Tom 19 Nr 2 (2011): Prace z Zakresu Zarządzania

Artykuły

Bożena Alejziak
11-20
Innowacyjność oferty muzealnej w edukacji kulturowej dzieci i młodzieży. Na przykładzie wybranych obiektów muzealnych w Krakowie
PDF (English)
Marzena Bac
21-32
Tradycja i innowacje w zarządzaniu ryzykiem powodziowym w Polsce
PDF (English)
Piotr Fijałkowski
33-43
Modele zależności notowań giełdowych na przykładzie notowań miedzi i akcji KGHM Polska Miedź SA
PDF (English)
Leszek Kozioł
45-54
Trychotomia czynników motywacji w pracy - zarys koncepcji
PDF (English)
Eugeniusz Kulwicki
55-63
Społeczne i etyczne aspekty przedsiębiorczości
PDF (English)
Edward Michalik
65-74
Wpływ deregulacji na zmiany lokalnego rynku usług pocztowych (na przykładzie byłego województwa tarnowskiego)
PDF (English)
Zenon Muszyński, Leszek Kozioł, Jacek Muszyński
75-85
Wybrane zagadnienia innowacyjności w zarządzaniu procesami użytkowania lasu
PDF (English)
Marlena Piekut
87-97
Innowacyjność przedsiębiorstw w Polsce i w innych krajach europejskich
PDF (English)
Matej Polák, Dušan Blaško, Ľubomír Petro
99-106
Inovácie v oblasti výskumu a vzdelávania na univerzitách na Slovensku
PDF (English)
Łukasz Popławski, Matej Polák
107-116
Innowacyjność w rozwoju regionalnym - wybrane problemy
PDF (English)
Małgorzata Ramocka
117-130
Katolicy i protestanci – analiza zróżnicowania deklarowanych wartości jako potencjalnych determinantów rozwoju gospodarczego
PDF (English)
Małgorzata Rutkowska-Podołowska, Łukasz Popławski, Małgorzata Zaleska-Tsitini
131-139
Polityka zdrowotna w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej. Próby zredukowania szybko rosnących kosztów leczenia
PDF (English)
Adam Stabryła
141-153
Uniwersalne podejścia badawcze w projektowaniu przedsięwzięć rozwojowych
PDF (English)
Jolanta Stanienda
155-165
Klastry w systemie innowacji regionu
PDF (English)
Renata Śliwa
167-174
Ład korporacyjny w nowej ekonomii instytucjonalnej
PDF (English)
Renata Żaba-Nieroda
175-184
Eko-innowacyjność źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw na przykładzie wybranych elektrowni
PDF (English)