Lektury. Kraków: Znak. ISBN 83-240-0597-8.
Zobacz w Google Scholar

Szacki, J. (2004). Historia myśli socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-13844-0.
Zobacz w Google Scholar

Sztompka, P. (2014). Uniwersytet współczesny, zderzenie dwóch kultur. XX konferencja PROM. Kraków. Materiał niepublikowany.
Zobacz w Google Scholar

Valla, M. du (red.) (2011). Raport końcowy „Modele zarządzania uczelniami w Polsce”. Kraków: Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zobacz w Google Scholar

Wojtyła, K. (2000). Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. ISBN 83-85291-67-9.
Zobacz w Google Scholar

Zawiła-Niedźwiecki, J. (2014). Granulacja zrównoważonego zarządzania (referat przyjęty na VIII konferencję naukową „Strategie zarządzania przedsiębiorstwami informacyjnymi”). 16‒18.09.2014, Zakopane. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne