Tom 17 Nr 1 (2011): Prace z Zakresu Zarządzania

Artykuły

Bożena Alejziak
11-28
Fitness jako aktywna forma spędzania czasu wolnego tarnowskich kobiet
PDF (English)
Kazimierz Barwacz
29-42
Skuteczność nadzoru właścicielskiego przedsiębiorstw sektora publicznego w świetle nowej ekonomii instytucjonalnej
PDF (English)
Radosław Bułat, Michał Radziszewski
43-53
Wielokryterialna optymalizacja zleceń transportowych przy użyciu innowacyjnego podejścia ewolucyjnego
PDF (English)
Karolina Chrabąszcz
55-66
Wykorzystanie e-learningu w procesie kształcenia studentów
PDF (English)
Maria Dąbrowa
67-82
Badanie poziomu życia – metodologia konstrukcji wybranych wskaźników
PDF (English)
Mieczysław Dobija
83-103
Jak przeistoczyć ekonomię w naukę
PDF (English)
Leszek Kozioł
105-120
Kontrakty menedżerskie w systemie nadzoru i zarządzania przedsiębiorstwem
PDF (English)
Wojciech Kozioł
121-137
Istota i determinanty dynamiki kapitału ludzkiego
PDF (English)
Małgorzata Mikłosz, Radosław Pyrek
139-146
Efektywność procesu szkoleniowego w metodzie kooperatywnego uczenia się (collaborative learning)
PDF (English)
Anna Mikos
147-160
Znaczenie uczelni wyższej w procesie kształtowania postaw innowacyjnych
PDF (English)
Matej Polák, Ľubomír Petro
161-169
Využitie ONE pri rozvoji regiónu východného Slovenska
PDF (English)
Łukasz Popławski
171-181
Rola marketingu terytorialnego w rozwoju gmin wiejskich w kontekście konkurencyjności regionu
PDF (English)
Małgorzata Rutkowska-Podołowska, Grzegorz Podołowski, Radosław Bułat, Maciej Stępień
183-191
Możliwości wykorzystania baz danych w procesie planowania zrównoważonego rozwoju
PDF (English)
Daniel Puciato
193-202
Wybrane aspekty kultury organizacyjnej przedsiębiorstw hotelarskich
PDF (English)
Leszek Rudnicki
203-213
Zachowania nabywców jako przesłanka tworzenia strategii komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem
PDF (English)
Vasiliy Rudnicki, Ewa Zych
215-221
Organizacja i regulacja czynności kontrolnych na Ukrainie
PDF (English)
Jan Siekierski
223-234
Innowacyjność w przemyśle spożywczym Unii Europejskiej i Polski
PDF (English)
Adam Stabryła
235-254
Metody oceny agregatowej w podejmowaniu decyzji projektowych
PDF (English)
Jolanta Stanienda
255-265
Determinanty rozwoju stref aktywności gospodarczej
PDF (English)
Anna Wojtowicz
267-284
Badanie proinnowacyjnej kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa
PDF (English)
Jacek Wołoszyn, Paweł Wołoszyn
285-293
Problem wykluczenia cyfrowego w społeczeństwie informacyjnym a techniki sztucznej inteligencji
PDF (English)
Renata Żaba-Nieroda
295-307
Kształtowanie wizerunku korporacji
PDF (English)