Uszczelnienie poboru podatków w Polsce i UE w latach 2008–2018
Okładka tom 43
PDF (English)

Słowa kluczowe

system podatkowy
podatki
pobór podatków
uszczelnienie poboru podatków
luka podatkowa

Jak cytować

KasprzakP., & WyrzykowskiW. (2019). Uszczelnienie poboru podatków w Polsce i UE w latach 2008–2018. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 43(3), 31-46. https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.03.3146

Abstrakt

Celem niniejszego opracowania jest prezentacja problematyki związanej z uszczelnianiem poboru podatków w Polsce i w krajach Unii Europejskiej oraz w państwach członkowskich OECD w latach 2008–2018. Artykuł podzielony został na cztery części: wstęp, genezę problemu, wdrożone rozwiązania oraz uwagi końcowe. W artykule zaprezentowano wyniki przeprowadzonej analizy, w ramach której przedstawiono literaturę przedmiotu oraz wnioskowanie na podstawie wybranych danych empirycznych (głównie ze źródeł OECD, GUS i Eurostatu oraz profesjonalnych raportów branżowych), przybliżono także budowę systemów podatkowych krajów europejskich. Rezultatem jest prezentacja genezy problemu, tj. powstania uszczupleń w poborze podatków po roku 2008 oraz działań, które podejmowano w celu zmniejszenia skutków tego negatywnego zjawiska. Autorzy przedstawiają także wstępną ocenę podjętych przez poszczególne kraje działań wraz z poziomem ich skuteczności w zakresie osiągnięcia planowych celów, którym było zmniejszenie poziomu wyłudzeń podatkowych.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.03.3146
PDF (English)

Bibliografia

Adamczyk, A. (2015). Zjawisko luki podatkowej w kształtowaniu warunków funkcjonowania przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 116, 601–611.
Zobacz w Google Scholar

Baran, B. (2018). Domykanie luki podatkowej jako odpowiedź na potrzeby budżetowe w UE. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 347, 34–43.
Zobacz w Google Scholar

Eurostat. (2018). Statistical data available from Eurostat website [online, accessed: 2019-06-15]. Luxembourg: Eurostat – Statistical Office of the European Union. Retrieved from: https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/download.do;jsessionid=OsFgRXxbPxJIUSGfyiciyXX-3OSeo1Nd81uyn5lA2zVHsTKSJLWk!-1294713385?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tec00127.
Zobacz w Google Scholar

Gomułowicz, A., Małecki, J. (2002). Podatki i prawo podatkowe. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis. ISBN 8373341234.
Zobacz w Google Scholar

Kasprzak, P. (2018). Elementy polityki podatkowej państw Unii Europejskiej po kryzysie finansowym w 2008 r. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 347, 44–56.
Zobacz w Google Scholar

KE. (2019). VAT: będzie analiza transakcji [online, accessed: 2019-06-15]. Warszawa: Komisja Europejska. Przedstawicielstwo w Polsce. Retrieved from: https://ec.europa.eu/poland/news/190519_vat_pl.
Zobacz w Google Scholar

Kosikowski, C. (1998). Harmonizacja prawa polskiego z prawem wspólnotowym w zakresie akcyz. In: B. Brzeziński, J. Głuchowski, C. Kosikowski. Harmonizacja prawa podatkowego Unii Europejskiej i Polski (pp. 147–185). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 8320811244.
Zobacz w Google Scholar

Lis, M. (2018). JPK w praktyce: po pierwszych wpadkach system przyspiesza [online, accessed: 2019-06-15]. Website: Money.pl. Warszawa: Wirtualna Polska Media SA. Retrieved from: https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/jpk-vat-podatki-wyludzenia,178,0,2409906.html.
Zobacz w Google Scholar

Malesa, M. (2015). Efektywność polskiego system VAT w świetle wzrostu skali oszustw podatkowych. Zeszyty Naukowe PWZS w Płocku. Nauki Ekonomiczne, 22 (2), 259–270.
Zobacz w Google Scholar

Mazur, T., Bach, D., Juźwik, A., Czechowicz, I., Bieńkowska, J. (2019). Raport na temat wielkości luki podatkowej w podatku VAT w Polsce w latach 2004–2017 [online, accessed: 2019-06-15]. Warszawa: Ministerstwo Finansów. Retrieved from: https://www.gov.pl/documents/1079560/1080340/No_3-2019_TMazur.pdf/437aa4f4-d590-4109-55ff-8ff1fd9ccba0.
Zobacz w Google Scholar

MF. (2019a). Budżet na 2019 [online, accessed: 2019-06-15]. Warszawa: Ministerstwo Finansów. Retrieved from: https://www.gov.pl/web/finanse/budzet-na-2019.
Zobacz w Google Scholar

MF. (2019b). Objaśnienia podatkowe z dnia 31 stycznia 2019 r. Informacje o schematach podatkowych (MDR) [online, accessed: 2019-06-15]. Warszawa: Ministerstwo Finansów. Retrieved from: https://www.podatki.gov.pl/media/4417/obja%C5%9Bnienia-podatkowe-mdr-z-dnia-31-01-2019.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Michalik, T. (2017). How the European Commission and European countries fight VAT fraud = Jak Komisja Europejska i kraje europejskie walczą z oszustwami VAT. Warszawa: CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych – Fundacja Naukowa. ISBN 9788371786525.
Zobacz w Google Scholar

OECD. 2005. Guidance Note – Guidance for Developers of Business and Accounting Software Concerning Tax Audit Requirements [online, accessed: 2019-06-15]. OECD. Retrieved from: https://www.oecd.org/guidancefordevelopersofbusinessandaccountingsoftwareconcerningtaxauditrequirements.htm.
Zobacz w Google Scholar

Podatki.biz. (2019). Podatki 2020: JPK VAT zamiast deklaracji VAT od kwietnia 2020 r. [online, accessed: 2019-08-15]. Website: Podatki biz. Informacje dla podatników małych i dużych. Tychy: TaxNet. Retrieved from: https://www.podatki.biz/sn_autoryzacja/logowanie.php5/artykuly/podatki-2020-jpkvat-zamiast-deklaracji-vat-od-kwietnia-2020-r_16_41780.htm?idDzialu=16&idArtykulu=41780.
Zobacz w Google Scholar

PWC. 2015. Wyłudzenia VAT – luka podatkowa w 2014 roku i prognoza na 2015 [online, accessed: 2019-06-15]. PWC. Retrieved from: https://www.pwc.pl/pl/pdf/luka-vat-pwc-wrzesien-2015.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Raczkowski, K. (2012). Percepcja bezpieczeństwa ekonomicznego i wyzwania dla zarzadzania nim w XXI wieku. In: K. Raczkowski (ed.). Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem (pp. 69–148). Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business. ISBN 9788326416873.
Zobacz w Google Scholar

Samborska, M., Rodak, M. (2016). 10 najczęstszych problemów związanych z JPK: doświadczenie dużych przedsiębiorców wsparciem dla małych i średnich firm [online, accessed: 2019-01-20]. Purpurowy Informator GT. Poznań: Grant Thornton. Retrieved from: https://grantthornton.pl/wp-content/uploads/2016/10/PurpurowyInformator_05_10.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Sarnowski, J., Selera, P. (2018). Zmniejszenie luki VAT w Polsce w latach 2016–2017: przyczyny, środki, dalsze perspektywy [online, accessed: 2019-06-15]. Warszawa: Polski Instytut Ekonomiczny. ISBN 9788361284680. Retrieved from: http://pie.net.pl/wp-content/uploads/2018/10/Raport-LUKA-VAT-www-08-11-A.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Tratkiewicz, T. (2014). Podatek od towarów i usług jako narzędzie polityki fiskalnej w latach 2004–2013. Studia Ekonomiczne, 198, 307–322.
Zobacz w Google Scholar

Wach, K. (2005). Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 8389355809.
Zobacz w Google Scholar

Wyrzykowski, W. (2008). Podatki w Polsce. Zarys wykładu. Gdańsk: Bookmarket. ISBN 9788375990157.
Zobacz w Google Scholar

Wyrzykowski, W. (2016). Klauzula obejścia prawa podatkowego a zasada in dubio pro tributario: zależności i kontrowersje. Przedsiębiorczość Międzynarodowa, 2 (1), 121–138.
Zobacz w Google Scholar

Wyrzykowski, W., Kasprzak, P. (2017). Ocena efektywności działalności administracji podatkowej w Polsce na tle wybranych państw. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 33 (1), 83–95.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne