Alians jako strategia przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji
Okładka tom 2
PDF

Słowa kluczowe

alianse strategiczne
współpraca marketingowa
strategia przedsiębiorstwa
strategia konkurencji
konkurencja rynkowa
materiały konferencyjne

Jak cytować

Kukuła, U. (1999). Alians jako strategia przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji . Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, (2), 131-140. https://doi.org/10.25944/znmwse.1999.02.131140

Abstrakt

Artykuł zawiera rozważania na temat aliansu strategicznego i konkurencji. W szczególności autorka omawia: podstawowe określenia i relacje aliansu, typy i formy aliansów, przyczyny zawierania aliansów, polskie alianse strategiczne oraz konsekwencje działania aliansów firm polskich z partnerem zagranicznym.

https://doi.org/10.25944/znmwse.1999.02.131140
PDF

Bibliografia

Cygler J., Wpływ polsko -zagranicznych aliansów na strategię rynkową [w:] Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości, Toruń 1998.

Cygler J., Alians strategiczny — atrakcyjna broń w działalności ponadnarodowej, „Przegląd Organizacji” 1995, nr 4.

Garette B., Dussange P., Strategie aliansów na rynku, Warszawa 1997.

Kaczmarek B., Alianse strategiczne przedsiębiorstw w procesie transformacji [w:] Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości, Toruń 1998.

Popławski W., Światowe tendencje i podstawowe problemy zawiązywania aliansów strategicznych w przemyśle [w:] Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości, Toruń 1998.

Romanowska M., Alianse strategiczne przedsiębiorstw, Warszawa 1997.

Solarz J. K., Konsolidowanie systemów bankowych, Fundacja Edukacji i Badań Bankowych, Warszawa 1983.

Strategor. Zarządzanie firmą, PWE, Warszawa 1995.

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

 

Pobrania artykułu

Brak informacji o pobraniach.