Tom 13 Nr 2 (2009): Determinanty rozwoju gospodarczego. Aspekty mikro- i makroekonomiczne. Cz. 2: Zarządzanie rozwojem organizacji
Determinanty rozwoju gospodarczego. Aspekty mikro- i makroekonomiczne. Cz. 2: Zarządzanie rozwojem organizacji

Artykuły

Adam Stabryła
11-29
Współczesne problemy programowania rozwoju przedsiębiorstwa
PDF
Jolanta Walas-Trębacz
31-41
Zmiany organizacyjne przeprowadzane w przedsiębiorstwie
PDF
Robert Panek
43-60
Stymulatory i bariery działalności innowacyjnej i transferu technologii
PDF
Jolanta Stanienda
61-75
Rola klastrów w transferze innowacji w regionie tarnowskim
PDF
Renata Żaba-Nieroda
77-97
Innowacyjność przedsiębiorstw a standardy ekologiczne
PDF
Beata Kowalska
99-115
Skuteczność fuzji i przejęć w procesie konsolidacji przedsiębiorstw
PDF
Aleksandra Kolemba
117-126
Partnerstwo jako czynnik sprzyjający nawiązywaniu relacji przedsiębiorstw z klientami
PDF
Bogdan Nogalski , Wojciech Machel
127-136
CRM jako strategiczna determinanta rozwoju dealerów samochodów osobowych
PDF
Elżbieta Radziszewska-Zielina
137-152
Związki partnerskie przedsiębiorstw budowlanych na rynkach instytucjonalnych
PDF
Andrzej Kozina
153-165
Negocjacje w zarządzaniu projektami
PDF
Kazimierz Barwacz
169-179
Kierunki doskonalenia systemu nadzoru korporacyjnego przedsiębiorstw publicznych na przykładzie sektora komunalnego
PDF
Leszek Kozioł, Witold Zych
181-193
Analiza instytucji nadzoru właścicielskiego w spółkach
PDF
Elżbieta Mączyńska
195-209
Upadłości przedsiębiorstw - dysfunkcje, ich przyczyny
PDF
Janusz Rosiek, Andrzej Zyguła
211-223
Upadłości przedsiębiorstw w Polsce - tendencje i perspektywy
PDF
Anna Mikrut, Anna Poznańska
225-238
Strategia podatkowa przedsiębiorstwa
PDF
Ryszard Waśkiewicz
239-258
Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej w Polsce
PDF
Anna Kaczmarek
259-267
Strategie działania małych i średnich przedsiębiorstw
PDF
Mariola Michałowska
269-278
Kierunki działań małych i średnich przedsiębiorstw w dobie integracji i globalizacji gospodarki rynkowej w świetle przeprowadzonych badań
PDF
Małgorzata Mikłosz
279-288
Unijne źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2007-2013
PDF
Yaroslav D. Krupka
289-297
Działalność inwestycyjna na Ukrainie: ewidencja i odzwierciedlenie informacji w sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
PDF (Русский)
Waleryj N. Żuk
299-308
Fizjokratyczna doktryna rozwoju rachunkowości
PDF (Русский)
Inna D. Lazaryshyna
309-315
Istota informacji w kontekście zabezpieczenia jej użyteczności analitycznej
PDF (Русский)
Leszek Kozioł, Zenon Muszyński
317-327
Atrakcyjność rewirów leśnych jako obszarów recepcji turystycznej
PDF
Daniel Puciato
329-336
Metody ustalania cen w przedsiębiorstwach hotelarskich
PDF
Leszek Kozioł, Radosław Pyrek
339-350
Model systemu zarządzania czasem pracy w przedsiębiorstwie
PDF
Małgorzata Tyrańska
351-362
Strategie personalne we współczesnych przedsiębiorstwach
PDF
Izabela Grabowska
363-371
System motywowania pracowników jako determinanta rozwoju przedsiębiorstwa
PDF
Katarzyna Michalik
373-387
Typologia czynników motywacji
PDF
Piotr Janik
389-400
Outplacement jako narzędzie w procesie restrukturyzacji zatrudnienia
PDF
Piotr Zawada
401-413
Wybrane zagadnienia restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego – studium przypadku
PDF
Agnieszka Czajkowska
415-426
Wspieranie przedsiębiorczości kobiet
PDF