Dobór kanałów dystrybucji na przykładzie branży budowlanej
Okładka tom 2
PDF

Słowa kluczowe

marketing produktów innowacyjnych
dystrybucja produktu
kanały dystrybucji
materiały budowlane
materiały konferencyjne

Jak cytować

Kiepura-CzubackaM. (1999). Dobór kanałów dystrybucji na przykładzie branży budowlanej . Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, (2), 109-115. https://doi.org/10.25944/znmwse.1999.02.109115

Abstrakt

Artykuł zawiera przedstawienie procedury doboru kanałów dystrybucji dla produktu w fazie wprowadzenia na rynek w branży budowlanej. Autorka analizuje dwie bazowe wersje kanałów dystrybucji. 1) Wersja I - ostrożna, polega na wykorzystaniu już istniejących w firmie kanałów dystrybucji. 2) Wersja II - ekspansywna, polega na równoczesnym rozbudowaniu już istniejącej sieci i stworzeniu nowych, pośrednich kanałów dystrybucji. W dalszej kolejności autorka porównuje obie wersje, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na ich charakter etapów procesu zakupu w branży budowlanej, zwłaszcza przy wprowadzaniu innowacyjnego produktu.

https://doi.org/10.25944/znmwse.1999.02.109115
PDF

Bibliografia

Czubała A., Dystrybucja produktów, PWE, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Kłeczek R., Kowal W., Marketing. Jak to się robi, Ossolineum, Wrocław 1992.
Zobacz w Google Scholar

Leihs H., Marketing. Tips und Hin wie se für Praktiker, Wirtschaftsförderungsinstitut, Wien 1990.
Zobacz w Google Scholar

Wilson M., Zarządzanie marketingiem, KUL, Lublin 1993.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

 

Pobrania artykułu

Brak informacji o pobraniach.