Wykorzystanie ulg podatkowych przez przedsiębiorców na przykładzie ulgi na działalność innowacyjną w województwach łódzkim i dolnośląskim
Okładka tom 38
PDF

Słowa kluczowe

ulga podatkowa
system podatkowy
podatek dochodowy

Jak cytować

KasprzakP. (2018). Wykorzystanie ulg podatkowych przez przedsiębiorców na przykładzie ulgi na działalność innowacyjną w województwach łódzkim i dolnośląskim. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 38(2), 41-50. https://doi.org/10.25944/znmwse.2018.02.4150

Abstrakt

Artykuł opisuje zagadnienia związane z polską polityką podatkową w kwestii ulg i zwolnień podatkowych przyznawanych przedsiębiorcom w zakresie szeroko rozumianej działalności badawczo-rozwojowej, w tym na inicjatywy innowacyjne. Celem niniejszej publikacji jest ocena prowadzonej polityki preferencji podatkowych w stosunku do ww. projektów podejmowanych przez przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem stopnia wykorzystania ulg i zwolnień. W artykule opisano mechanizm działania tzw. ulgi na nowe technologie, która była dostępna dla przedsiębiorców do końca 2015 roku, oraz ulgę, która weszła w życie z początkiem 2016 roku. Przyjęta przez autora metoda badawcza obejmuje studia literaturowe oraz analizę danych publikowanych przez administrację podatkową, a także informacje uzyskane o średnio 323 152 podmiotach gospodarczych zlokalizowanych w województwach łódzkim i dolnośląskim, dostarczone przez 52 urzędy skarbowe w ramach dostępu do informacji publicznej. Zakres czasowy badania to lata 2009–2016. Niniejsze opracowanie stanowi oryginalny przegląd literatury oraz danych o charakterze statystycznym. Wyniki mogą być podstawą dalszych, bardziej szczegółowych badań w zakresie zaprezentowanej problematyki, na przykład przy uwzględnieniu populacji wszystkich przedsiębiorstw w Polsce.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2018.02.4150
PDF

Bibliografia

Brzeziński, B. (2008). Wprowadzenie do prawa podatkowego. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”. ISBN 9788372853721.
Zobacz w Google Scholar

European Commission. (2014). Innovation Union Scoreboard [online, dostęp: 2018-06-01]. Belgium. DOI: 10.2769/88936.
Zobacz w Google Scholar

Ickiewicz, J. (2009). Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw. Warszawa: PWE. ISBN 9788320818406.
Zobacz w Google Scholar

Kasprzak, P. (2017). Działania fiskalne jako stymulacyjny element finansowania działań badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach w kontekście polityki innowacyjnej Unii Europejskiej. W: M. Stefański (red.). Prawno-ekonomiczne szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce i Europie (s. 151–162). Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji. ISBN 9788364527555.
Zobacz w Google Scholar

Kasprzak, P., Wyrzykowski, W. (2016). Ulga podatkowa jako instrument realizacji pozafiskalnych funkcji podatków. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 4(1), 17–32.
Zobacz w Google Scholar

Klonowska, A. (2017). Luka podatkowa. Skutki dla finansów publicznych. Warszawa: C.H. Beck. ISBN 9788325598006.
Zobacz w Google Scholar

Mastalski, R. (2016). Prawo podatkowe. Warszawa: C.H. Beck. ISBN 9788381282352
Zobacz w Google Scholar

Ministerstwo Finansów. (2014). Preferencje Podatkowe w Polsce 2014, 5. ISSN 2084-9311.
Zobacz w Google Scholar

Ofiarski, Z. (2006). Prawo podatkowe. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis. ISBN 9788373349216.
Zobacz w Google Scholar

Ofiarski, Z. (2010). Ogólne prawo podatkowe. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis. ISBN 9788376203324.
Zobacz w Google Scholar

Pietrzak, B., Polański, Z., Woźniak, B. (2003). System finansowy w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301152482.
Zobacz w Google Scholar

Smoleń, P., Szustek-Janowska, M., Wójtowicz, W. (2000). Prawa podatkowe. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Branta. ISBN 9788325507626.
Zobacz w Google Scholar

Szlęzak-Matusewicz, J. (2008). Zarządzanie ryzykiem podatkowym w przedsiębiorstwie. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 86, 48–58.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U. z 1992 r., nr 21, poz. 86.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz.U. z 1991 r., nr 80, poz. 350.
Zobacz w Google Scholar

Wach, K. (2005). Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 8389355809.
Zobacz w Google Scholar

Wyrzykowski, W. (2008). Podatki w Polsce. Zarys wykładu. Gdańsk: Oficyna Wydawnicza Bookmarket. ISBN 978-83-7599-015-7.
Zobacz w Google Scholar

Zieliński, R. (2017). Ulga na działalność badawczo-rozwojową jako instrument rozwoju przedsiębiorców w Polsce. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H – Oeconomia, 51(6), 525–533. DOI: 10.17951/h.2017.51.6.525.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne