Wybrane instrumenty wspomagające zarządzanie wiedzą w polskich urzędach administracji samorządowej
Okładka tom 26
PDF

Słowa kluczowe

wiedza
zarządzanie wiedzą
administracja samorządowa
intranet
obieg dokumentów

Jak cytować

SuchodolskiB. (2015). Wybrane instrumenty wspomagające zarządzanie wiedzą w polskich urzędach administracji samorządowej. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 26(1), 179-190. https://doi.org/10.25944/znmwse.2015.01.179190

Abstrakt

W XXI wieku widza stała się najistotniejszym zasobem będącym w posiadaniu przedsiębiorstw, co implikuje konieczność podjęcia trudu zarządzania nią. Urzędy administracji samorządowej mogą być traktowane jak przedsiębiorstwa usługowe. Głównym zadaniem administracji samorządowej jest bowiem świadczenie usług na rzecz swoich interesantów. Załatwianie spraw, z którymi interesanci zwracają się do urzędu, wymaga od jego pracowników przede wszystkim szerokiego zakresu wiedzy. Najważniejszym zasobem wykorzystywanym przez urzędy administracji samorządowej są więc zasoby wiedzy. Ze względu na częste zmiany przepisów urzędnicy winni ciągle uzupełniać i aktualizować swoją wiedzę. Zaleca się, by pracownicy urzędu uczestniczyli w szkoleniach oraz mieli stały dostęp do aktualnych przepisów i obowiązujących w urzędzie procedur. Urzędnicy powinni być chętni do dzielenia się swoją wiedzą oraz do pozyskiwania nowej wiedzy. Urzędy muszą pozyskiwać wiedzę z różnych źródeł, w tym także od swoich klientów. Sprawne zarządzanie wiedzą w urzędach samorządu terytorialnego wymaga zastosowania odpowiednich instrumentów, które bardzo często opierają się na nowych technologiach. W artykule zostaną zaprezentowane wybrane zagadnienia dotyczące zarządzania wiedzą w urzędach samorządu terytorialnego, przykładowe narzędzia stosowane w zarządzaniu wiedzą oraz rozwiązania w zakresie zarządzania wiedzą stosowane przez Urząd Miasta Lublina.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2015.01.179190
PDF

Bibliografia

Brozdowski, P., Dyrlico, J., Leja, K. (2005). Wybrane elementy zarządzania wiedzą w organizacji publicznej na przykładzie Urzędu Miasta Elbląga [online, dostęp: 2014-03-21]. Dostępny w Internecie: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/9/id/141.
Zobacz w Google Scholar

COIG (2008). Mdok – Obsługa spraw i dokumentów. Podręcznik użytkownika. Katowice: COIG.
Zobacz w Google Scholar

Fazlagić, J. (2008). Know-how w działaniu! Jak zdobyć przewagę konkurencyjną dzięki zarządzaniu wiedzą. Gliwice: Wydawnictwo Helion. ISBN 978-83-246-2222-1.
Zobacz w Google Scholar

Hysa, B., Mularczyk, A. (2011). Metody i techniki zarządzania wspomagające podejmowanie decyzji w urzędach administracji publicznej. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, 57, 153‒167.
Zobacz w Google Scholar

Jemielniak, D., Koźmiński, A.K. (red.) (2008). Zarządzanie wiedzą. Warszawa: Wydawnictwa Akademickiei Profesjonalne. ISBN 978-83-60501-95-5.
Zobacz w Google Scholar

Kowalczyk, A., Nogalski, B. (2007). Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia. Warszawa: Difin. ISBN 978-83-7251-694-7.
Zobacz w Google Scholar

Krawczyk, M. (2010). Problematyka zarządzania informacją i wiedzą w instytucjach sektora publicznego na przykładzie Urzędu Komunikacji Elektronicznej [online, dostęp: 2014-06-17]. Dostępny w Internecie: http://www.knws.uz.zgora.pl/history/pdf/knws_2010_183.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Mazur, S. (2008). Zarządzanie wiedzą w polskiej administracji publicznej. W: A. Haber, M. Szałaj (red.). Środowisko i warsztat ewaluacji (s. 51‒70). Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. ISBN 978-83-60009-86-4.
Zobacz w Google Scholar

Mozalewski, M. (2011). Zarządzanie wiedzą w administracji publicznej [online, dostęp: 2014-06-16]. Przegląd Komunalny, 10. Dostępny w Internecie: http://e-czytelnia.abrys.pl/?mod=tekst&id=13813.
Zobacz w Google Scholar

Możdżeń, M. (2011). Co stoi na przeszkodzie w skutecznym zarządzaniu wiedzą w administracji publicznej? W: S. Mazur (red.). Reformowanie polskiej administracji publicznej: wybrane aspekty zagadnienia. [online, dostęp: 2014-06-15]. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. ISBN 978-83-894-1096-2. Dostępny w Internecie: http://ssrn.com/abstract=2373257.
Zobacz w Google Scholar

Panek, G. (2012). Nowe technologie komunikacyjne a zarządzanie wiedzą w organizacjach sektora publicznego. Kwartalnik Internetowy „Komunikacja Społeczna”, 3, 65‒76.
Zobacz w Google Scholar

Prezydent Miasta Lublin (2012). Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Lublin. Załącznik do Zarządzenia nr 11/11/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 12 listopada 2012 r. Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Suchodolski, B. (2012). Profesjonalny urzędnik administracji publicznej. W: J.S. Kardas (red.). Przeobrażenia i wsparcie procesów zarządzania ludźmi (s. 120‒131). Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka. ISBN 978-83-62304-57-8.
Zobacz w Google Scholar

Trajer, J., Paszek, A., Iwan, S. (2012). Zarządzanie wiedzą. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 978-83-208-2015-7.
Zobacz w Google Scholar

Urząd Miasta Lublin (2008). Bezpłatne serwisy informacyjne UM Lublin. [online, dostęp: 2014-03-28]. Dostępny w Internecie: http://lublin.eu/Bezplatne_serwisy_informacyjne_UM_Lublin-1-284.html.
Zobacz w Google Scholar

Urząd Miasta Lublin (2012). Księga Jakości Urzędu Miasta Lublin. Wyd. 4 z dnia 7 sierpnia 2012 r. Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Urząd Miasta Lublin (2014). Karta informacyjna [online, dostęp: 2014-03-22]. Dostępny w Internecie: http://www.um.lublin.pl/um/index.php?t=200&id=39471.
Zobacz w Google Scholar

Związek Powiatów Polskich (2011). E-Intranet: system zarządzania wiedzą w urzędzie. Dziennik Warto Wiedzieć, 16 maja [online, dostęp: 2014-03-28]. Dostępny w Internecie: http://wartowiedziec.org/index.php/e-administracja/zarzadzanie/2834-e-intranet-system-zarzdzania-wiedz-w urzdzie.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne