Od Daniela Kahnemana do dydaktyki kognitywnej
Okładka tom 26
PDF

Słowa kluczowe

Daniel Kahneman
dydaktyka kognitywna
neurodydaktyka
eyetracking

Jak cytować

BłasiakW., GodlewskaM., RosiekR., & WcisłoD. (2015). Od Daniela Kahnemana do dydaktyki kognitywnej. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 26(1), 23-34. https://doi.org/10.25944/znmwse.2015.01.2334

Abstrakt

W pierwszej części pracy zostaną omówione wybrane osiągnięcia prof. Daniela Kahnemana. Przypomnimy klasyczne błędy poznawcze opisane przez laureata Nagrody Banku Szwecji im. A. Nobla w dziedzinie ekonomii z roku 2002 oraz ich znaczenie wykraczające daleko poza obszar ekonomii. Szczególną uwagę zwrócimy na możliwość wykorzystania idei Kahnemana w dydaktyce kognitywnej. W drugiej części pracy przedstawimy wybrane metody oraz wyniki badań interdyscyplinarnej grupy badawczej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Zaprezentowane zostaną wyniki eksperymentu z użyciem eye-trackera SMI 1250 Hz pokazujące aktywność oczu badanych uczniów oraz studentów w trakcie rozwiązywania zadań. Opiszemy wyniki badań dotyczących deklarowanego zainteresowania uczniów szkół średnich nauczanymi przedmiotami oraz planami badanych dotyczącymi podejmowania w przyszłości pracy naukowej. Wskażemy różnice pomiędzy reakcjami oczu badanych osób w trakcie czytania pytań, mierzonymi czasem fiksacji oczu na poszczególnych dystraktorach, a ich ostatecznymi odpowiedziami. Omówimy także różnice w strategiach rozwiązywania problemów pomiędzy grupami nowicjuszy (studentów) oraz ekspertów (doktorantów).

https://doi.org/10.25944/znmwse.2015.01.2334
PDF

Bibliografia

Bargh, J.A. (2014). Próbując zrozumieć, jak działa nasz umysł. Świat Nauki, 2(270).
Zobacz w Google Scholar

Blasiak, W., Godlewska, M., Rosiek, R., Wcislo, D. (2012). Spectrum of physics comprehension. European Journal of Physics, 33, 565–571.
Zobacz w Google Scholar

Błasiak, W. (1996). Marzenia o teorii nauczania. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls. ISBN 83-85543-98-8.
Zobacz w Google Scholar

Błasiak, W. (2011). Rozważania o nauczaniu przyrody. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego. ISBN 978-83-72-71-756-9.
Zobacz w Google Scholar

Błasiak, W., Godlewska, M., Rosiek, R., Wcisło, D. (2013). Nowe technologie w badaniach edukacyjnych. W: J. Morbitzer (red.). Człowiek, media, edukacja. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny. ISBN 978-83-7271-832-7.
Zobacz w Google Scholar

Feynman, R., Leighton, R., Sands, M. (1971). Feynmana wykłady z fizyki. T. 1, cz. 1. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Kahneman, D. (2012). Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym. Poznań: Media Rodzina. ISBN 978-83-7278-677-7.
Zobacz w Google Scholar

Kahneman, D., Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decisions under risk. Econometrica, 47, 313‒327.
Zobacz w Google Scholar

Madsen, A., Larson, A., Loschky, L., Rebello, S. (2012). Differences in visual attention between those who correctly and incorrectly answer physics problems. Physical Review Special Topics. Physics Education Research, 8, 1‒13.
Zobacz w Google Scholar

Sjøberg, S., Schreiner, C. (2007). Young learners’ attitudes and interest: Results and perspectives from the project ROSE (The Relevance of Science Education). International Newsletter on Physics Education, October, 3‒5.
Zobacz w Google Scholar

Sosnowski, T. (2002). Zadania umysłowe a aktywność sercowo-naczyniowa. Warszawa: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. ISBN 83-89120-01-1.
Zobacz w Google Scholar

Zając, M. (2003). Optyka okularowa. Wrocław: Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne. ISBN 8371251025.
Zobacz w Google Scholar

Żylińska, M. (2013). Neurodydaktyka. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Mikołaja Kopernika. ISBN 978-83-231-3092-5.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne