Adaptacja i postęp – powiązania między ewolucją w mikro- i makroskali
Okładka tom 22
PDF

Słowa kluczowe

ekonomia ewolucyjna
system samo replikujący
następstwo pokoleń

Jak cytować

WołoszynP., & WołoszynJ. (2013). Adaptacja i postęp – powiązania między ewolucją w mikro- i makroskali . Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 22(1), 195-205. https://doi.org/10.25944/znmwse.2013.01.195205

Abstrakt

Teoria ewolucji w postaci opracowanej na potrzeby nauk biologicznych dostarczyła niezwykle inspirujących koncepcji, które znalazły mniej lub bardziej dosłowne zastosowanie w szeregu różnorodnych dziedzin nauki. Analogie ewolucyjne przeniknęły także do ekonomii, gdzie w zależności od konkretnego podejścia funkcjonują jako bardzo dokładne analogie bądź luźne metafory. Mimo że zjawiska ewolucji biologicznej wydają się odległe od rzeczywistości ekonomicznej, niemniej jednak niektóre koncepcje ewolucyjne, gdy zostaną zastosowane do opisu zjawisk społeczno-ekonomicznych, okazują się bardzo odpowiednim narzędziem. W tym artykule prezentowane są rozważania poświęcone wybranym podobieństwom procesów adaptacji i postępu. Procesy te analizowane niezależnie od siebie można uważać za osobne zjawiska. Adaptacja zachodzi raczej w skali pojedynczych jednostek i dąży do osiągnięcia jak najlepszego dopasowania do warunków otoczenia poprzez odpowiednie dostrojenie zachowania. Z drugiej strony postęp dokonuje się w skali całych społeczeństw i prowadzi do zmiany owych warunków otoczenia. Oba procesy przebiegają w różnych skalach czasu, rozległości zasięgu i liczebności zaangażowanych jednostek, osadzone są jednak na wspólnym podłożu samoreplikacji – podstawowego procesu zapewniającego ciągłość, różnorodność i elastyczność systemów biologicznych oraz systemów w naturalny, nietechnologiczny sposób stworzonych przez człowieka. Replikacja niemal dokładnych kopii tych samych elementów powtarzana bezustannie umożliwia podtrzymanie ciągłości istnienia systemu pomimo nieuniknionego starzenia się i podupadania jego elementów. Jednocześnie drobne odstępstwa od doskonałej precyzji replikacji pozwalają całemu systemowi osiągać stopniowy postęp w kolejnych pokoleniach. Rozwój jednostki i postęp całego systemu są z sobą ściśle związane i muszą zachodzić tak, by w każdej chwili współistniały z sobą wszystkie etapy, w przeciwnym razie może dojść do utraty zdolności regeneracji systemu.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2013.01.195205
PDF

Bibliografia

Arrow K., [wypowiedź], "Through the Glass Lightly: Science" 1995, vol. 267, no. 5204, s. 1617–1618.
Zobacz w Google Scholar

Bonarini A., Evolutionary Learning, Reinforcement Learning, and Fuzzy Rules for Knowledge Acquisition in Agent-Based Systems, "Proceedings of the IEEE 89" 2001, no. 9, s. 1334–1346.
Zobacz w Google Scholar

Holland J., Studying Complex Adaptive Systems, “Journal of Systems Science and Complexity” 2006, no. 19, s. 1–8
Zobacz w Google Scholar

Malawski A., Wörter M., Diversity Structure of the Schumpeterian Evolution: An Axiomatic Approach, “Swiss Institute for Business Cycle Research KOF Working Papers” 2006, no. 153, s. 1–20.
Zobacz w Google Scholar

Mayr E., What Evolution Is, Basic Books, New York 2002. ISBN 978-0465044269.
Zobacz w Google Scholar

Nelson R., Winter S., An Evolutionary Theory of Economic Change, Harvard University Press, Cambridge – London 1982. ISBN 0-674-27227-7.
Zobacz w Google Scholar

Nelson R., Winter S., Evolutionary Theorizing in Economics, “Journal of Economic Perspectives” 2002, 16, no. 2, s. 23–46.
Zobacz w Google Scholar

Neumann J. von, Burks A., Theory of Self-Reproducing Automata, University of Illinois Press, Urbana – London 1966.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne