Problem wykluczenia cyfrowego w społeczeństwie informacyjnym a techniki sztucznej inteligencji
Okładka tom 17
PDF (English)

Słowa kluczowe

technologia informacyjna
niepełnosprawność
sieci neuronowe

Jak cytować

WołoszynJ., & WołoszynP. (2011). Problem wykluczenia cyfrowego w społeczeństwie informacyjnym a techniki sztucznej inteligencji. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 17(1), 285-293. https://doi.org/10.25944/znmwse.2011.01.285293

Abstrakt

W miarę rozwoju społeczeństwa informacyjnego i upowszechniania się technologii komputerowej coraz szerszy obszar życia jednostki zostaje powiązany z dostępem do usług informatycznych. Realizacja codziennych potrzeb nowoczesnego obywatela wymaga w rosnącym stopniu wykorzystania zaawansowanych środków technicznych, takich jak bogate aplikacje internetowe, urządzenia mobilne, serwisy multimedialne itp. Wiele z tych aktywności idzie w parze z potrzebą samodzielnego i autonomicznego ich realizowania, co wynika z wkroczenia świata technologii do silnie prywatnych sfer życia, takich jak korespondencja, relacje społeczne czy osobiste finanse. Samodzielność partycypacji w takich aktywnościach jest warunkowana w obecnych czasach coraz silniej zdolnością samodzielnej obsługi urządzeń komputerowych oraz oferowanych za ich pośrednictwem serwisów. Wobec zmian cywilizacyjnych zachodzących wraz z informatyzacją społeczeństw pojęcie sprawności zyskuje nowe znaczenia, odnosząc się nie tylko do zdolności wykonywania fizycznych czynności, ale także partycypacji w informacyjnej sferze życia. Utrata sprawności może odciąć człowieka od dostępu do owej sfery, nawet jeśli utracone zdolności nie są same w sobie niezbędne do realizacji podobnych celów jednostki. Dzieje się tak wówczas, gdy technologia pośrednicząca w zaspokajaniu określonych potrzeb nie pozostawia alternatywnej drogi komunikacji człowieka z maszyną ani nie wykazuje potencjału adaptacji do specyficznych uwarunkowań i ograniczeń, jakim podlega użytkownik. Pokonywanie cyfrowej dyskryminacji osób niepełnosprawnych wymaga zastosowania technik sztucznej inteligencji naśladujących nadmiarowy i kreatywny sposób postępowania człowieka. Na przykładzie sztucznych sieci neuronowych można dostrzec analogie między błędami metodycznymi popełnianymi przy uczeniu i ocenie ich działania a problemami barier dostępności interfejsów człowiek-komputer.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2011.01.285293
PDF (English)

Bibliografia

Hartson H.R. 1998. “Human-computer interaction: Interdisciplinary roots and trends”. The Journal of Systems and Software, no. 43, pp. 103–118. Elsevier Science.
Zobacz w Google Scholar

Jacko J.A., Sears A. (eds.). 2002. The human-computer interaction handbook: Fundamentals, evolving technologies, and emerging applications. New York: Lawrence Erlbaum Associates.
Zobacz w Google Scholar

Kirenko J. 1995. Niektóre uwarunkowania psychospołecznego funkcjonowania osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. ISBN 83-227-0734-7.
Zobacz w Google Scholar

Lupton D., Seymour W. 2000. “Technology, selfhood and physical disability”. Social Science and Medicine, no. 50, pp. 1851–1862. Elsevier Science.
Zobacz w Google Scholar

Przybyło J., Jabłoński M., Wołoszyn P. 2003. “Wizyjny interfejs człowiek-komputer przeznaczony dla użytkowników niepełnosprawnych”. Automatyka, vol. 7, no. 3, pp. 385–398. Kraków: Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne Akademii Górniczo-Hutniczej.
Zobacz w Google Scholar

Wołoszyn P. 2009. “Interfejs dla osób niepełnosprawnych”. In: Podstawy inżynierii biomedycznej. Ed. P. Augustyniak, R. Tadeusiewicz. Kraków: Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej.
Zobacz w Google Scholar

Wołoszyn P., Przybyło J., Jabłoński M. 2003. “Analiza przydatności metod komunikacji z komputerem w tworzeniu interfejsu dla osób niepełnosprawnych”. Automatyka, vol. 7, no. 3, pp. 399–408. Kraków: Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne Akademii Górniczo-Hutniczej.
Zobacz w Google Scholar

Wołoszyn P., Tadeusiewicz R. 2003. “Analiza ruchów praksyjnych jako nowe narzędzie przydatne w tworzeniu graficznego interfejsu użytkownika”. Informatyka Teoretyczna i Stosowana, vol. 3, no. 5, pp. 115–138. Częstochowa: Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej.
Zobacz w Google Scholar

World Health Organization. 2002. Towards a common language for functioning, disability and health. Geneva.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne