Społeczne i etyczne aspekty przedsiębiorczości
Okładka tom 1
PDF (English)

Słowa kluczowe

przedsiębiorczość
optymalizacja decyzji i działań
ryzyko
odpowiedzialność

Jak cytować

Kulwicki E. (2011). Społeczne i etyczne aspekty przedsiębiorczości. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 19(2), 55-63. https://doi.org/10.25944/znmwse.2011.02.5563

Abstrakt

Przedsiębiorczość oraz innowacyjność stanowią fundamentalne przesłanki wzrostu i rozwoju gospodarczego. Przedsiębiorczość, jako cecha osobowa jednostki doskonalona w procesie edukacyjnym, może być efektywnie realizowana w odpowiednich warunkach prawno-ekonomicznych. Warunki te kształtowane są przez społecznie stanowiony system decyzyjny. Przedsiębiorca-innowator realizuje przedsięwzięcia w zmieniającym się otoczeniu materialnym, organizacyjnym i prawnym. Aby oczekiwana wartość dodana stanowiąca cel jego działalności była optymalna, również dla otoczenia, przedsiębiorca podejmując decyzje i działania, formułuje mechanizm zabezpieczeń wewnętrznych przez uruchomienie m.in. odpowiedniego systemu rezerw w sterowanym zespole wytwórczym (usługowym) oraz ubezpiecza go zewnętrznie w sieci systemów ubezpieczeniowych. Działania te dotyczą również makroukładów i mają na celu minimalizację ryzyka, maksymalizację oczekiwanych wartości, ponadto ograniczają wielopłaszczyznową odpowiedzialność oraz kształtują ponadczasowe zasady etyczne w stosunkach międzyludzkich (międzynarodowych), wpływając na rozwój nowoczesnej cywilizacji.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2011.02.5563
PDF (English)

Bibliografia

Blanchard K., Peale N.V. 2008. Etyka biznesu. Transl. by A. Trybuch. Warszawa: Wydawnictwo Studio EMKA. ISBN 978-83-606-5225-1.
Zobacz w Google Scholar

Brennan G., Eusepi G. 2010. The economics of ethics and the ethics of economics. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. ISBN 978-1-84844654-0.
Zobacz w Google Scholar

Dobre obyczaje w nauce: Zbiór zasad. 1996. Warszawa: Polska Akademia Nauk. Komitet Etyki w Nauce.
Zobacz w Google Scholar

Drucker P.F. 2005. Praktyka zarządzania. Transl. by T. Basiuk, Z. Broniarek, J. Gołębiowski. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes. ISBN 83-88970-46-1.
Zobacz w Google Scholar

Hayek F.A. 1984. The essence of Hayek. Stanford: Hoover Institution Press. ISBN 0-8179-8011-3; 0-8179-8012-1.
Zobacz w Google Scholar

Mandeville B. 1957. Bajka o pszczołach. Transl. by A. Glinczanka. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Muhr S.L., Sørensen B.M., Vallentin S. 2010. Ethics and organizational practice: Questioning the moral foundations of management. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. ISBN 978-1-84844-168-2.
Zobacz w Google Scholar

Rachman D.J., Mescon M.H. 1987. Business Today. New York: Random House Business Division. ISBN 0-394-35114-2.
Zobacz w Google Scholar

Smidak E.F. 1994. Smidak Principles. Fribourg: Universitè de Fribourg Institut du fèdèralisme. ISBN 3-905112-03-5.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne