Wybrane metody oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych
Okładka tom 12
PDF

Słowa kluczowe

inwestycje
ryzyko inwestycyjne
efektywność inwestycji
rachunek efektywności

Jak cytować

PoznańskaA., & Mikrut A. (2009). Wybrane metody oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 12(1), 175-191. https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.01.175191

Abstrakt

Jednym z najważniejszych czynników rozwoju gospodarczego są na pewno inwestycje. Mają one istotne znaczenie w strategii każdego podmiotu, który chce utrzymać  się w swoim obszarze działalności. Są one determinantem postępu, nowoczesności  i dynamizmu. Na ważność inwestycji wpływa kilka elementów. Pociągają  za sobą zaangażowanie zazwyczaj znacznych kwot środków finansowych, co przemawia  za wyborem racjonalnego źródła finansowania, a także dotyczą istotnych obszarów decyzyjnych, zarówno w kwestii wyboru efektywnego wariantu projektu, jak i wyodrębnienia ośrodków odpowiedzialności. Poszczególne opcje decyzyjne, poddane są analizie, która bada ich efektywność, wykorzystuje ona metody zróżnicowane na proste i dyskontowe. Artykuł jest poświęcony tematyce inwestycji, towarzyszącej temu zagadnieniu podstawowej terminologii. Wyszczególniono definicje i główne rodzaje inwestycji. Ponadto objęto charakterystyką pojęcie ryzyka. Omówiono także narzędzie oceny efektywności inwestycji – rachunek ekonomicznej efektywności.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.01.175191
PDF

Bibliografia

Felis P. 2005. Metody i procedury oceny efektywności inwestycji rzeczowych przedsiębiorstw. Warszawa: Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej. ISBN 83-87444-12-X.
Zobacz w Google Scholar

Gostkowska T. (red.). 1999. Projekty inwestycyjne, finansowanie, metody i procedury oceny. Gdańsk: Wyd. ODiDK. ISBN 83-86514-15-9.
Zobacz w Google Scholar

Kurek W. (red.). 1998. Rachunek ekonomiczny w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Lublin: Wyd. UMCS. ISBN 83-227-1107-7.
Zobacz w Google Scholar

Kurek W. 2000. Metody oceny rzeczowych przedsięwzięć inwestycyjnych. Przemyśl: Wyd. WSAiZ. ISBN 83-88009-90-7.
Zobacz w Google Scholar

Manikowski A., Tarapata Z. 2001a. Ocena projektów gospodarczych - modele i metody. Warszawa: Difin m. ISBN 83-7251-207-8.
Zobacz w Google Scholar

Manikowski A., Tarapata Z. 2001b. Metody oceny projektów gospodarczych. Warszawa: Wyd. WSE. ISBN 83-86990-09-0.
Zobacz w Google Scholar

Ostrowska E. 2002. Ryzyko projektów inwestycyjnych. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 83-208-1395-6.
Zobacz w Google Scholar

Rogowski W. 2004. Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych. Kraków: Wyd. Oficyna Ekonomiczna. ISBN 83-89355-21-3.
Zobacz w Google Scholar

Różański J. (red.). 2006. Inwestycje rzeczowe i kapitałowe. Warszawa: Difin. ISBN 83-7251-661-8.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne