Dobór kanałów dystrybucji na przykładzie branży budowlanej
Okładka tom 2
PDF

Słowa kluczowe

marketing produktów innowacyjnych
dystrybucja produktu
kanały dystrybucji
materiały budowlane
materiały konferencyjne

Jak cytować

Kiepura-CzubackaM. (1999). Dobór kanałów dystrybucji na przykładzie branży budowlanej . Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, (2), 109-115. https://doi.org/10.25944/znmwse.1999.02.109115

Abstrakt

Artykuł zawiera przedstawienie procedury doboru kanałów dystrybucji dla produktu w fazie wprowadzenia na rynek w branży budowlanej. Autorka analizuje dwie bazowe wersje kanałów dystrybucji. 1) Wersja I - ostrożna, polega na wykorzystaniu już istniejących w firmie kanałów dystrybucji. 2) Wersja II - ekspansywna, polega na równoczesnym rozbudowaniu już istniejącej sieci i stworzeniu nowych, pośrednich kanałów dystrybucji. W dalszej kolejności autorka porównuje obie wersje, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na ich charakter etapów procesu zakupu w branży budowlanej, zwłaszcza przy wprowadzaniu innowacyjnego produktu.

https://doi.org/10.25944/znmwse.1999.02.109115
PDF

Bibliografia

Czubała A., Dystrybucja produktów, PWE, Warszawa 1996.

Kłeczek R., Kowal W., Marketing. Jak to się robi, Ossolineum, Wrocław 1992.

Leihs H., Marketing. Tips und Hin wie se für Praktiker, Wirtschaftsförderungsinstitut, Wien 1990.

Wilson M., Zarządzanie marketingiem, KUL, Lublin 1993.

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

 

Pobrania artykułu

Brak informacji o pobraniach.